Kategoria: Mieszkanie socjalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem socjalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę przekazać mieszkanie socjalne ojcu?

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2018-06-22

Jestem najemcą mieszkania socjalnego. Umowa jest przedłużana co 2 lata. Teraz w tym mieszkaniu mieszkam z dziećmi, mężem oraz ojcem, który nie ma meldunku. Czy mogę przekazać mieszkanie ojcu?

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Umowa najmu lokalu socjalnego to umowa szczególnego rodzaju. Dotyczy bowiem jedynie grupy osób, które spełniają określone kryteria. Obowiązkiem gminy jest bowiem zaspokajać potrzeby mieszkaniowe swoich mieszkańców, także tych, którzy osiągają zbyt niskie dochody, by samodzielnie wynająć lokal na tzw. „wolnym ryku”.

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1610) umowa najmu lokalu socjalnego może być zawarta z osobą, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i której dochody gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej w uchwale rady gminy podjętej na podstawie art. 21 ust. 3 pkt 1, tj. uchwale w sprawie zasad gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.

Jeśli to Pani, z powyższych przyczyn przyznano lokal, a jedynie na zasadzie zgody pozwolono mieszkać pozostałym osobom (o ile w ogóle taka zgoda jest) to osoby te nie mają osobistego uprawnienia do zamieszkiwania w tym lokalu bez istnienia ważnej umowy z Panią. Jeśli Pani umowa wygaśnie, Pani z niej zrezygnuje, także pozostałe osoby powinny opuścić lokal. Jeśli jednak Pani ojciec spełnia warunki do otrzymania lokalu socjalnego można złożyć wniosek w gminie o przyznanie mu prawa do lokalu socjalnego i zawarcie z nim umowy. Trzeba mieć jednak na uwadze, że gmina nie ma takiego obowiązku, by zawrzeć z nim umowę na lokal, w którym teraz zamieszkujecie. Zwłaszcza, że w większości gmin lista osób oczekujących na przyznanie takiego lokalu jest długa i trudno byłoby się dziwić odmowie. Spróbować oczywiście zawsze można.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wprawdzie w uchwale rady gminy, o której pisałam wyżej, rada zobowiązana jest ustalić zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, jednak zasady te dotyczą lokali komunalnych.

Aby rozwiać Pani wątpliwości proponuję udać się do urzędu gminy i poprosić o wgląd do uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy. Tam znajdzie Pani odpowiedź na pytanie, czy Pani ojciec może wstąpić w Pani stosunek najmu oraz czy spełnia kryteria przyznania lokalu socjalnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem socjalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy mogę zmienić miejsce zamieszkania przed otrzymaniem lokalu socjalnego?

Posiadam wyrok sądu o eksmisję. Eksmisja została wstrzymana do czasu uzyskania lokalu socjalnego od gminy. Czy w takim przypadku, wyprowadzając się...

Przeniesienie do lokalu socjalnego

Mieszkam z mamą w mieszkaniu w budynku należącym do Skarbu Państwa. Mamy być przeniesione do lokalu socjalnego. Co mogę zrobić...

Wypowiedzenie najmu mieszkania socjalnego z powodu wysokich zarobków na członka rodziny

Moja mama otrzymała list z ADM, w którym wypowiadają jej umowę najmu mieszkania socjalnego, gdyż wedle nich ma za wysokie zarobki na członka...

Podpisanie przydziału mieszkania przez matkę przyszłego lokatora

Mój brat stracił mieszkanie z powodu długów. Później przebywał w zakładzie karnym i gmina przydzieliła mu lokal socjalny. Matka podpisała...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »