Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Bezpodstawne wypowiedzenie umowy najmu mieszkania komunalnego

Autor: Katarzyna Nosal

Od 1995 r. jestem najemcą lokalu komunalnego. Tydzień temu otrzymałam wypowiedzenie umowy lokalu. Jako podstawę prawną wypowiedzenia gmina wskazała przepis art. 11 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.). Pół roku wcześniej wystąpiłam o wykup tego mieszkania, ale procedurę wstrzymano. Fakty są takie, że pracuję 70 km od miejsca zamieszkania w miejscowości, gdzie mieszka mój staruszek ojciec i często zostaje u niego, ponieważ potrzebuje pomocy w wielu sprawach. Mam 2 dzieci w wieku 19 i 17 lat. Do domu wracam po pracy ok. godz. 18.00, opieką nad ojcem wymieniam się z synem. Nie zalegam z czynszem. Jak mam udowodnić, że moim stałym miejscem pobytu jest mieszkanie komunalne, w którym przebywam przynajmniej 9 miesięcy w roku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Bezpodstawne wypowiedzenie umowy najmu mieszkania komunalnego

Wycofywanie oświadczenia o wypowiedzeniu najmu

Zgodnie z podstawą, na którą powołał się właściciel lokalu – właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, może wypowiedzieć stosunek najmu z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, z powodu niezamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Udowodnienie tego faktu jest trudne zarówno dla jednej, jak i drugiej strony. Pisze Pani jednak, że przebywa w tym mieszkaniu przez 9 miesięcy w roku. Zatem sąsiedzi mogą tę okoliczność potwierdzić, składając do zarządzającego nieruchomością oświadczenia w tym przedmiocie. Z drugiej strony przyznaje Pani, że pracuje 70 km od położenia budynku, co sugeruje, że większość czasu spędza Pani poza tym miejscem.

Na pewno należy posłużyć się wszelkimi dowodami, które mogą przemawiać na Pani rzecz. Jeśli w mieszkaniu mieszkają dzieci, to zaświadczenie ze szkoły, z którego będzie wynikać, że nie opuszczają lekcji. Zgłoszenie ilości osób, za które opłacany jest odbiór odpadów. Za zamieszkiwaniem w danym lokalu przemawia także zużycie wody czy prądu. Warto przedstawić stosowne wyliczenia od dostawców tych mediów. Niestety nie tak łatwo będzie przekonać właściciela o Pani zamieszkiwaniu w tym lokalu. To on będzie oceniał Pani oświadczenia i oświadczenia mieszkańców. W istocie spór może skończyć się dopiero w postępowaniu sądowym.

Teraz proponuję skierować do właściciela pismo z żądaniem wycofania oświadczenia o wypowiedzeniu najmu z uwagi na fakt, iż nie zachodzi przesłanka stanowiąca jego podstawę. W piśmie tym proszę wykazać poprzez przedstawienie rachunków za wodę, gaz czy prąd, uiszczanych opłat za odbiór odpadów oraz pisemnych oświadczeń sąsiadów, że w mieszkaniu przebywa Pani na tyle często, iż nie można uznać, że nie przebywa w nim Pani od 12 miesięcy. Podstawa ta nie daje możliwości wypowiedzenia umowy najmu w sytuacji, gdy lokator czasowo przebywa poza miejscem zamieszkania, ale bez zamiaru zmiany miejsca zamieszkania. Zwłaszcza, jeśli to czasowe przebywanie poza tym miejscem w skali roku jest krótsze niż 12 miesięcy. Jeśli właściciel lokalu nie zmieni stanowiska, to jedynym sposobem na udowodnienie swojej racji będzie wystąpienie do sądu rejonowego z pozwem o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia. Pozew ten podlega opłacie w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu. Tutaj wartością tą jest roczny czynsz za mieszkanie. Do pozwu należy dołączyć wszelkie dowody, które mogą świadczyć o Pani zamieszkiwaniu w lokalu przez większą część roku: rachunki, opłaty pobierane przez zarządcę za odbiór odpadów, wniosek o przesłuchanie sąsiadów w charakterze świadków.

Zobacz również: Wypowiedzenie umowy najmu za porozumieniem stron bez okresu wypowiedzenia

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl