Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak zgody na sprzedaż partycypacji w TBS

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2018-03-30

Mój dziadek i babcia zawarli umowę o partycypacji w TBS-ie. Najemcą mieszkania jest mój ojciec i ponosił cały koszt wynajmu i opłat. Po śmierci babci prawa do części kwoty partycypacji przeszły na wujka i ciotkę. Chcielibyśmy odsprzedać partycypację, jednak jest to niewykonalne bez zgody wszystkich partycypantów, w tym wypadku wspomnianych ciotki i wujka; odstąpienie od ich części partycypacji na drodze porozumienia było niemożliwe. Jakie kroki i na jakiej podstawie można podjąć w tej sytuacji?

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Partycypacja w TBS-ie to prawo wskazania najemcy i udział w kosztach budowy budynku mieszkalnego, w którym lokal przeznaczony do najmu ma się znajdować. Sprawy z nią związane reguluje ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 79). Zgodnie z art.2 9a tej ustawy „osoba fizyczna może zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą„.

Jak rozumiem, Pana dziadek i babcia byli współpartycypantami w ramach wspólności małżeńskiej. Ustawa nie reguluje natomiast kwestii zmian partycypantów w przypadku śmierci. Stąd przyjmuje się i jest to stanowisko ugruntowane, że prawo partycypacji jest dziedziczone na zasadach ogólnych. Wchodzi w skład masy spadkowej.

Skoro tak, to, o ile dobrze zrozumiałam stan faktyczny w sprawie, po śmierci babci połowę partycypacji dziedziczyły po niej mąż i dzieci, czyli Pański ojciec, wujek i ciotka. Wszyscy w częściach równych.

W takiej sytuacji należy dokonać działu spadku. Proszę pamiętać, że obejmuje on jedynie 1/2 udziału w partycypacji. Drugą połowę ma dziadek z racji udziału we wspólności małżeńskiej.

W celu dokonania działu spadku, w tym także udziału w partycypacji, musicie Państwo wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania babci z wnioskiem o dział spadku. Zasadniczo powinien on obejmować wszystkie składniki masy spadkowej, jednak dopuszcza się, by sądownie dzielić tylko konkretne składniki. Wnioskodawcą może być którykolwiek ze spadkobierców. Tu oczywiście  pojawia się konieczność przypomnienia, że w pierwszej kolejności spadkobiercy muszą uzyskać stwierdzenie nabycia spadku lub poświadczenie dziedziczenia wydane przez notariusza.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

We wniosku należy wskazać, kto jest spadkobiercą i co wchodzi w skład spadku. Należy też podać propozycję podziału spadku. Zgodnie z art. 1035 Kodeksu cywilnego „jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych”. Natomiast art. 1044 stanowi, że „na żądanie dwóch lub więcej spadkobierców sąd może wydzielić im schedy spadkowe w całości lub w części w taki sposób, że przyzna im pewien przedmiot lub pewne przedmioty należące do spadku jako współwłasność w określonych częściach ułamkowych”. Jeśli nie ma możliwości wspólnego przydziału własności rzeczy (lub prawa, jak to jest w przypadku partycypacji), to w grę wchodzą reguły zniesienia współwłasności, czyli, zgodnie z art. 212 § 2 Kodeksu cywilnego, w przypadku rzeczy (prawa), która nie daje się podzielić, może ona zostać przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

W przypadku przez Pana opisanym jest pełne uzasadnienie do tego, by wnioskować, że cały udział babci przypadnie dziadkowi, który po sprzedaży prawa partycypacji w całości spłaci swoich współspadkobierców, czyli dzieci. Przyznanie tego prawa dziadkowi jest o tyle zasadne, o ile ma on już swoje własne 1/2 udziału w partycypacji. Sam najem mieszkania nie daje Pana tacie żadnych większych praw do tej partycypacji, która jest składnikiem spadku.

Opłata od wniosku o dział spadku wynosi 500 zł. Do wniosku należy, oprócz postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, dołączyć umowę partycypacji, zaświadczenie TBS-u o prawie partycypacji oraz wykazać wartość tego prawa. Tutaj także pomocne będzie zaświadczenie z TBS-u.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Lokal w TBS a kupno nowego mieszkania

Wynajmuję wraz z małżonkiem lokal w TBS. Razem podpisaliśmy umowę najmu oraz umowę partycypacyjną. W tej samej miejscowości chcemy kupić...

Podpisanie nowej umowy partycypacji z TBS

Nabyłam prawa wynikające z umowy partycypacji drogą cesji. Podpisałam umowę najmu z TBS-em i mieszkam już od miesiąca. Teraz otrzymałam pismo...

Czy komornik może zająć za długi partycypację w TBS?

Czy komornik może zająć za długi partycypację w TBS?

 

Przekazanie mieszkania TBS przed sporządzeniem umowy cesji

Planuję przepisać partycypację w budynku TBS-u na inną osobę. Chcę wskazać TBS-owi nowego najemcę, a TBS ma miesiąc na weryfikację tej osoby....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »