Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy nastąpi wykluczenie ze spółdzielni mieszkaniowej?

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2018-05-07

Czy po wyodrębnieniu „ostatniego lokalu” można pozostać członkiem spółdzielni mieszkaniowej, czy automatycznie następuje wykluczenie? Spółdzielnia nie ma żadnego udziału w naszej wspólnocie (małej, bo jest tylko 2 właścicieli). Jeżeli nas wykluczają, a proponują sprawowanie zarządu na podstawie umowy cywilnoprawnej, to na co zwrócić uwagę? Już nas uprzedzono o kosztach użytkowania węzła cieplnego i innych urządzeń obsługujących naszą nieruchomość. Nasza nieruchomość to jednopiętrowe budynki w zabudowie szeregowej, każda ma oddzielny grunt. Całość podzielona na oddzielne nieruchomości, ale są wspólne ściany, wspólny dach, wspólne ogrzewanie i inne. Część mieszkań w tych budynkach funkcjonuje na zasadzie mieszkań spółdzielczych własnościowych. Tylko w mojej części jest tak, że ja i sąsiad utworzyliśmy wspólnotę, ale do tej pory byliśmy też członkami spółdzielni od 5 lat z wyodrębnią własnością.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W aktualnym stanie prawnym, tj. po 9.09.2017 r., zagadnienie powstania wspólnoty mieszkaniowej i członkostwa w spółdzielni w przypadku wyodrębnienia własności ostatniego lokalu w danym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości przedstawia się następująco.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 26 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości zostanie wyodrębniona własność wszystkich lokali, od dnia wyodrębnienia własności ostatniego lokalu powstaje wspólnota mieszkaniowa z mocy prawa i stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, chyba że w terminie 3 miesięcy od dnia wyodrębnienia własności ostatniego lokalu większość właścicieli lokali w budynku lub w budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, podejmie uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały odpowiednio zastosowanie przepisy art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, tj. nieruchomość pozostanie zarządzana przez spółdzielnię. Powyższe oznacza, iż osoby zamieszkujące w danej nieruchomości mają możliwość zdecydowania, czy zarząd nieruchomością wspólną odbywać się będzie w oparciu o przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, czy ustawy o własności lokali. W związku z powyższym należy uznać, że do czasu podjęcia uchwały przez właścicieli lokali, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia wyodrębnienia ostatniego lokalu, zarząd nieruchomością wspólną winna sprawować spółdzielnia mieszkaniowa. Po upływie tego okresu, w przypadku niepodjęcia uchwały o sprawowaniu zarządu przez spółdzielnię, zarząd nieruchomością wspólną sprawowany przez spółdzielnię mieszkaniową ustaje, a właściciele mogą podjąć decyzję o wyborze sposobu sprawowania zarządu albo – w braku takiej decyzji - zastosowanie znajdą zasady zarządzania określone wprost w ustawie o własności lokali.

Natomiast jeśli chodzi o członkostwo, to niestety w przypadku wyodrębnienia własności ostatniego lokalu w danej nieruchomości członkostwo ustanie z mocy samego prawa (a nie wykluczenia). Powyższe potwierdza art. 3 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Niemniej w ciągu 3 miesięcy właściciele mogą podjąć uchwałę, iż spółdzielnia mieszkaniowa nadal będzie sprawować zarząd nieruchomością wspólną na zasadach określonych w art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, mimo powstania wspólnoty mieszkaniowej i utraty członkostwa, o czym była mowa już wyżej.  W takim wypadku nie musie zawierać ze spółdzielnią umowy o zarządzanie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Mieszkanie spółdzielcze dziadków a zostanie członkiem spółdzielni

Po śmierci dziadka zamieszkałem z moją babcią w ich mieszkaniu i zostałem tam zameldowany ok. 30 lat temu. Od śmierci babci (28 lat temu)...

 

Problemy z ogrzewaniem w mieszkaniu spółdzielczym

W sezonie grzewczym mam problem z ogrzewaniem mojego mieszkania spółdzielczego. Prezes spółdzielni mieszkaniowej tłumaczy, że to wina położenia...

 

Żądanie przez spółdzielnię opłat eksploatacyjnych od właściciela lokalu

Osoba prawna była właścicielem lokalu, który posiadał status spółdzielczego własnościowego lokalu użytkowego. W wyniku przekształcenia jest teraz...

 

Zgoda na budowę rampy dla niepełnosprawnych przy sprzeciwie jednego mieszkańca

Mieszkam w bloku spółdzielczym, w którym co najmniej 5 mieszkań jest wyodrębnionych. O pozostałych nie mam wiedzy. Właścicielem części...

 

Rezygnacja ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na rzecz byłej żony

Przed 30 laty otrzymałem lokatorskie spółdzielcze mieszkanie. Mieszkanie jest ze spłaconym kredytem – nie zostało przekształcone w mieszkanie...

 

Czy dzieci mogą grać w piłkę na trawniku wspólnoty mieszkaniowej?

Czy dzieci mogą grać w piłkę na trawniku wspólnoty mieszkaniowej?

Na naszym osiedlu, gdzie jest wspólnota mieszkaniowa, dużo dzieci gra w piłkę na trawniku (teren zamknięty). Część starszych osób próbowała...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »