Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy w dobie pandemii po zakończeniu umowy najmu można eksmitować niepłacących lokatorów?

Marek Gola • Opublikowane: 2021-04-26

Jestem właścicielem domu jednorodzinnego, który aktualnie wynajmuję lokatorowi (mieszka z partnerką i dwójką dzieci). Umowa najmu podpisana była na czas określony i kończy się 30.11.2020. Chcieliśmy z żoną wrócić do tego domu, a dodatkowo od sierpnia najemca nie uiszcza opłat za najem. Czy w obecnej dobie pandemii po zakończeniu umowy mam możliwość ich eksmitować, gdyby nie chcieli opuścić lokalu, czy umowa jest może automatycznie przedłużana? Co można zrobić w sprawie zaległego czynszu niesolidnych lokatorów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy w dobie pandemii po zakończeniu umowy najmu można eksmitować niepłacących lokatorów?

Sprawa o eksmisję niesolidnych lokatorów

Wiele zależy od tego, czy najem był tzw. zwykły, czy też okazjonalny. Jeżeli okazjonalny, nie będzie problemu z eksmisją najemców wraz z dziećmi z lokalu. Jeżeli jednak najem był zwykły, to jedynie przemoc będzie uzasadniała prawo do eksmisji. Muszę jednak podkreślić, iż zanim Pan w ogóle skieruje sprawę do komornika celem przeprowadzenia eksmisji, musi Pan wystąpić do sądu z powództwem o eksmisję i dopiero z chwilą uzyskania korzystnego dla siebie wyroku możliwe będzie skierowanie sprawy do komornika. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu albo braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia najmu socjalnego lokalu ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. „Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu wobec:

1) kobiety w ciąży,

2) małoletniego, osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426) lub ubezwłasnowolnionego oraz osoby sprawującej nad nim opiekę i wspólnie z nim zamieszkałej,

3) obłożnie chorego,

4) emeryta lub rencisty spełniającego kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

5) osoby posiadającej status bezrobotnego,

6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały

– chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany lub ich sytuacja materialna pozwala na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie”.

Opróżnienie lokalu w dobie pandemii

Wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31 marca roku następnego włącznie, jeżeli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie. Przepisów, o których mowa powyżej nie stosuje się, gdy powodem opróżnienia lokalu jest stosowanie przemocy w rodzinie lub wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, albo niewłaściwe zachowanie czyniące uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku albo gdy zajęcie lokalu nastąpiło bez tytułu prawnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »