Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić, by pozwani mieli prawo do lokalu socjalnego?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-03-05 • Aktualizacja: 2021-12-14

Rok temu sąd rejonowy wydał wyrok o eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego. Nowy właściciel nabył mieszkanie z lokatorami, którzy nie mieli z czego płacić czynszu. Pozwani to 64-letni rencista i jego 81-letnia matka. Obecnie leży ona w szpitalu, jest sparaliżowana. Komornik wezwał do opróżnienia lokalu. Pozwani nie mają jak ani gdzie się przenieść. Czy mają prawo do lokalu socjalnego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co zrobić, by pozwani mieli prawo do lokalu socjalnego?

Tożsamość podmiotowa i przedmiotowa

Należy wskazać, iż sprawa jest niezwykle skomplikowana. Zgodnie z treścią art. 199 §1 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego wcześniejsze prawomocne osądzenie sprawy o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawsze prowadzi do odrzucenia pozwu.

W takiej bowiem sytuacji zachodzi stan rzeczy osądzonej (łac. res iudicata), który wyraża się w tym, że w sprawie uprzednio już rozstrzygniętej prawomocnym wyrokiem i w sprawie później wniesionej występuje tożsamość stron oraz identyczność przedmiotów rozstrzygnięcia w związku z podstawami obu powództw. Natomiast tożsamość podmiotową i przedmiotową rozumieć należy w ten sposób, że zakres powagi rzeczy osądzonej między tymi samymi stronami pod względem przedmiotowym wyznaczony jest zakresem rozstrzygnięcia.

Nie ulega zatem najmniejszej wątpliwości, że żądanie pozwu o ustalenie uprawnienia do lokalu socjalnego objęte było już zakresem prawomocnego rozstrzygnięcia zapadłego wcześniej przed sądem rejonowym.

Sprawa toczyła się z udziałem gminy po stronie powodowej, zaś rozstrzygniecie w przedmiocie prawa do lokalu socjalnego zostało wydane. Zachodzi więc tak tożsamość przedmiotu rozstrzygnięcia jak i stron postępowania.

Otrzymywanie lokalu socjalnego

Kwestia zasadności przyznania prawa do lokalu socjalnego została już więc prawomocnie osądzona.

Jednakże zgodnie z treścią art. 14 ustawy o ochronie praw lokatorów:

„4. Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

1) kobiety w ciąży,

2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,

3) obłożnie chorych”.

Pojawia się w sprawie okoliczność „osoby obłożnie chorej”. Jest to niewątpliwie nowa okoliczność, która co najwyżej może być brana pod uwagę wyłącznie na podstawie art. 189 Kodeksu w zw. z art. 23 ust. 2. Może to stanowić podstawę dla wszczęcia postępowania o ustalenie prawa do lokalu socjalnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »