Kategoria: Mieszkanie socjalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem socjalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę przekazać mieszkanie socjalne ojcu?

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2018-06-22

Jestem najemcą mieszkania socjalnego. Umowa jest przedłużana co 2 lata. Teraz w tym mieszkaniu mieszkam z dziećmi, mężem oraz ojcem, który nie ma meldunku. Czy mogę przekazać mieszkanie ojcu?

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Umowa najmu lokalu socjalnego to umowa szczególnego rodzaju. Dotyczy bowiem jedynie grupy osób, które spełniają określone kryteria. Obowiązkiem gminy jest bowiem zaspokajać potrzeby mieszkaniowe swoich mieszkańców, także tych, którzy osiągają zbyt niskie dochody, by samodzielnie wynająć lokal na tzw. „wolnym ryku”.

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1610) umowa najmu lokalu socjalnego może być zawarta z osobą, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i której dochody gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej w uchwale rady gminy podjętej na podstawie art. 21 ust. 3 pkt 1, tj. uchwale w sprawie zasad gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.

Jeśli to Pani, z powyższych przyczyn przyznano lokal, a jedynie na zasadzie zgody pozwolono mieszkać pozostałym osobom (o ile w ogóle taka zgoda jest) to osoby te nie mają osobistego uprawnienia do zamieszkiwania w tym lokalu bez istnienia ważnej umowy z Panią. Jeśli Pani umowa wygaśnie, Pani z niej zrezygnuje, także pozostałe osoby powinny opuścić lokal. Jeśli jednak Pani ojciec spełnia warunki do otrzymania lokalu socjalnego można złożyć wniosek w gminie o przyznanie mu prawa do lokalu socjalnego i zawarcie z nim umowy. Trzeba mieć jednak na uwadze, że gmina nie ma takiego obowiązku, by zawrzeć z nim umowę na lokal, w którym teraz zamieszkujecie. Zwłaszcza, że w większości gmin lista osób oczekujących na przyznanie takiego lokalu jest długa i trudno byłoby się dziwić odmowie. Spróbować oczywiście zawsze można.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wprawdzie w uchwale rady gminy, o której pisałam wyżej, rada zobowiązana jest ustalić zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, jednak zasady te dotyczą lokali komunalnych.

Aby rozwiać Pani wątpliwości proponuję udać się do urzędu gminy i poprosić o wgląd do uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy. Tam znajdzie Pani odpowiedź na pytanie, czy Pani ojciec może wstąpić w Pani stosunek najmu oraz czy spełnia kryteria przyznania lokalu socjalnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem socjalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »