Kategoria: Eksmisja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić, by pozwani mieli prawo do lokalu socjalnego?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-03-05

Rok temu sąd rejonowy wydał wyrok o eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego. Nowy właściciel nabył mieszkanie z lokatorami, którzy nie mieli z czego płacić czynszu. Pozwani to 64-letni rencista i jego 81-letnia matka. Obecnie leży ona w szpitalu, jest sparaliżowana. Komornik wezwał do opróżnienia lokalu. Pozwani nie mają jak ani gdzie się przenieść. Czy mają prawo do lokalu socjalnego?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Należy wskazać, iż sprawa jest niezwykle skomplikowana. Zgodnie z treścią art. 199 §1 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego wcześniejsze prawomocne osądzenie sprawy o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawsze prowadzi do odrzucenia pozwu.

W takiej bowiem sytuacji zachodzi stan rzeczy osądzonej (łac. res iudicata), który wyraża się w tym, że w sprawie uprzednio już rozstrzygniętej prawomocnym wyrokiem i w sprawie później wniesionej występuje tożsamość stron oraz identyczność przedmiotów rozstrzygnięcia w związku z podstawami obu powództw. Natomiast tożsamość podmiotową i przedmiotową rozumieć należy w ten sposób, że zakres powagi rzeczy osądzonej między tymi samymi stronami pod względem przedmiotowym wyznaczony jest zakresem rozstrzygnięcia.

Nie ulega zatem najmniejszej wątpliwości, że żądanie pozwu o ustalenie uprawnienia do lokalu socjalnego objęte było już zakresem prawomocnego rozstrzygnięcia zapadłego wcześniej przed sądem rejonowym.

Sprawa toczyła się z udziałem gminy po stronie powodowej, zaś rozstrzygniecie w przedmiocie prawa do lokalu socjalnego zostało wydane. Zachodzi więc tak tożsamość przedmiotu rozstrzygnięcia jak i stron postępowania.

Kwestia zasadności przyznania prawa do lokalu socjalnego została już więc prawomocnie osądzona.

Jednakże zgodnie z treścią art. 14 ustawy o ochronie praw lokatorów:

„4. Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

1) kobiety w ciąży,

2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,

3) obłożnie chorych”.

Pojawia się w sprawie okoliczność „osoby obłożnie chorej”. Jest to niewątpliwie nowa okoliczność, która co najwyżej może być brana pod uwagę wyłącznie na podstawie art. 189 Kodeksu w zw. z art. 23 ust. 2. Może to stanowić podstawę dla wszczęcia postępowania o ustalenie prawa do lokalu socjalnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »