Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy kurator spadku ma obowiązek poinformować najemców o sprzedaży nieruchomości?

Marek Gola • Opublikowane: 2019-03-27

Wynajmuję lokal w kamienicy, której właściciel zmarł i obecnie spadkiem po nim (a więc także kamienicą) zarządza kurator spadku wyznaczony przez sąd. Dowiedziałem się nieoficjalnie, że prawdopodobnie kamienica została sprzedana. Czy kurator mógł ją sprzedać bez powiadamiania o tym najemców? Czy mogę zwrócić się do sądu z zapytaniem, czy kamienica została sprzedana, a jeśli tak, to kto jest nabywcą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Z opisu wynika, że masą spadkową po zmarłym właścicielu kamienicy zarządza kurator spadku. Jest prawdopodobne, że kamienica, w której lokal Pan najmuje, została sprzedana. Zastanawia się Pan, czy było to możliwe bez powiadomienia lokatorów?

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż zgodnie z art. 140 K.c. – w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.

Wobec powyższego czy to wynajmujący (właściciel kamienicy), czy też kurator spadku nie ma obowiązku informować najemcy o sprzedaży nieruchomości, chyba że najemca ma prawo pierwokupu. Wskazać nadto należy na treść art. 678 K.c., zgodnie z którym w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. Powyższe uprawnienie do wypowiedzenia najmu nie przysługuje nabywcy, jeżeli umowa najmu była zawarta na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy wydana.

Jako najemca nie ma Pan także interesu prawnego w wystąpieniu do ksiąg wieczystych z zapytaniem, czy nieruchomość została sprzedana.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »