Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy należy zmniejszyć czynsz o wskaźnik deflacji?

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2018-05-30

W umowie najmu rozliczam co roku wskaźnik inflacji, a co zrobić w przypadku deflacji? Czy należy zmniejszyć czynsz o wskaźnik deflacji?

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Podstawę prawną do wprowadzenia klauzul waloryzacyjnych można oprzeć na normie wyrażonej w art. 3581 § 2 Kodeksu cywilnego. Ten przepis stanowi, że „strony mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości”. Jest to odstępstwo od obowiązującej w polskim prawie zasady nominalizmu, zgodnie z którą, jeżeli przedmiotem zobowiązania od chwili jego powstania jest suma pieniężna, spełnienie świadczenia następuje przez zapłatę sumy nominalnej (art. 3581 § 1 K.c.).

Kontrahent zobowiązany jest więc zapłacić taką sumę, jaka została ustalona w umowie, bez względu na to, czy między datą zawarcia kontraktu a chwilą wykonania zobowiązania doszło do zmian wartości ekonomicznej danego świadczenia. Aby zabezpieczyć się więc przed działaniem zasady nominalizmu, do umów wprowadza się klauzule waloryzacyjne, które bywają różne.

Z przytoczonego przez Panią zapisu wynika, że w Pani przypadku zastosowano najpopularniejszą z klauzul waloryzacyjnych, tzw. klauzulę inflacyjną. Zgodnie z tą klauzulą miernikiem, według którego obliczana jest wysokość należnej płatności (świadczenia pieniężnego), jest wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za dany okres czasu. Aby uniknąć sporów, wskaźnik waloryzacji powinien być dokładnie określony, na przykład może to być wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok lub kwartał ogłaszany przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zawierając umowę obejmującą klauzulę waloryzacyjną, strony zamierzają wprawdzie spełnić świadczenie w pieniądzu, jednak nie oznaczają dokładnej kwoty. Kwota jest jedynie oznaczalna za pomocą wskaźnika inflacji.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Natomiast, jeżeli mamy do czynienia z deflacją, to wzięcie jej pod uwagę w przypadku umowy najmu ma miejsce w sytuacji, gdy przewidują to zapisy umowy. Zapisy o corocznej waloryzacji należą do powszechnie stosowanych w obrocie gospodarczym i nie sposób przypisać im wadliwej konstrukcji prawnej. Generalnie jednak standardowe zapisy umów najmu nie przewidują możliwości uwzględnienia deflacji. Natomiast te, z którymi miałam do czynienia, zawierały jedynie zapis, iż w takim przypadku stawka czynszu nie ulega zmianie. Podobnie w umowach, gdzie nie przewidziano deflacji, w przypadku jej wystąpienia, wysokość czynszu pozostaje na poziomie z poprzedniego okresu (roku czy też kwartału).

Zatem, o ile zapisy umowy najmu nie przewidują zastosowania deflacji, stawka czynszu w stosunku do poprzedzającego deflację okresu nie ulega zmianie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »