Lokal w TBS a kupno nowego mieszkania

Wynajmuję wraz z małżonkiem lokal w TBS. Razem podpisaliśmy umowę najmu oraz umowę partycypacyjną. W tej samej miejscowości chcemy kupić nowe mieszkanie, ale nie chcemy rezygnować z zajmowanego obecnie lokalu w TBS. Czy istnieje możliwość, aby przepisać ten lokal na jednego z małżonków? Jakie możliwości weryfikacji ma TBS, czy posiadamy prawo do innego lokalu?

więcej ››

Umowa najmu z klauzulą prolongacyjną

Od prawie 10 lat wynajmuję spółce jako osoba fizyczna mieszkanie. Mamy stosowną umowę najmu, która jest na 10 lat i właśnie ten termin mija. W umowie jest napisane, że po upływie tego terminu „umowa zostanie zawarta na okres 10-letni, na warunkach obowiązujących w pierwszym okresie, o ile najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem pierwszego okresu którakolwiek ze stron nie złoży pisemnego oświadczenia, że nie zgadza się na dojście do skutku nowej umowy najmu”. Termin składania oświadczenia minął, najemca nie złożył oświadczenia. Ja chciałbym przedłużenia umowy na dotychczasowych warunkach, ale najemca chce się wycofać, twierdząc, że skoro umowa jest z osobą fizyczną, to zapis o przedłużeniu umowy nie ma zastosowania, pomimo że nie wypełnili obowiązku przedłożenia pisemnego oświadczenia. Czy w tej sytuacji mogę dochodzić skutecznie zawarcia umowy na kolejne 10 lat na dawnych warunkach?

więcej ››

Usunięcie szkód przez spółdzielnię powstałych w trakcie naprawy

Jestem właścicielką mieszkania wykupionego od spółdzielni mieszkaniowej. Ostatnio poinformowano mnie, że konieczna jest naprawa pionu wodociągowego. Naprawa wiąże się z koniecznością wyburzenia części ściany w pomieszczeniu WC. Jakie są obowiązki spółdzielni w zakresie usunięcia szkód powstałych w trakcie naprawy?

więcej ››

Sprzedaż mieszkania odziedziczonego po rodzicach

Czy własnościowe mieszkanie odziedziczone po rodzicach można od razu sprzedać (oczywiście po uregulowaniu wymaganych formalności dziedziczenia)?

więcej ››

Jak domagać się zwrotu kaucji za wynajem mieszkania?

Jestem najemcą. Przez 2 lata wynajmowałem lokal mieszkalny. Nigdy nie zalegałem z czynszem i innymi płatnościami. W ostatnim miesiącu, gdy zgłosiłem wypowiedzenie umowy najmu, wynajmujący zmienił wobec mnie nastawienie. W dniu przekazania lokalu otrzymałem rachunek do zapłaty, pomniejszony o wpłaconą kaucję 1200 zł. Do dopłaty 2000 zł. Wynajmujący stwierdził, że są porysowane panele i musi je wymienić. Ściany trzeba pomalować po raz kolejny (w momencie wypowiedzenia ustaliliśmy, że odświeżę kolory, kupiłem farby, mam rachunki, pomalowałem). Mimo tego i tak muszę pokryć koszty następnego malowania. Dodatkowo koszt sprzątania po remoncie. Nie podpisałem protokołu zdawczo-odbiorczego, zrobiłem zdjęcia, nagrałem film video, w jakim stanie jest mieszkanie, żeby nikt mi nie zarzucił zdewastowania. Proszę powiedzieć, jak domagać się zwrotu kaucji. Dla mnie to jest wymuszenie.

więcej ››

Najem wspólnego mieszkania przez jednego małżonka

Żona nie zgadza się na wynajem wspólnego mieszkania, generuje to koszty związane m.in. z opłatą administracyjną. Dojdą koszty ponownego podłączenia licznika energii elektrycznej i gazu, ponieważ rachunki nie są opłacane. Czy mogę zawrzeć umowę wynajmu mieszkania bez podpisu żony, jakie są konsekwencje, szczególnie dla docelowego najemcy? Nie mamy rozdzielności majątkowej.

więcej ››

Jak doprowadzić do wyprowadzki dorosłego dziecka?

Córka ma 20 lat, z dwóch szkół została wyrzucona za wagary, teraz chodzi do zaocznej w soboty i niedziele, znowu dostała upomnienie za wagary. Do pracy nie chce iść. W domu nie pomaga, nie robi nic. Jest arogancka, wredna, przez co w domu panuje atmosfera trudna do zniesienia. Co mogę zrobić, żeby córkę wymeldować i żeby się wyprowadziła z mieszkania? Nadmieniam, że mieszkamy we dwoje, a właścicielem mieszkania jestem tylko ja.

więcej ››

Zamiana mieszkania komunalnego i zmiana lokatora głównego

Jestem głównym najmcą mieszkania komunalnego, mieszkam z dorosłym synem. Syn pracuje, ma stałe dochody. Chcemy zamienić mieszkanie na większe, mamy już kontrahenta. Chcę, aby głównym najemcą nowego mieszkania był mój syn, a ja współlokatorem. Jak to załatwić zgodnie z prawem?

więcej ››

Właściciel mieszkania nie chce oddać kaucji

Miesiąc temu zdałem mieszkanie, które wynajmowałem. Zostało wysprzątane, dodam też, że zrobiłem w nim niewielki remont na mój koszt, ale bez umowy pisemnej. Przy zdawaniu mieszkania został sporządzony protokół zdawczy, który właściciel mieszkania podpisał, znając niedociągnięcia, które mu pokazałem. Zaraz po opuszczeniu przeze mnie tego mieszkania wprowadzili się nowi najemcy. Wczoraj dostałem pismo, w którym właściciel napisał, że chce potracić mi kaucję (2000 zł) za zniszczenia, które rzekomo są w mieszkaniu. Co mam zrobić, jeśli właściciel nie odda mi kaucji? Czy mam wchodzić na drogę sądową?

więcej ››

Zatrzymanie części kaucji na poczet naprawienia szkody

Mam problem dotyczący zwrotu kaucji po zakończeniu umowy najmu lokalu mieszkalnego. Jako wynajmujący podpisałem z najemcą protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag przy zwrocie mieszkania i opuszczeniu go przez najemcę. Podczas sprzątania mieszkania zauważyłem, że niektóre elementy lokalu zostały zniszczone. Wcześniej tego nie zauważyłem. Czy mogę zatrzymać część kaucji na poczet naprawienia szkody?

więcej ››

Przesuwanie terminu wyprowadzki przez najemcę

Od 7 lat mam najemcę na lokalu z umową najmu na czas nieokreślony. Obecnie jednak chcę inaczej dysponować mieszkaniem. Dałam pół roku najemcy na wyprowadzkę, ale on ciągle przesuwa termin opuszczenia mieszkania. Jakie są moje możliwości?

więcej ››

Wymeldowanie z mieszkania komunalnego

Wraz z żoną mieszkamy w mieszkaniu komunalnym. W mieszkaniu jest również zameldowany brat żony, który nie przebywa w nim od 10 lat. Od jakiegoś czasu zaczęła przychodzić korespondencja z firm windykacyjnych na jego nazwisko. Czy i jak można go wymeldować?

więcej ››

Licytacja mieszkania wykupionego przez leśniczego

Emerytowany leśniczy wykpił z 95% bonifikatą służbowe mieszkanie z wpisem do księgi wieczystej o 5-letnim okresie zakazu sprzedaży lokalu. Z powodu długów mieszkanie będzie licytowane przez komornika przed upływem 5 lat od daty wykupu. Czy leśniczy będzie musiał zwrócić uzyskaną 95% bonifikatę lasom państwowym?

więcej ››

Eksmisja osoby przebywającej w zakładzie karnym

Mój syn ma 30 lat i aktualnie odbywa karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Jak napisać pozew o jego eksmisję? Jak go wymeldować? Wraz z mężem i dwojgiem młodszych dzieci mieszkamy w domu jednorodzinnym, którego jesteśmy właścicielami. Syn od lat przyjmuje środki odurzające (narkotyki, dopalacze) i zaburza funkcjonowanie naszej rodziny. Niejednokrotnie był hospitalizowany w szpitalu psychiatrycznym z powodu zaburzeń psychotycznych w przebiegu uzależnienia oraz zaburzeń agresywnych. Nie da się z nim mieszkać pod jednym dachem.

więcej ››

Działania spółdzielni przed stwierdzeniem praw do spadku

Sprawa dotyczy mieszkania spółdzielczego. Mieszkanie po zmarłych rodzicach użytkował brat – w związku z tym, że nie opłacał czynszu, spółdzielnia sprzedała mieszkanie. Po sprawie o stwierdzenie nabycia spadku sąd podzielił spadek na trzy części, czyli na mnie i dwoje braci. Spółdzielnia przedstawiła rozliczenie, potrącając za zaległe czynsze. Okazało się, że bratu, który mieszkał na tym mieszkaniu, wypłacono przed podziałem spadku tysiąc zł i zapłacono kaucję za mieszkanie miejskie w wysokości ośmiu tys. zł. Czy spółdzielnia miała prawo wypłacać pieniądze mojemu bratu i płacić kaucję przed stwierdzeniem prawa do nabycia spadku?

więcej ››

Wypłata wkładu lokatorskiego przy opuszczaniu mieszkania

Przed laty wraz z mężem zamieszkałam w mieszkaniu spółdzielczym. Mąż wpłacił stosowny wkład. Kilka lat temu małżonek zmarł. Ja obecnie sama utrzymuję dorosłego, niepełnosprawnego syna. Niedawno opuściłam to mieszkanie. Spółdzielnia mimo to odmawia mi wypłaty wkładu lokatorskiego. Domaga się wyroku spadkowego. Czy to zgodne z prawem? Dodam, że byłam członkiem spółdzielni i miałam spółdzielcze lokatorskie prawo do zajmowanego lokalu. Co robić?

więcej ››

Anulowanie nakazu eksmisji z mieszkania komunalnego

Dostałam nakaz eksmisji z mieszkania komunalnego razem z ojcem i matką, mam również 5-miesięczne dziecko. Chciałam napisać pismo do spółdzielni, aby anulować ten wyrok i podpisać na nowo umowę najmu. Czy jest to możliwe?

więcej ››

Prawo do wykupu mieszkania zakładowego

Posiadam lokal zakładowy, w którym jestem zameldowana od 18 lat. 3 lata temu wybudowaliśmy z mężem w innej miejscowości dom. Czy fakt, że mam nieruchomość mieszkalną w innej miejscowości, pozbawia mnie prawa wykupu?

więcej ››

Wynajem mieszkania otrzymanego w spadku

W 2013 roku zmarła moja mama. W 2014 aktem notarialnym mamy przyznane z bratem po 1/3 prawa do tego majątku. Rok później zmarł drugi mąż naszej mamy, który mieszkał w tym mieszkaniu. Jego dzieci zrzekły się praw do spadku. Administratorem mieszkania jest spółdzielnia, której członkiem jest mój brat. Razem ponosimy opłaty za mieszkanie. Czy możemy wynająć to mieszkanie? Czy musimy założyć sprawę spadkową po ojczymie? Mieszkanie nie jest własnościowe.

więcej ››

Nabycie działki pod budynkiem mimo braku zgody jednego członka wspólnoty

Jestem współwłaścicielem mieszkania w 3-pietrowym budynku, który ma 4 mieszkania. Wiele lat temu mieszkania te zostały wykupione od miasta. Przed kilku laty była również możliwość, żeby wykupić działkę, na której stoi budynek. Jednak potrzebna była do tego zgoda wszystkich właścicieli mieszkań. Niestety jedno z mieszkań ma 5 współwłaścicieli (zostali właścicielami przez spadek), którzy nie mogą lub nie chcą się miedzy sobą porozumieć – są uwikłani w nieuregulowane sprawy spadkowe. Ich mieszkanie stoi puste od lat, a rozmowy z nimi nie przynoszą rezultatów. Pozostali właściciele chcą wykupić ziemię. Czy jest zatem możliwość wystąpienia do sądu o umożliwienie kupna tej działki bez zgody czy udziału tej trudnej rodziny?

więcej ››

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »