Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bonifikata od opłaty przekształceniowej użytkowania wieczystego

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2021-07-19

Kwestia dotyczy własnościowego mieszkania w spółdzielni w związku z ustawą z 2018 r., poz. 1716. Czy w związku ze zmianą użytkowania wieczystego gruntów we własność muszę podjąć jakieś kroki (jakie?), by wnieść opłatę przekształceniową, bo do końca 2019 r. roku chyba jest jakaś szansa na bonifikatę z tego tytułu? A potem trzeba będzie płacić więcej. Spółdzielnia jakoś się nie kwapi, a burmistrz twierdzi, że to spółdzielnia musi przysłać informację do właściciela mieszkania o przekształceniu i wymaganej opłacie z możliwością bonifikaty. Czy wymagane jest jakieś pismo w tej sprawie do spółdzielni? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Bonifikata od opłaty przekształceniowej użytkowania wieczystego

Wniosek o bonifikatę do opłaty przekształceniowej

Żeby skorzystać z bonifikaty, właściciel musi złożyć wniosek. Wnioski takie mogą składać jednak te osoby, które otrzymały zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu. Właścicielem może być tak Pan jaki i spółdzielnia zależnie od tego czy ma Pan odrębną własność lokalu czy spółdzielcze prawo do lokalu. W tym drugim przypadku działa za Pana spółdzielnia.

Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie

W myśl ustawy – art. 4 „zaświadczenie potwierdzające przekształcenie wydaje organ administracji – w tym momencie wójt:

1) z urzędu – nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo

2) na wniosek właściciela – w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, albo

3) na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu – w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku”.

W zaświadczeniu potwierdza się przekształcenie oraz informuje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, zwanej dalej „opłatą”, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty, a także możliwości wniesienia opłaty, o której mowa w art. 7 ust. 7, i zasadach jej wnoszenia. Zaświadczenie zawiera pouczenie o możliwości złożenia wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 1.

W przypadku, gdy właścicielem gruntu jest spółdzielnia, to jej wydaje się zaświadczenie, względnie jeżeli wójt tego zaświadczenia nie wydał, winna ona wystąpić odpowiednio wcześniej z wnioskiem o wydanie zaświadczenia. Ewentualnie z wnioskiem takim może też wystąpić Pan jako właściciel lokalu w warunkach opisanych w pkt 3 powyżej, ale biorąc pod uwagę, że mamy połowę listopada, organowi termin do wydania zaświadczenia upłynie dopiero 17 marca 2020 roku. Z drugiej strony teoretycznie wójt ma jeszcze szanse wydać zaświadczenie spółdzielni do końca 2019 roku.

Termin na wniesienie opłaty po przekształceniu

Właściwie zaświadczenie potwierdzające przekształcenie powinno zostać wydane w ciągu 12 miesięcy od dnia przekształcenia, tj. do końca 2019 r. Aby jednak podmioty zainteresowane wniesieniem opłaty jednorazowej, a tym samym uzyskaniem z tego tytułu bonifikaty nie poniosły negatywnych konsekwencji, ustawodawca wprowadził w art. 20 wspomnianej w pytaniu ustawy wyjątek od ogólnej reguły, zgodnie z którą bonifikata przysługuje, jeżeli opłata jednorazowa wniesiona zostanie w roku, w którym następuje przekształcenie, a więc w bieżącym roku. Na mocy art. 20 możliwe jest wniesienie opłaty jeszcze do końca lutego kolejnego roku pod warunkiem, że zaświadczenie potwierdzające przekształcenie nastąpi później niż w miesiącu listopadzie.

Cytuję Panu przepis:

„Art. 20. [Termin wniesienia opłaty za 2019 r.; zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej za 2020 r.]

1. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

2. Jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie zostało doręczone po dniu 30 listopada 2019 r., osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, w przypadku zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania tego zaświadczenia, przysługuje bonifikata od tej opłaty w wymiarze obowiązującym w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, pod warunkiem wniesienia opłaty jednorazowej uwzględniającej tę bonifikatę w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 7 ust. 8”.

Prawo własności do lokalu a działanie w sprawie bonifikaty

Zakładam jednak, że spółdzielnia z ostrożności wystąpiła o takie zaświadczenie, tak robiło większość spółdzielni po to, aby skorzystać z bonifikaty. Jeśli bowiem posiada Pan np. spółdzielcze mieszkanie własnościowe, to spółdzielnia jako właściciel gruntu ma prawo do bonifikaty, a nie Pan jako właściciel prawa spółdzielczego. W takim przypadku to spółdzielnia składa wniosek o zaświadczenie i ustalenie opłaty, bo w jej interesie jest uzyskać bonifikatę.

Jeżeli zaś Pan ma odrębną własność lokalu, to spółdzielnia nie działa za Pana, to Pan musi złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia i ustalenie opłaty bezpośrednio do wójta.

Jeżeli ma Pan własnościowe prawo do lokalu, proponuję udać się do spółdzielni z zapytaniem czy ma już zaświadczenie od wójta, względnie czy złożyła wniosek i jakie są dalsze losy.

Jeżeli Pan ma natomiast odrębną własność lokalu musi Pan działać sam i tu spółdzielnia nie pośredniczy pomiędzy Panem a wójtem.

Jeżeli w pierwszym wypadku spółdzielnia nie udzieli wyczerpujących informacji, wówczas właściwym byłoby pismo, po którym pozostaje zawsze ślad i na które trzeba odpowiedzieć.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »