Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy należy zmniejszyć czynsz o wskaźnik deflacji?

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2018-05-30

W umowie najmu rozliczam co roku wskaźnik inflacji, a co zrobić w przypadku deflacji? Czy należy zmniejszyć czynsz o wskaźnik deflacji?

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Podstawę prawną do wprowadzenia klauzul waloryzacyjnych można oprzeć na normie wyrażonej w art. 3581 § 2 Kodeksu cywilnego. Ten przepis stanowi, że „strony mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości”. Jest to odstępstwo od obowiązującej w polskim prawie zasady nominalizmu, zgodnie z którą, jeżeli przedmiotem zobowiązania od chwili jego powstania jest suma pieniężna, spełnienie świadczenia następuje przez zapłatę sumy nominalnej (art. 3581 § 1 K.c.).

Kontrahent zobowiązany jest więc zapłacić taką sumę, jaka została ustalona w umowie, bez względu na to, czy między datą zawarcia kontraktu a chwilą wykonania zobowiązania doszło do zmian wartości ekonomicznej danego świadczenia. Aby zabezpieczyć się więc przed działaniem zasady nominalizmu, do umów wprowadza się klauzule waloryzacyjne, które bywają różne.

Z przytoczonego przez Panią zapisu wynika, że w Pani przypadku zastosowano najpopularniejszą z klauzul waloryzacyjnych, tzw. klauzulę inflacyjną. Zgodnie z tą klauzulą miernikiem, według którego obliczana jest wysokość należnej płatności (świadczenia pieniężnego), jest wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za dany okres czasu. Aby uniknąć sporów, wskaźnik waloryzacji powinien być dokładnie określony, na przykład może to być wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok lub kwartał ogłaszany przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zawierając umowę obejmującą klauzulę waloryzacyjną, strony zamierzają wprawdzie spełnić świadczenie w pieniądzu, jednak nie oznaczają dokładnej kwoty. Kwota jest jedynie oznaczalna za pomocą wskaźnika inflacji.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Natomiast, jeżeli mamy do czynienia z deflacją, to wzięcie jej pod uwagę w przypadku umowy najmu ma miejsce w sytuacji, gdy przewidują to zapisy umowy. Zapisy o corocznej waloryzacji należą do powszechnie stosowanych w obrocie gospodarczym i nie sposób przypisać im wadliwej konstrukcji prawnej. Generalnie jednak standardowe zapisy umów najmu nie przewidują możliwości uwzględnienia deflacji. Natomiast te, z którymi miałam do czynienia, zawierały jedynie zapis, iż w takim przypadku stawka czynszu nie ulega zmianie. Podobnie w umowach, gdzie nie przewidziano deflacji, w przypadku jej wystąpienia, wysokość czynszu pozostaje na poziomie z poprzedniego okresu (roku czy też kwartału).

Zatem, o ile zapisy umowy najmu nie przewidują zastosowania deflacji, stawka czynszu w stosunku do poprzedzającego deflację okresu nie ulega zmianie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podpisana umowa przedwstępna kupna mieszkania i problem z lokatorem

Podpisałem przedwstępną umowę kupna mieszkania. Problem polega na tym, że właściciel mieszkania wynajmuje je lokatorce. Została ona poinformowana...

Sprzedaż budynku gminy a nakłady poczynione przez najemcę

Posiadam tytuł najmu mieszkania, które jest własnością gminy. Trzy lata temu przeprowadziłam w mieszkaniu generalny remont (wymiana drzwi, okien,...

Problem z wynajętym mieszkaniem firmie dla jej pracownika

Wynajęłam lokal mieszkalny firmie. Okazało się że owa firma wprowadziła tam swojego pracownika z rodziną. Umowa się kończy za miesiąc. Firma,...

Jak skutecznie rozwiązać umowę najmu gdy lokatorzy przestali płacić za mieszkanie?

Wysłałam lokatorom mojego mieszkania wypowiedzenie umowy. Kontakt z nimi jednak jest trudny – nie odebrali listu poleconego (mają tylko wypowiedzenie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »