Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Była żona nie chce wyprowadzić się z mieszkania

Marek Gola • Opublikowane: 2016-06-22 • Aktualizacja: 2021-07-02

Jestem po rozwodzie. Była żona nie chce opuścić mieszkania, które jest moim majątkiem odrębnym, nabytym przed zawarciem małżeństwa. Była żona prowokuje konflikty, utrudniając mi życie. Co mogę zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Była żona nie chce wyprowadzić się z mieszkania

Umowa użyczenia

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Z treści Pana pytania wynika, że jest Pan po rozwodzie, była żona zamieszkuje w Pana mieszkaniu, mieszkanie stanowi Pana majątek osobisty. Wskazuje Pan, iż była żona swoim zachowaniem prowokuje konflikty.

W chwili obecnej w Pana przypadku mamy do czynienia z umową użyczenia. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić. W chwili obecnej winien Pan wypowiedzieć żonie umowę użyczenia. Wypowiedzenie winno wskazywać, że była żona ma opuścić lokal do końca kolejnego miesiąca. Innymi słowy, jeżeli np. do końca czerwca wręczy Pan byłej żonie wypowiedzenie umowy użyczenia, wówczas była żona będzie zmuszona opuścić lokal do końca lipca. Jeżeli tego nie uczyni, wówczas będzie mógł Pan skierować sprawę o eksmisję. Sąd będzie wówczas badał, czy była żona ma prawo do lokalu socjalnego.

Warunki przyznania lokalu socjalnego

Sąd bada z urzędu, czy zachodzą przesłanki do otrzymania lokalu socjalnego, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania z lokalu oraz sytuację materialną i rodzinną.

Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

1) kobiety w ciąży,

2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,

3) obłożnie chorych,

4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

5) osoby posiadającej status bezrobotnego,

6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały

– chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

Sądem właściwym do rozpatrzenia sprawy o eksmisję jest sąd rejonowy miejsca położenia nieruchomości. Opłata sądowa od pozwu wynosi 200 zł i podlega zwrotowi w razie wygrania sprawy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »