Rozliczenie kwoty partycypacji między małżonkami

Dziewięć lat temu wzięliśmy z mężem ślub i wprowadziłam się do jego mieszkania, którego był najemcą w ramach TBS. Dwa lata później w ramach tego samego TBS zamieniliśmy mieszkanie na większe i dokonaliśmy cesji praw partycypacji z mojego męża na nas oboje – mieliśmy wspólność majątkową. Od tamtej pory mój mąż regulował miesięczne opłaty czynszu za to mieszkanie, był to jego jedyny udział w kosztach utrzymania naszej rodziny. W 2014 r. ustanowiliśmy rozdzielność majątkową. Mamy małe dziecko i cały koszt jego utrzymania oraz innych wydatków domowych leży po mojej stronie. W przyszłym roku zamierzam wyprowadzić się z tego mieszkania do nowego domu, jaki zakupiłam z własnego majątku. Jakie mam prawa w związku z własnością przedmiotowej partycypacji? Czy możliwy jest scenariusz, jakim straszy mnie mój małżonek, że po wyprowadzeniu się z mieszkania TBS do swojego domu stracę prawo do własności partycypacji?

więcej ››

Jak pozbyć się najemcy z mieszkania?

Wynajmuję mieszkanie pewnemu panu. Umowa skończyła się. Pan już przed końcem umowy miał zaległości finansowe. Kilka razy mówił, że mi zapłaci, ale do tej pory nie wywiązał się z obietnic. Jak pozbyć się najemcy z mieszkania? Jak odzyskać zaległe pieniądze za najem?

więcej ››

Bezpodstawne wypowiedzenie umowy najmu mieszkania komunalnego

Od 1995 r. jestem najemcą lokalu komunalnego. Tydzień temu otrzymałam wypowiedzenie umowy lokalu. Jako podstawę prawną wypowiedzenia gmina wskazała przepis art. 11 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.). Pół roku wcześniej wystąpiłam o wykup tego mieszkania, ale procedurę wstrzymano. Fakty są takie, że pracuję 70 km od miejsca zamieszkania w miejscowości, gdzie mieszka mój staruszek ojciec i często zostaje u niego, ponieważ potrzebuje pomocy w wielu sprawach. Mam 2 dzieci w wieku 19 i 17 lat. Do domu wracam po pracy ok. godz. 18.00, opieką nad ojcem wymieniam się z synem. Nie zalegam z czynszem. Jak mam udowodnić, że moim stałym miejscem pobytu jest mieszkanie komunalne, w którym przebywam przynajmniej 9 miesięcy w roku?

więcej ››

Wypisanie byłego męża z umowy najmu mieszkania TBS

Jestem partycypantem mieszkania w TBS, jako najemców wyznaczyłam córkę i zięcia, kiedy byli już po ślubie. Niestety małżeństwo nie przetrwało i doszło do rozwodu. Były zięć jest już wymeldowany z mieszkania, ale nie zrezygnował z tytułu najemcy. Nie dokłada się do czynszu i nie przedkłada zeznania podatkowego, co skutkuje podwyższeniem czynszu. Prośby nie skutkują. Co zrobić, aby pozbyć się uciążliwego najemcy? Czy jest wyjście z sytuacji poza wniesieniem sprawy do sądu?

więcej ››

Przyznanie mieszkania socjalnego dla osoby niepełnosprawnej

Mam na stałe orzeczony lekki stopień niepełnosprawności, chciałbym złożyć wniosek o zmianę stopnia. Jestem osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy, a mimo to mój urząd gminy życzy sobie orzeczenia sądu o niepełnosprawności, aby przyznać mi mieszkanie socjalne. Z poprzedniego miejsca zamieszkania zostałem eksmitowany, ponieważ dom został sprzedany na licytacji komorniczej (prowadziłem firmę, ale w pewnym momencie wszystko się posypało, stąd zadłużenie i licytacja). Obecnie kątem mieszkam u znajomych. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

więcej ››

Zdewastowanie mieszkania przez najemcę TBS

Jestem partycypantem TBS od 2004 roku. 5 lat temu wskazałem najemcę, który niedawno został z mieszkania usunięty po 2 latach postępowania sądowego, które wytoczył przeciwko niemu TBS. Mieszkanie niestety zostało zdewastowane przez najęmcę i powstał dług czynszowy. Kwota kaucji, jaką wpłacał najemca, zaledwie w małym stopniu pokrywa wszystkie koszty. TBS oczekuje ode mnie, że nie tylko pokryję koszty przywrócenia mieszkania do stanu używalności, ale pokryję długi czynszowe najemcy. Według mojej wiedzy partycypant miał tylko prawo do wskazania najemcy, nie miał prawa do zmiany najemcy, bo ten podpisał umowę najmu z TBS. Partycypant nie powinien odpowiadać zatem za czyny najemcy.  Ponadto nie mogę wskazać nowego najemcy, gdyż mieszkanie nie nadaje się do użytku i moim zdaniem TBS w ramach swoich kosztów powinien mieszkanie odnowić.

więcej ››

Wypowiedzenie najmu mieszkania komunalnego ze względu na posiadanie innego lokalu

Mieszkam z mężem w mieszkaniu komunalnym od kilkudziesięciu lat. Pięć lat temu mąż w formie darowizny dostał mieszkanie po swojej mamie. Teraz dostaliśmy wypowiedzenie umowy najmu z tego powodu. Szybko darowaliśmy to mieszkanie synowi, ale gmina nie wycofała wypowiedzenia, kazali zakładać sprawę. Jak możemy się bronić?

więcej ››

Prawo najmu lokalu komunalnego

Od 8 lat mój mąż opiekował się swoją chorobą na Alzheimera matką – mieszkał z nią w jej mieszkaniu komunalnym (ona była głównym najemcą). Ma nawet nad nią orzeczoną sądownie opiekę. Natomiast oboje figurujemy od lat jako najemcy innego mieszkania komunalnego. Miesiąc temu rozwiedliśmy się, ale on nadal jest najemcą mojego mieszkania, a tymczasem 3 dni temu jego matka zmarła. Jak mój były mąż może przejąć jej mieszkanie? Jakie poczynić kroki, by gmina mu tego mieszkania nie zabrała?

więcej ››

Zrzeczenie się prawa najmu mieszkania komunalnego na rzecz dziecka

Wspólnie z byłym małżonkiem jestem najemcą lokalu komunalnego, który powstał z naszej pracy i środków (adaptacja strychu w budynku komunalnym). Następnie doszło do rozwodu i były małżonek został w tym mieszkaniu, a ja się wyprowadziłam. Jednak w najbliższym czasie i on chce je opuścić na stałe. W tym mieszkaniu jest zameldowana nasza córka. Mieszkała tam stale, ale niedawno wyjechała za granicę do pracy. Jednak regularnie przyjeżdża do domu i z tym miejscem wiąże swoją przyszłość. Czy oboje rodzice mogą zrzec się prawa najmu do mieszkania na rzecz córki? Jeśli nie, to czy od gminy możemy jako najemcy domagać się zwrotu nakładów na całą tę adaptację strychu?

więcej ››

Brak zapłaty za wynajem działki pod garaż

Mam problem z osobą, której wynajmuję działkę pod garaż „blaszak”. Sam garaż jest własnością wynajmującego. Moją własnością jest tylko działka. Mamy spisaną umowę najmu tej działki. Niestety, mimo że w umowie jest zaznaczone, że opłata za działkę powinna być wnoszona co miesiąc, to od 10 miesięcy nie mam zapłaty. Wysyłałam już wezwania do zapłaty, ale niestety nie otrzymałam ani pieniędzy, ani jakiejkolwiek odpowiedzi. Mam dość tego człowieka. Chciałabym, aby usunął się z mojej działki razem z garażem, ale nie wiem, jak mam to zrobić, aby było zgodne z prawem. Proszę mi doradzić!

więcej ››

Lokal w TBS a kupno nowego mieszkania

Wynajmuję wraz z małżonkiem lokal w TBS. Razem podpisaliśmy umowę najmu oraz umowę partycypacyjną. W tej samej miejscowości chcemy kupić nowe mieszkanie, ale nie chcemy rezygnować z zajmowanego obecnie lokalu w TBS. Czy istnieje możliwość, aby przepisać ten lokal na jednego z małżonków? Jakie możliwości weryfikacji ma TBS, czy posiadamy prawo do innego lokalu?

więcej ››

Umowa najmu z klauzulą prolongacyjną

Od prawie 10 lat wynajmuję spółce jako osoba fizyczna mieszkanie. Mamy stosowną umowę najmu, która jest na 10 lat i właśnie ten termin mija. W umowie jest napisane, że po upływie tego terminu „umowa zostanie zawarta na okres 10-letni, na warunkach obowiązujących w pierwszym okresie, o ile najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem pierwszego okresu którakolwiek ze stron nie złoży pisemnego oświadczenia, że nie zgadza się na dojście do skutku nowej umowy najmu”. Termin składania oświadczenia minął, najemca nie złożył oświadczenia. Ja chciałbym przedłużenia umowy na dotychczasowych warunkach, ale najemca chce się wycofać, twierdząc, że skoro umowa jest z osobą fizyczną, to zapis o przedłużeniu umowy nie ma zastosowania, pomimo że nie wypełnili obowiązku przedłożenia pisemnego oświadczenia. Czy w tej sytuacji mogę dochodzić skutecznie zawarcia umowy na kolejne 10 lat na dawnych warunkach?

więcej ››

Usunięcie szkód przez spółdzielnię powstałych w trakcie naprawy

Jestem właścicielką mieszkania wykupionego od spółdzielni mieszkaniowej. Ostatnio poinformowano mnie, że konieczna jest naprawa pionu wodociągowego. Naprawa wiąże się z koniecznością wyburzenia części ściany w pomieszczeniu WC. Jakie są obowiązki spółdzielni w zakresie usunięcia szkód powstałych w trakcie naprawy?

więcej ››

Sprzedaż mieszkania odziedziczonego po rodzicach

Czy własnościowe mieszkanie odziedziczone po rodzicach można od razu sprzedać (oczywiście po uregulowaniu wymaganych formalności dziedziczenia)?

więcej ››

Jak domagać się zwrotu kaucji za wynajem mieszkania?

Jestem najemcą. Przez 2 lata wynajmowałem lokal mieszkalny. Nigdy nie zalegałem z czynszem i innymi płatnościami. W ostatnim miesiącu, gdy zgłosiłem wypowiedzenie umowy najmu, wynajmujący zmienił wobec mnie nastawienie. W dniu przekazania lokalu otrzymałem rachunek do zapłaty, pomniejszony o wpłaconą kaucję 1200 zł. Do dopłaty 2000 zł. Wynajmujący stwierdził, że są porysowane panele i musi je wymienić. Ściany trzeba pomalować po raz kolejny (w momencie wypowiedzenia ustaliliśmy, że odświeżę kolory, kupiłem farby, mam rachunki, pomalowałem). Mimo tego i tak muszę pokryć koszty następnego malowania. Dodatkowo koszt sprzątania po remoncie. Nie podpisałem protokołu zdawczo-odbiorczego, zrobiłem zdjęcia, nagrałem film video, w jakim stanie jest mieszkanie, żeby nikt mi nie zarzucił zdewastowania. Proszę powiedzieć, jak domagać się zwrotu kaucji. Dla mnie to jest wymuszenie.

więcej ››

Najem wspólnego mieszkania przez jednego małżonka

Żona nie zgadza się na wynajem wspólnego mieszkania, generuje to koszty związane m.in. z opłatą administracyjną. Dojdą koszty ponownego podłączenia licznika energii elektrycznej i gazu, ponieważ rachunki nie są opłacane. Czy mogę zawrzeć umowę wynajmu mieszkania bez podpisu żony, jakie są konsekwencje, szczególnie dla docelowego najemcy? Nie mamy rozdzielności majątkowej.

więcej ››

Jak doprowadzić do wyprowadzki dorosłego dziecka?

Córka ma 20 lat, z dwóch szkół została wyrzucona za wagary, teraz chodzi do zaocznej w soboty i niedziele, znowu dostała upomnienie za wagary. Do pracy nie chce iść. W domu nie pomaga, nie robi nic. Jest arogancka, wredna, przez co w domu panuje atmosfera trudna do zniesienia. Co mogę zrobić, żeby córkę wymeldować i żeby się wyprowadziła z mieszkania? Nadmieniam, że mieszkamy we dwoje, a właścicielem mieszkania jestem tylko ja.

więcej ››

Zamiana mieszkania komunalnego i zmiana lokatora głównego

Jestem głównym najmcą mieszkania komunalnego, mieszkam z dorosłym synem. Syn pracuje, ma stałe dochody. Chcemy zamienić mieszkanie na większe, mamy już kontrahenta. Chcę, aby głównym najemcą nowego mieszkania był mój syn, a ja współlokatorem. Jak to załatwić zgodnie z prawem?

więcej ››

Właściciel mieszkania nie chce oddać kaucji

Miesiąc temu zdałem mieszkanie, które wynajmowałem. Zostało wysprzątane, dodam też, że zrobiłem w nim niewielki remont na mój koszt, ale bez umowy pisemnej. Przy zdawaniu mieszkania został sporządzony protokół zdawczy, który właściciel mieszkania podpisał, znając niedociągnięcia, które mu pokazałem. Zaraz po opuszczeniu przeze mnie tego mieszkania wprowadzili się nowi najemcy. Wczoraj dostałem pismo, w którym właściciel napisał, że chce potracić mi kaucję (2000 zł) za zniszczenia, które rzekomo są w mieszkaniu. Co mam zrobić, jeśli właściciel nie odda mi kaucji? Czy mam wchodzić na drogę sądową?

więcej ››

Zatrzymanie części kaucji na poczet naprawienia szkody

Mam problem dotyczący zwrotu kaucji po zakończeniu umowy najmu lokalu mieszkalnego. Jako wynajmujący podpisałem z najemcą protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag przy zwrocie mieszkania i opuszczeniu go przez najemcę. Podczas sprzątania mieszkania zauważyłem, że niektóre elementy lokalu zostały zniszczone. Wcześniej tego nie zauważyłem. Czy mogę zatrzymać część kaucji na poczet naprawienia szkody?

więcej ››

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »
0.017879009246826 sek.