Kontakt | Cennik | Porady prawne

Lokatorzy mieszkania zastępczego najemców okazjonalnych

Mam zamiar wynająć mieszkanie małżeństwu z dzieckiem (na zasadach najmu okazjonalnego) na rok. Moi potencjalni najemcy jako lokal, do którego wyprowadzą się w razie przeprowadzenia egzekucji, chcą podać mieszkanie matki jednego z nich. Z tego jednak, co wiem, to mieszkanie to jest teraz zajęte innymi lokatorami. Czy mogą podać taki lokal, jeśli jest zajmowany przez lokatorów? I kto w ogóle jest odpowiedzialny za dopilnowanie, żeby oświadczenie o wskazaniu lokalu zawierało rzeczywiście lokal, który się do tego nadaje?

więcej ››

Niedopatrzenie w akcie notarialnym we wniosku o wykup mieszkania komunalnego

Kilka lat temu złożyliśmy z mężem wniosek o wykup mieszkania komunalnego. Przy wykupie byliśmy już jednak rozwiedzeni. Niestety w akcie notarialnym nie dopatrzyliśmy, że mamy wciąż status małżeństwa. Teraz chcemy mieszkanie sprzedać, ale notariusz zauważył błąd. Co powinniśmy teraz zrobić?

więcej ››

Zmiany meldunku w lokalu komunalnym

Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego, chciałabym zameldować na stałe wnuczkę koleżanki z 3 dzieci i po pewnym czasie przepisać umowę najmu na nią, żeby to ona była głównym najemcą. Ja bym się wtedy wymeldowała i zamieszkała w mieszkaniu córki. Jak mam to zrobić, żeby to załatwić z administracją, aby ona z dziećmi w tym mieszkaniu pozostała jako główny najemca?

więcej ››

Księgi wieczyste a najem wspólnego mieszkania

Wraz z mamą jestem współwłaścicielem własnościowego mieszkania. Współwłasność stwierdzona postanowieniem sądowym. Postępowanie spadkowe po zmarłym ojcu miało miejsce, gdy byłam małoletnia. Od tego czasu nic w księgach wieczystych nie było zmieniane. Obecnie chcemy z mamą to mieszkanie wynająć. Czy na potrzeby wynajmu mieszkania muszę sprawdzać, kto figuruje w księgach i ewentualnie coś tam korygować? Czy umowę najmu może podpisać jedna osoba? W przypadku, gdybyśmy obie podpisywały umowę najmu, czy jedna osoba może odprowadzać podatek od najmu nieruchomości? Jeśli tak, to czy w urzędzie skarbowym należy składać jakieś oświadczenie, że podatek płaci jeden wynajmujący?

więcej ››

Wynajem mieszkania jako pracowni

Chcemy wynająć nasze mieszkanie, ale boimy się nieuczciwego lokatora. Mamy pomysł, żeby mieszkanie wynająć jako amatorską pracownię malarską. Czy to zabezpieczy nasze interesy i uchroni nas przez ewentualną eksmisją trudną w przypadku najmu mieszkania?

więcej ››

Lokal zastępczy dla byłego lokatora mieszkania wojskowego

Mój brat nie opłacał czynszu za mieszkanie wojskowe po zmarłej mamie. Wojsko wymówiło najem bratu. Brat nie odbierał korespondencji. Wojsko założyło bratu o eksmisje i dobrowolne opuszczenie lokalu. Na dzień dzisiejszy jako siostra walczę o lokal zastępczy dla brata. Niedawno brat podjął pracę na czas określony, do tej pory nie pracował. Czy mam szansę na wywalczenie dla brata lokalu zastępczego?

więcej ››

Problem z lokatorem w budynku grożącym zawaleniem

Problem dotyczy lokatora, który nie chce dobrowolnie opuścić nieruchomości. Budynek, w którym znajduje się lokal, został zamknięty decyzją PINB ze względu na zagrożenie zawaleniem z rygorem natychmiastowej wykonalności i nakazem opróżnienia. Lokator przebywa tam bez tytułu prawnego (umowa najmu została wypowiedziana), nie przystał na naszą propozycję wynajęcia lokalu zamiennego i wrócił po półrocznej nieobecności w lokalu, zrywając taśmy zabezpieczające. Co robić?

więcej ››

Mieszkanie policyjne

Mój ojciec jest policjantem na emeryturze. Ożenił się po raz drugi i żona posiada własne mieszkanie. Nie może więc wykupić mieszkania policyjnego. W tym lokalu od zawsze jestem zameldowany i przebywam ja. Chciałbym je wykupić. Czy ojciec może się zrzec lokalu na moją rzecz? Czy muszę w tej sprawie wystąpić do komendanta?

więcej ››

Jak właściciel może rozwiązać ze mną umowę najmu?

Jestem najemcą lokalu. Według umowy właścicielowi przysługuje prawo rozwiązania umowy jedynie w przypadku, jeśli najemca zalega z zapłatą czynszu za dwa kolejne pełne okresy płatności lub dopuszcza się naruszenia innych istotnych postanowień umowy. W jakich sytuacjach i okolicznościach właściciel może rozwiązać ze mną umowę?

więcej ››

Nakaz zwrotu bonifikaty

W 2001 r., korzystając z bonifikaty, zakupiłam mieszkanie od gminy. Z uwagi na trudną sytuację materialną zmuszona byłam sprzedać mieszkanie przed upływem piątego roku od zakupu. Gmina po upływie 9 lat wniosła pozew o zapłatę do sądu, uzyskując tytuł wykonawczy. Sąd wydane orzeczenie przesłał na mój nieaktualny wówczas adres. O całej sprawie ja dowiedziałam się dopiero dwa miesiące temu, kiedy odszukał mnie komornik. Co można w tej sytuacji zrobić?

więcej ››

Informacja o zajęciu pomieszczenia i zmianie zamków

Kolega wynajmuje pomieszczenie na biuro. Zalega z opłatą czynszu, bo jego kontrahent go oszukał. Właściciel wysłał dziś SMS-a, że zajmuje pomieszczenie i zmienia zamki. Wcześniej kolega nie dostał pisma o wypowiedzeniu umowy najmu lokalu. W biurze znajduje się sporo sprzętu. Co teraz kolega ma zrobić?

więcej ››

Rezygnacja z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej a opłacanie czynszu

Zrezygnowałam z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej – nie chciałam więcej płacić czynszu z uwagi na bierność, jaką wykazuje spółdzielnia mieszkaniowa (nie odśnieża dróg, nie remontuje itp., za wszystko płacimy sami). Posiadam akt własności domu i działki z wpisem do księgi wieczystej. Dzisiaj otrzymałam pismo, że i owszem, nie jestem już członkiem spółdzielni, ale nadal muszę płacić czynsz na poczet kosztów administracyjno-eksploatacyjnych. Zaznaczę, że w czasie przekształceń własności spółdzielnia nie udzieliła informacji, jakie tereny, parkingi zostają własnością wspólną. Czy nadal muszę płacić?

więcej ››

Z jakim wyprzedzeniem wypowiada się umowę najmu?

W umowie najmu lokalu mam zapisy:   „Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Niniejsza umowa została zawarta na czas oznaczony, 12 miesięcy od dnia wydania Lokalu z możliwością 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy.   Po upływie terminu określonego w 15.1 umowa ulega automatycznemu przedłużaniu na czas nieokreślony. Z wyjątkiem przypadków wymienionych w niniejszej umowie i w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa strony nie mogą wypowiedzieć niniejszej umowy przed upływem terminu wskazanego w 15.1”.   Wydanie lokalu nastąpiło 1.10.2014. Czy aby zakończyć umowę z końcem września 2015, powinnam wypowiedzieć 3 miesiące wcześniej? Rozumiem, że po 1.10.2015 umowa jest na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia 3 miesięcznego, ale skoro jest na czas oznaczony 12 miesięcy, to mogę jej po prostu nie przedłużyć? Mam na to jakiś termin?

więcej ››

Śmierć lokatora zadłużonego mieszkania spółdzielczego

Zmarł właściciel mieszkania w bloku, który długotrwale zalegał z opłatami za czynsz dla spółdzielni; mieszkał z bratem. Został złożony pozew w sądzie o eksmisję i sprzedaż mieszkania za długi w spółdzielni, a wcześniej próba sprzedaży mieszkania przez komornika nie doszła do skutku, ponieważ ani w pierwszym, ani w drugim przetargu nie było chętnych do kupienia. Co należało by teraz w takiej sytuacji zrobić?

więcej ››

Mieszkanie wykupione z bonifikatą, jak przekazać dziecku?

Mój tato od śmierci mamy jest głównym najemcą mieszkania komunalnego na trzecim piętrze. Złożył wniosek o wykup mieszkania, ja wyłożę na to pieniądze. Po wykupieniu chcielibyśmy to mieszkanie zamienić lub kupić tacie inne na parterze (ze względu na jego wiek i problemy z chodzeniem). Tato zgadza się na przekazanie mi mieszkania. Ja mieszkam i pracuję w innej miejscowości, mam własną kawalerkę. Natomiast w tym samym mieście co tata mieszka mój brat z rodziną – od lat nie pracuje i jest na utrzymaniu żony. Tato nie ma zaufania do syna, bo kilka lat temu brał kredyty na rodziców i ich nie spłacał. Opiekuję się tatą jak mogę. Jak krok po kroku postąpić prawnie, aby mieszkanie przeszło na mnie, a brat po śmierci taty nie miał roszczeń o zachowek?

więcej ››

Uchronienie się przed eksmisją po odrzuceniu propozycji lokalu socjalnego

Odrzuciłem propozycję przydziału lokalu socjalnego ze względu na znaczny stopień niepełnosprawności. Komornik i tak wyznaczył termin eksmisji. Czy mogę złożyć skargę na czynności komornika? Jak się bronić? W załączniku dokumenty.

więcej ››

Przydział mieszkania komunalnego

Staram się o przydział mieszkania po zmarłej mamie. Mam rozdzielczość majątkową z żoną, czy otrzymam mieszkanie komunalne po zmarłej mamie?

więcej ››

Prawo do potrącenia z kaucji najemcy za zniszczenia w mieszkaniu

Wynajęłam dwóm dziewczynom mieszkanie. Lokatorki bez mojej wiedzy i zgody trzymały w domu kota, który podrapał dwoje nowych drzwi. Również bez mojej zgody przykleiły na ściany w pokojach lusterka, które przy odrywaniu pozostawiły ślady i ściany są zniszczone plus zbiły lustro i brak obrazków w ramkach. Na dodatek dziewczęta oddały mieszkanie brudne i nie są zapłacone dwa ostatnie rachunki za gaz oraz jeden za prąd. Teraz żądają zwrotu kaucji (1500 zł). Chciałabym im potrącić z tej kaucji za poniesione szkody. Odjęłabym za prąd, za gaz, za zbite lusterko, za obrazki plus za zniszczone dwie pary drzwi oraz za malowanie ścian w dwóch pokojach. Rzetelnie sprawdziłam ceny i wychodzą mi koszty na kwotę 1100 zł. Dziewczyny jednak lekceważą zniszczenia i straszą mnie sądem, jeśli nie zwrócę im całej kaucji, dlatego chciałabym się upewnić, czy mam prawo w ten sposób się z nimi rozliczyć.

więcej ››

Najem mieszkania dla niepełnoletnich osób

Chciałabym wynająć najemcy moje mieszkanie, w którym przez jakiś czas nie będę mieszkać. Zgłosiła się chętna pani, która chce je wynająć dla swoich dwóch córek w wieku 15 i prawie 18 lat – dziewczyny dostały się do liceum w moim mieście, miałyby tam mieszkać same, a matka odwiedzałaby je 2 razy w tygodniu. Mam ogromne wątpliwości, czy mogę jej wynająć mieszkanie i czy osoby nieletnie mogą w nim same mieszkać. Umowę najmu miałaby podpisać matka dziewczynek. Jak to wygląda od strony prawnej? Co powinna zawierać umowa najmu?

więcej ››

Śmierć małżonki przed zameldowaniem męża

Mój teść wziął drugi raz ślub i niestety po miesiącu jego małżonka umarła, ale wcześniej złożyli wniosek w urzędzie o jego zameldowanie. Odpowiedzi nie ma, a on nadal mieszka w tym mieszaniu po żonie. Teraz teść dostał pismo że urząd dzielnicy nie wyraził zgody na wydanie potwierdzenia uprawnień do wstąpienia w stosunek najmu tego lokalu z uwagi na brak jednoznacznych dowodów na stałe zamieszkiwanie z najemcą przedmiotowego lokalu do chwili śmierci najemcy. Jak należy napisać odwołanie od tej decyzji, bo teść nie ma gdzie mieszać?

więcej ››

Opinie naszych Klientów ››wizytówka