Czy wynajmujący ma prawo obciążyć lokatora kosztami malowania mieszkania?

• Data: 2023-08-07 • Autor: Katarzyna Bereda

Wynajmowałam mieszkanie przez półtora roku. Przez rok mieliśmy umowę, a przez pół roku nie. Kiedy wprowadzałam się do wynajmowanego lokalu, nie sporządzono protokołu jego przyjęcia. W międzyczasie właściciel podniósł mi czynsz, nie uzgadniając tego ze mną. Wyprowadziłam się, rozliczyłam, ale właściciel bez mojej obecności sporządził protokół zdawczo-odbiorczy i chce mnie obciążyć kosztami malowania lokalu. Czy ma do tego prawo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy wynajmujący ma prawo obciążyć lokatora kosztami malowania mieszkania?

Brak protokolarnego zdania mieszkania

Jeżeli po okresie najmu w wynajmowanym mieszkaniu powstały szkody, to powinny być one potrącone z kaucji, a ewentualna nadwyżka – w przypadku braku porozumienia – dochodzona na drodze sądowej. Funkcją pobierania kaucji jest bowiem zabezpieczenie roszczeń w zakresie dokonanych zniszczeń i braku ponoszenia opłat przez najemców. Jeżeli nie doszło do protokolarnego zdania mieszkania, to jest to niekorzystne dla wynajmującego, albowiem to on musi wykazać, iż to Pani podczas okresu najmu wyrządziła szkodę, dlatego – jeżeli takiego protokołu nie było lub wynajmujący sam sobie sporządził taki protokół – to wszelkie niedogodności w tym zakresie obciążają wynajmującego. Jeżeli więc uważa Pani, że nie było potrzeby malowania mieszkania – nie poczyniła Pani żadnych szkód – to proszę nie zgadzać się na potrącenie, wskazać wezwanie do zwrotu kaucji.

Zatrzymanie lub zwrot kaucji

Zgodnie z treścią art. 6 ustawy o ochronie praw lokatorów:

„1. Zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

2. Kaucji nie pobiera się, jeżeli umowa:

1) dotyczy najmu lokalu zamiennego lub najmu socjalnego lokalu;

2) jest zawierana w związku z zamianą lokalu, a najemca uzyskał zwrot kaucji bez dokonania jej waloryzacji”.

Zgodnie natomiast z ust. 4 powyższej regulacji „kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu”.

Mając powyższe na uwadze, podnoszę, iż wpłacona kaucja ma za zadanie przede wszystkim zabezpieczyć brak uiszczania czynszu przez najemcę. Jednak, jak widać, ustawodawca posłużył się dość szerokim uregulowaniem takiej kwestii, iż dotyczy ona wszelkich należności z tytułu najmu lokalu. Możemy więc tu mówić o np. zużyciu energii lub innych mediów, a także szkód spowodowanych przez najemcę. Dlatego też, jeżeli w mieszkaniu powstały szkody i są one stwierdzone protokołem, jak najbardziej powinny być pokryte z kaucji. Jeżeli jednak protokołu nie było, a wynajmujący sam sporządził sobie taki protokół, to może Pani się na to nie zgadzać, albowiem wykazanie szkód i związku przyczynowego pomiędzy szkodą a Pani działaniem obciąża wynajmującego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »