Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy spółdzielnia może mnie wyrzucić z lokalu?

Marek Gola • Opublikowane: 2017-10-11

Mieszkałem u starszej pani, opiekowałem się nią, miałem meldunek tymczasowy. Czy spółdzielnia może mnie wyrzucić z lokalu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Z treści Pana pytania wynika, że będąc zameldowanym tymczasowo zamieszkiwał Pan u pewnej starszej kobiety, która zamieszkiwała w zasobach spółdzielczych. Choć z treści opisu bezpośrednio to nie wynika, można przypuszczać, że starsza Pani, którą się Pan opiekował zmarła. Pisze Pan bowiem o opiece w czasie przeszłym.

W pierwszej kolejności zasadnym jest udanie się do spółdzielni, względnie ustalenie w miejscu zamieszkania tej Pani jakim prawem do lokalu ww. Pani dysponowała. Obawiam się jednak, że spółdzielnia może Panu odmówić udzielenia odpowiedzi na tak postawione pytanie, wskazując, iż nie jest Pan osobą uprawnioną do tego rodzaju danych.

Po drugie należy sobie zadać pytanie, czy spółdzielnia mieszkaniowa, w której zasobach Pan zamieszkiwał wspólnie ze starszą Panią, którą się Pan opiekował, wiedziała o Pańskim tam zamieszkiwaniu, tj. czy był Pan wpisany do książki meldunkowej, którą spółdzielnia powinna prowadzić, czy też Pana tymczasowe zameldowanie było zgłoszone jedynie do gminy, na której obszarze Pan zamieszkiwał?

Po trzecie zachodzi pytanie, czy spółdzielnia ma wiedzę o śmierci starszej Pani? Jeżeli takiej wiedzy nie ma, wówczas, jak pokazuje moja praktyka, o ile czynsz będzie opłacany, długi okres czasu upłynie zanim spółdzielnia zorientuje się, że w mieszkaniu nie zamieszkuje osoba, z którą umowa jest podpisana.

Pana obowiązkiem będzie wykazanie, iż jest Pan inną osobą bliską dla zmarłej. Do tego celu na pewno konieczne będą dowody. Im więcej dowód Pan przedłoży tym lepiej. Na pewno należałoby się posiłkować dowodem ze świadków. O ile ma Pan taką możliwość proszę ustalić, czy nie posiada Pan dokumentów, które potwierdzałyby wspólnie ze starszą Panią zamieszkiwanie, opiekę nad nią, itp. Być może starsza Pani udzieliła Panu jakiegoś pełnomocnictwa, które de facto wskazywałoby na to, jak bliską był Pan dla niej osobą.

Reasumując, o ile spółdzielnia zechce Pana eksmitować z lokalu będzie zmuszona podać podstawę prawną swojego działania, co z kolei spowoduje, że będzie musiała odkryć karty.

Nadto pragnę zauważyć, że by wstąpił Pan w miejsce zmarłej musiałby Pan złożyć w rok po jej śmierci deklarację członkowską wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zakup mieszkania w kamienicy w centrum miasta – bezpieczeństwo transakcji

Planuję zakup mieszkania w starej kamienicy w centrum miasta. Proszę mi doradzić, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo prawne takiej transakcji. Jakie...

Głosowanie uchwał we wspólnocie mieszkaniowej za pomocą internetu

Mam pytanie dotyczące głosowania we wspólnocie mieszkaniowej za pomocą internetu, a dokładnie za pomocą e-kartoteki. Czy oddane w ten sposób głosy...

Ściąganie kwoty bonifikaty od nabywcy mieszkania

W 2011 r. zakupiłam mieszkanie od znajomych z bonifikatą. W akcie notarialnym zagwarantowali, że dopełnią wszystkich formalności, i zapewnili,...

Bezumowne korzystanie z adresu

Samoistny posiadacz (według KW i planu domu) lokalu mieszkalnego nr 1, gdzie czasem przebywa, ale którym włada w całości, jest w złej wierze....

Użyczenie mieszkania a pokrywanie kosztów

Czy użyczający mieszkanie musi pokrywać koszty czynszowe, czy może ich nie płacić, opłacając tylko opłaty za media itd.? Użyczający powinien umową...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »