Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak zapłaty za wynajem działki pod garaż

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-03-01

Mam problem z osobą, której wynajmuję działkę pod garaż „blaszak”. Sam garaż jest własnością wynajmującego. Moją własnością jest tylko działka. Mamy spisaną umowę najmu tej działki. Niestety, mimo że w umowie jest zaznaczone, że opłata za działkę powinna być wnoszona co miesiąc, to od 10 miesięcy nie mam zapłaty. Wysyłałam już wezwania do zapłaty, ale niestety nie otrzymałam ani pieniędzy, ani jakiejkolwiek odpowiedzi. Mam dość tego człowieka. Chciałabym, aby usunął się z mojej działki razem z garażem, ale nie wiem, jak mam to zrobić, aby było zgodne z prawem. Proszę mi doradzić!

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Skoro czynsz powinien być płacony miesięcznie, a nie otrzymała Pani go od 10 miesięcy – zaktualizowały się przesłanki do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Niezależnie od tego, co postanowiono w umowie najmu, taka możliwość wynika z samej ustawy – zgodnie z treścią art. 672 Kodeksu cywilnego, jeżeli najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, wynajmujący może najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Oznacza to, że w tej sytuacji bez żadnych dodatkowych warunków może Pani wypowiedzieć umowę najmu.

W tym celu powinna Pani wysłać pismo do najemcy zatytułowane „wypowiedzenie najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia” i wręczyć je lub wysłać listem poleconym. Proszę się powołać na przytoczony przepis w treści wypowiedzenia. Jednocześnie proszę zakreślić najemcy termin np. 7-dniowy na wydanie Pani działki, tj. usunięcie blaszaka i postraszyć powództwem tak o zapłatę, jak i eksmisję, jeśli działki nie wyda.

Zgodnie bowiem z treścią art. 675 § 1 Kodeksu cywilnego – po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie niepogorszonym.

Jeżeli jednak najemca nie zastosuje się do wezwania i nie usunie garażu, będzie Pani musiała wystąpić do sądu z powództwem o wydanie działki. Dopiero bowiem prawomocne orzeczenie sądu będzie dawało Pani możliwość przymusowego usunięcia blaszaka najemcy z działki.

Jeżeli najemca nie wyprowadzi się dobrowolnie i zajdzie konieczność występowania z powództwem, to oczywiście za czas pomiędzy wypowiedzeniem umowy a fizyczną eksmisją nadal może Pani żądać zapłaty za korzystanie z działki w ramach tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie. Jego wysokość odpowiada rynkowym stawkom czynszu najmu, więc w pewnym sensie można go zrównać z dotychczasowym czynszem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Włamanie do wynajmowanego mieszkania

Kto ponosi koszty naprawy wyłamanych drzwi i popsutych zamków po włamaniu do lokalu użytkowego – wynajmujący czy najemca?

Najem wspólnego mieszkania przez jednego małżonka

Żona nie zgadza się na wynajem wspólnego mieszkania, generuje to koszty związane m.in. z opłatą administracyjną. Dojdą koszty ponownego podłączenia...

Jak domagać się zwrotu kaucji za wynajem mieszkania?

Jestem najemcą. Przez 2 lata wynajmowałem lokal mieszkalny. Nigdy nie zalegałem z czynszem i innymi płatnościami. W ostatnim miesiącu, gdy...

Umowa najmu z klauzulą prolongacyjną

Od prawie 10 lat wynajmuję spółce jako osoba fizyczna mieszkanie. Mamy stosowną umowę najmu, która jest na 10 lat i właśnie ten termin mija....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »