Kategoria: TBS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak zgody na sprzedaż partycypacji w TBS

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2018-03-30

Mój dziadek i babcia zawarli umowę o partycypacji w TBS-ie. Najemcą mieszkania jest mój ojciec i ponosił cały koszt wynajmu i opłat. Po śmierci babci prawa do części kwoty partycypacji przeszły na wujka i ciotkę. Chcielibyśmy odsprzedać partycypację, jednak jest to niewykonalne bez zgody wszystkich partycypantów, w tym wypadku wspomnianych ciotki i wujka; odstąpienie od ich części partycypacji na drodze porozumienia było niemożliwe. Jakie kroki i na jakiej podstawie można podjąć w tej sytuacji?

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Partycypacja w TBS-ie to prawo wskazania najemcy i udział w kosztach budowy budynku mieszkalnego, w którym lokal przeznaczony do najmu ma się znajdować. Sprawy z nią związane reguluje ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 79). Zgodnie z art.2 9a tej ustawy „osoba fizyczna może zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą„.

Jak rozumiem, Pana dziadek i babcia byli współpartycypantami w ramach wspólności małżeńskiej. Ustawa nie reguluje natomiast kwestii zmian partycypantów w przypadku śmierci. Stąd przyjmuje się i jest to stanowisko ugruntowane, że prawo partycypacji jest dziedziczone na zasadach ogólnych. Wchodzi w skład masy spadkowej.

Skoro tak, to, o ile dobrze zrozumiałam stan faktyczny w sprawie, po śmierci babci połowę partycypacji dziedziczyły po niej mąż i dzieci, czyli Pański ojciec, wujek i ciotka. Wszyscy w częściach równych.

W takiej sytuacji należy dokonać działu spadku. Proszę pamiętać, że obejmuje on jedynie 1/2 udziału w partycypacji. Drugą połowę ma dziadek z racji udziału we wspólności małżeńskiej.

W celu dokonania działu spadku, w tym także udziału w partycypacji, musicie Państwo wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania babci z wnioskiem o dział spadku. Zasadniczo powinien on obejmować wszystkie składniki masy spadkowej, jednak dopuszcza się, by sądownie dzielić tylko konkretne składniki. Wnioskodawcą może być którykolwiek ze spadkobierców. Tu oczywiście  pojawia się konieczność przypomnienia, że w pierwszej kolejności spadkobiercy muszą uzyskać stwierdzenie nabycia spadku lub poświadczenie dziedziczenia wydane przez notariusza.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

We wniosku należy wskazać, kto jest spadkobiercą i co wchodzi w skład spadku. Należy też podać propozycję podziału spadku. Zgodnie z art. 1035 Kodeksu cywilnego „jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych”. Natomiast art. 1044 stanowi, że „na żądanie dwóch lub więcej spadkobierców sąd może wydzielić im schedy spadkowe w całości lub w części w taki sposób, że przyzna im pewien przedmiot lub pewne przedmioty należące do spadku jako współwłasność w określonych częściach ułamkowych”. Jeśli nie ma możliwości wspólnego przydziału własności rzeczy (lub prawa, jak to jest w przypadku partycypacji), to w grę wchodzą reguły zniesienia współwłasności, czyli, zgodnie z art. 212 § 2 Kodeksu cywilnego, w przypadku rzeczy (prawa), która nie daje się podzielić, może ona zostać przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

W przypadku przez Pana opisanym jest pełne uzasadnienie do tego, by wnioskować, że cały udział babci przypadnie dziadkowi, który po sprzedaży prawa partycypacji w całości spłaci swoich współspadkobierców, czyli dzieci. Przyznanie tego prawa dziadkowi jest o tyle zasadne, o ile ma on już swoje własne 1/2 udziału w partycypacji. Sam najem mieszkania nie daje Pana tacie żadnych większych praw do tej partycypacji, która jest składnikiem spadku.

Opłata od wniosku o dział spadku wynosi 500 zł. Do wniosku należy, oprócz postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, dołączyć umowę partycypacji, zaświadczenie TBS-u o prawie partycypacji oraz wykazać wartość tego prawa. Tutaj także pomocne będzie zaświadczenie z TBS-u.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »