Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Była żona nie chce wyprowadzić się z mieszkania

Marek Gola • Opublikowane: 2016-06-22

Jestem po rozwodzie. Była żona nie chce opuścić mieszkania, które jest moim majątkiem odrębnym, nabytym przed zawarciem małżeństwa. Była żona prowokuje konflikty, utrudniając mi życie. Co mogę zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Była żona nie chce wyprowadzić się z mieszkania

Umowa użyczenia

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Z treści Pana pytania wynika, że jest Pan po rozwodzie, była żona zamieszkuje w Pana mieszkaniu, mieszkanie stanowi Pana majątek osobisty. Wskazuje Pan, iż była żona swoim zachowaniem prowokuje konflikty.

W chwili obecnej w Pana przypadku mamy do czynienia z umową użyczenia. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić. W chwili obecnej winien Pan wypowiedzieć żonie umowę użyczenia. Wypowiedzenie winno wskazywać, że była żona ma opuścić lokal do końca kolejnego miesiąca. Innymi słowy, jeżeli np. do końca czerwca wręczy Pan byłej żonie wypowiedzenie umowy użyczenia, wówczas była żona będzie zmuszona opuścić lokal do końca lipca. Jeżeli tego nie uczyni, wówczas będzie mógł Pan skierować sprawę o eksmisję. Sąd będzie wówczas badał, czy była żona ma prawo do lokalu socjalnego.

Warunki przyznania lokalu socjalnego

Sąd bada z urzędu, czy zachodzą przesłanki do otrzymania lokalu socjalnego, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania z lokalu oraz sytuację materialną i rodzinną.

Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

1) kobiety w ciąży,

2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,

3) obłożnie chorych,

4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

5) osoby posiadającej status bezrobotnego,

6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały

– chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

Sądem właściwym do rozpatrzenia sprawy o eksmisję jest sąd rejonowy miejsca położenia nieruchomości. Opłata sądowa od pozwu wynosi 200 zł i podlega zwrotowi w razie wygrania sprawy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zameldowanie a prawo do przebywania w lokalu

Zameldowanie a prawo do przebywania w lokalu

Mieszkanie, w którym jest zameldowana moja żona, zostało sprzedane. Żona zapisała to mieszkanie synowi z pierwszego małżeństwa i on je...

Chcę sprzedać dom, ale pełnoletnie dziecko nie chce się wyprowadzić

Chcę sprzedać dom, ale pełnoletnie dziecko nie chce się wyprowadzić

Mieszkam i pracuję za granicą, chciałabym sprzedać dom w Polsce. Jednakże w domu tym zamieszkuje moja 30-letnia córka, która posiada zasiłek...

Jak legalnie pozbyć się niechcianej rodziny z własnego mieszkania?

Jak legalnie pozbyć się niechcianej rodziny z własnego mieszkania?

Mama pozwoliła córce zająć na czas remontu mieszkanie, którego była właścicilką. Obecnie to mieszkanie przepisała na syna, natomiast córka, chociaż...

Sprzeciw od wyroku zaocznego o eksmisję z mieszkania komunalnego

Sprzeciw od wyroku zaocznego o eksmisję z mieszkania komunalnego

Czy można się odwołać od wyroku zaocznego o eksmisję? Chodzi o mieszkanie komunalne, które jest własnością gminy. Eksmisja nastąpiła...

Wysokość bonifikaty przy wykupie mieszkania z zasobów wojskowych

Wysokość bonifikaty przy wykupie mieszkania z zasobów wojskowych

Od 1987 pracowałem w jednostce wojskowej jako pracownik cywilny wojska i dostałem mieszkanie z jednostki. W 1999 r. zostałem żołnierzem...

Głosowanie uchwał we wspólnocie mieszkaniowej za pomocą internetu

Głosowanie uchwał we wspólnocie mieszkaniowej za pomocą internetu

Mam pytanie dotyczące głosowania we wspólnocie mieszkaniowej za pomocą internetu, a dokładnie za pomocą e-kartoteki. Czy oddane w ten sposób głosy...

Problem z agresywnym dorosłym synem - eksmisja

Mam problem z agresywnym dorosłym synem. Syn jest alkoholikiem, nie pracuje, nie dokłada się do utrzymania domu, a na dodatek znęca się psychicznie...

 

Nabycie praw do mieszkania zakładowego PKP po śmierci pracownika

Tydzień temu zmarła moja mama, która mieszkała w mieszkaniu służbowym należącym do PKP. Umowa najmu była na nieżyjącego już tatę, który pracował...

 

Miesięczny okres wypowiedzenia umowy najmu

Od zeszłego miesiąca wynajmuję mieszkanie wraz z trzema studentami. Umowa jest podpisana tylko na jednego ze studentów, ja tej umowy nie widziałem...

 

Wypowiedzenie umowy najmu ze względu na brak regularnych wpłat

Wypowiedzenie umowy najmu ze względu na brak regularnych wpłat

Wynajmuje mieszkanie (jako osoba fizyczna), niestety osoba, której wynajmuję, nie płaci regularnie (od kilku miesięcy). Poza tym zobowiązała się do wykonania...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »