Jak doręczyć lokatorce wymówieniem najmu?

Wynajmuję moje mieszkanie lokatorce, która zalega z opłatami za czynsz (3 miesiące). Chciałabym wypowiedzieć mieszkanie i odzyskać zaległe opłaty. W podpisanej umowie mam napisane ze „wypowiedzenie umowy najmu musi być dokonane w formie pisemnej i doręczone listem poleconym”. Czy teraz mogę wysłać list z wymówieniem najmu, czy też muszę napisać list polecony o zapłacie zaległych czynszów? Jak doręczyć lokatorce te przesyłki i w jakiej kolejności? Do tej pory wysyłałam SMS-y i e-maile.

więcej ››

Wynajem wykupionego mieszkania służbowego

Chciałabym uzyskać informację dotycząca wynajmu wykupionego mieszkania służbowego, które zostało wykupione na własność od firmy państwowej (zakład pracy) za 5%, z zastrzeżeniem prawnym dotyczącym zakazu sprzedaży lokalu w ciągu 5 lat od daty wykupienia nieruchomości. W trakcie trwania okresu pięcioletniego właściciel nieruchomości zmarł, a mieszkanie zostało przekazane w formie spadku rodzinie, która stała się właścicielem nieruchomości. Chciałabym wiedzieć, czy mogę wynająć takie mieszkanie bez skutków prawnych. 

więcej ››

Wykup mieszkania komunalnego a prawa osoby zamieszkującej

Moi rodzice są w trakcie wykupu mieszkania komunalnego. W mieszkaniu tym od 30 lat zameldowana jestem ja – córka, mieszkam tu z mężem i naszą córką. Od 20 lat rodzice przebywają w Niemczech i ja z mężem cały ten czas opłacamy mieszkanie, a także sfinansowaliśmy jego gruntowny remont. Miałam z rodzicami taką ustną umowę, że jeśli zechcą wrócić, kupię im małe mieszkanie na obrzeżach miasta. Teraz rodzice się rozmyślili – chcą, abym po wykupie to ja się wyprowadziła. Co mogę zrobić, aby do tego nie doszło? Czy rodzice mają większe prawo do mieszkania niż ja, chociaż cały czas w nim mieszkam?

więcej ››

Stawka dla właścicieli miejsc postojowych

Powierzchnia użytkowa lokali + miejsc postojowych wynosi 3421,60m2 (342160 udziałów), w tym: lokali 3030,10 m2, miejsc postojowych 391,50 m2 (29 x 13,5 m2). Każde miejsce postojowe (13,5 m2) jest osobną nieruchomością i ma 1350 udziałów. Czy właściciele miejsc postojowych powinni, stosownie do ustawy o własności lokali, ponosić koszty utrzymania części wspólnej wg jednakowej stawki, jak za lokale, pomnożonej przez posiadany udział i czy uchwalenie przez większość udziałowców innej stawki (mniejszej lub większej) byłoby niezgodne z przepisami ustawy? A jak się to ma w odniesieniu do funduszu remontowego?

więcej ››

Wnuk w mieszkaniu komunalnym po dziadkach

Czy istnieje możliwość przejęcia najmu mieszkania komunalnego w Warszawie przez wnuka? Dziadkowie zmarli w tym roku, wnuk sprawował nad nimi opiekę i od parunastu lat posiada meldunek w tym mieszkaniu. Nie ma własnego mieszkania.

więcej ››

Wykup mieszkania komunalnego przez konkubinę

Wraz z konkubentem zamieszkuję mieszkanie komunalne. Jestem zameldowana w tym mieszkaniu. Mieszkanie było przyznane ojcu partnera, który zmarł. Niestety ostatnio rozstałam się z partnerem. Czy byłaby możliwość wykupu przeze mnie tego mieszkania komunalnego pomimo sprzeciwu partnera?

więcej ››

Zmiana lokalu użytkowego na kilka mieszkalnych

Zarządzamy małą spółdzielnią mieszkaniową. Nowy nabywca lokalu użytkowego chce zmienić go na kilka lokali mieszkalnych, przebijając się do klatki schodowej. Ze względu na mały teren parkingu i inne niedogodności, nie chcemy by w tym miejscu powstało 8 nowych mieszkań. Czy jako spółdzielnia możemy nie wyrazić zgody na tę zmianę?

więcej ››

Po jakim czasie przedawnia się roszczenie gminy o zwrot bonifikaty?

W 2006 r. wykupiłam mieszkanie komunalne od gminy miejskiej z 80% bonifikatą. W 2009 r. sprzedałam to mieszkanie za 400 tys. zł i dwa tygodnie później kupiłam mieszkanie za 330 tys. – lokal obok mojej matki, która wymagała mojej opieki. Początkiem 2010 r. gmina wezwała mnie pisemnie do złożenia wyjaśnień w sprawie zbycia lokalu przed upływem 5 lat. Swoje pisemne wyjaśnienie powodu sprzedaży złożyłam w gminie. Nie otrzymałam żadnej odpowiedzi aż do teraz, kiedy to przyszło drugie pismo z gminy z wezwaniem do wyjaśnienia zbycia mieszkania przed upływem 5 lat. Czy gmina może żądać od mnie zwrotu udzielonej bonifikaty po tak długim czasie?

więcej ››

Śmierć właściciela lokalu a przedłużenie umowy najmu

Moja zmarła córka była właścicielką lokalu, który wynajmowała bankowi. Po jej śmierci bank chce kontynuować wynajem. Córka zostawiła trzech spadkobierców: męża i dwóch synów, którzy w październiku kończą 18 lat. Kto ma ich reprezentować w sądzie, wobec banku i jak to rozwiązać prawnie?

więcej ››

Zamontowanie klimatyzatorów bez zgody wspólnoty

Zamontowałem dwa klimatyzatory zewnętrzne bez zgody wspólnoty (w tym wypadku zarządzającego dewelopera,bo nie było żadnych aktów notarialnych). Agregaty montowane na zewnątrz zamontowałem zgodnie z załączonym rysunkiem pod samum sufitem balkonu nade mną – tu zaznaczam, że wszystkie balkony są we wnęce i nic nie wystaje poza obrys balkonu. Czy wspólnota może w jakikolwiek sposób zmusić mnie do zdjęcia urządzeń i umieszczenia ich na posadzce balkonu?

więcej ››

Rozdzielność a wykupione mieszkanie komunalne

Przed ślubem miałem mieszkanie komunalne, po ślubie wykupiłem już z żoną. Potem to mieszkanie sprzedaliśmy i kupiliśmy za te same pieniądze (bez dokładania) inne mieszkanie. Teraz sporządziliśmy rozdzielność majątkową. Jak to się ma do wkładu finansowego? Czego mam się spodziewać?

więcej ››

Odpowiedzialność najemcy i osób zamieszkujących za zapłatę czynszu

Jestem najemcą lokalu komunalnego, w którym mieszkała również moja siostra, oczekując na własny lokal komunalny. Wyprowadziła się do własnego mieszkania 5 miesięcy temu. Ja w czasie jej pobytu w moim mieszkaniu nie przebywałem tam, gdyż zajmowałem się swoją chorą mamą, zamieszkując u niej. Fakt przebywania siostry w moim lokalu został zgłoszony do ZGN. Tak więc na siostrę przychodziły w tym okresie aneksy do umowy związane z zapłatą czynszu. Teraz otrzymałem z działu windykacji ZGN wezwanie do zapłaty zadłużenia lokalu z tytułu czynszu na 3 tys. zł. Okazało się, że siostra nie płaciła. ZGN żąda ode mnie spłaty tego zadłużenia, czy słusznie? Czy ja mam ten dług zapłacić, skoro ZGN wiedział, że nie zamieszkiwałem w tym lokalu i złożyłem w tym temacie stosowną informację? Czy nie powinien przenieść tego zadłużenia na lokal, który obecnie zajmuje siostra?

więcej ››

Świadczenie mieszkaniowe dla żołnierza

Otrzymałem zawiadomienie z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o przydzieleniu mi lokalu mieszkalnego. Czy w jakiś sposób mogę odmówić przyjęcia tego przydziału i w zamian otrzymywać świadczenie mieszkaniowe? Jestem żołnierzem na służbie kontraktowej. Przed 2 miesiącami zakupiłem z żoną mieszkanie w programie MDM i muszę w tym mieszkaniu zamieszkiwać przez okres co najmniej 5 lat, by nie utracić dofinansowania. Mieszkanie, które proponuje WAM, usytuowane jest 40 km od miejsca zamieszkania i logiczne jest, że nie będę w nim mieszkać, ponieważ będę mieszkać w kupionym mieszkaniu. Co zrobić w tej sytuacji?

więcej ››

Uznanie wstąpienia w najem mieszkania i szanse na jego wykup

Mam pytanie dotyczące wykupu mieszkania komunalnego, do którego obecnie nie mam uregulowanego stosunku prawnego po śmierci mojej mamy (głównego najemcy). W mieszkaniu tym mieszkam ponad 50 lat, oprócz mnie zameldowani są tu również mąż oraz syn. Mąż kupił 12 lat temu wyłącznie na siebie mieszkanie (mamy rozdzielność majątkową), w którym mieszkaniu nasz syn. Chciałam wystąpić o uregulowanie stosunku prawnego do mieszkania komunalnego celem jego wykupienia, ale obawiam się, że będzie to problematyczne ze względu na to mieszkanie. Tym bardziej, że syn ma dochody znacznie powyżej średniej krajowej. Nadmienię jedynie, że jak żyła moja mama, występowaliśmy o wykup mieszkania, ale wtedy były problemy natury prawnej z budynkiem. Sprzedaż stała się możliwa dopiero parę lat temu, już po śmierci mamy. Jaką drogę obrać, abym została głównym najemcą i mogła to mieszkanie wykupić?

więcej ››

Wyrok opróżnienia lokalu mieszkalnego

Otrzymaliśmy z żoną wyrok zaoczny w sprawie o opróżnienie lokalu mieszkalnego. Czy ten wyrok należy traktować jako tzw. eksmisję, czy wyrok ten musi się w jakiś sposób uprawomocnić? Czy można od tego wyroku się odwoływać, jeżeli oboje z małżonką nie braliśmy udziału w przesłuchaniach? Czy sąd może wydać wyrok o opróżnienie lokalu bez przyznania lokalu socjalnego dla matki z niepełnoletnimi dziećmi?

więcej ››

Zobowiązanie lokatorów do opuszczenia nieruchomości z konkretnym dniem

Jesteśmy po rozmowach wstępnych w sprawie zakupu mieszkania. Obecni właściciele mieszkania budują dom i chcieliby po podpisaniu umowy mieszkać w tym mieszkaniu jeszcze przez dwa miesiące. Nie jest to dla nas problemem. Zadałam pytanie agentowi nieruchomości, czy w momencie podpisania umowy lokatorzy będą wymeldowani i dostałam odpowiedź, że w umowie sporządzonej w formie aktu notarialnego będzie zawarta klauzula, iż obecni lokatorzy zobowiązują się do opuszczenia nieruchomości z konkretnym dniem. W mojej ocenie jest to niewystarczające zabezpieczenie i w związku z tym mam pytanie. Czy takie rozwiązanie, o którym powiedział agent jest bezpieczne?

więcej ››

Wysokość bonifikaty przy wykupie mieszkania z zasobów wojskowych

Od 1987 pracowałem w jednostce wojskowej jako pracownik cywilny wojska i dostałem mieszkanie z jednostki. W 1999 r. zostałem żołnierzem zawodowym w MSW, a w roku 2001 r. zostałem funkcjonariuszem BOR. Chciałbym się dowiedzieć, ile dostanę ulgi przy wykupie mieszkania służbowego.

więcej ››

Zgoda na montaż klimatyzacji w bloku

Parę dni temu poprosiłem zarządcę nieruchomości o zgodę na zamontowanie na balkonie klimatyzacji zewnętrznej, spełniającej normy europejskie. Nie uzyskałem takiej zgody, tłumaczono się tym, że będzie za duży hałas. Czy faktycznie na taki montaż potrzebna jest zgoda spółdzielni? Czy są jakieś szanse na zmianę decyzji i montaż klimatyzacji?

więcej ››

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego w trybie natychmiastowym

Przed siedmioma miesiącami wynajęliśmy mieszkanie na podstawie umowy o najmie okazjonalnym. W umowie ustaliliśmy, że może być ona wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli najemca zalega z opłatami za pełen okres płatności (1 miesiąc) i pomimo udzielenia najemcy dodatkowego, 14-dniowego terminu na uregulowanie należności wciąż pozostawać będzie w zwłoce z zapłatą. Nasz najemca zalegał z opłatami za jeden pełny okres, więc wysłaliśmy mu pisemne wezwanie do zapłaty z 14-dniowym dodatkowym terminem. Niestety również nie zapłacił. Wypowiedzieliśmy więc umowę najmu okazjonalnego pisemnie w trybie natychmiastowym, dając 2-tygodniowy termin na opuszczenie lokalu. Najemca nie chce opuścić lokalu i twierdzi, że wypowiedzenie jest nieskuteczne. Chcielibyśmy więc przekazać sprawę do sądu. Czy mamy podstawy? (dołączamy kopię umowę).

więcej ››

Czy nakazu eksmisji można użyć po raz drugi?

Przed piętnastoma miesiącami eksmitowałam przez komornika syna z mojego domu. Po eksmisji syn wyjechał za granicę. Z powodu braku pracy wraca teraz do Polski – nie ma żadnych środków na utrzymanie. Jeżeli wpuszczę go do domu na czas znalezienia pracy, czy nakaz eksmisji będzie nadal obowiązywał? Jeżeli po znalezieniu pracy syn nie będzie chciał się wyprowadzić, to czy nakaz eksmisji jest nadal ważny? Czy moja zgoda na jego tymczasowe zamieszkanie unieważnia nakaz eksmisji? Czy spisać trzeba z nim umowę, w której zobowiąże się do opuszczenia mieszkania w terminie 2 miesięcy? Czy taka umowa będzie ważna?

więcej ››

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »
0.017790079116821 sek.