Kategoria: TBS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy kwota wpłacona na mieszkanie TBS była darowizną?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-03-31

Kilka lat temu złożyłam wniosek do Towarzystwa Budownictwa Społecznego o przydział mieszkania na zasadzie najmu. Następnie z TBS otrzymałam informację, że należy wpłacić kwotę 17 000 zł na tzw. partycypację. Nie miałam takiej kwoty, więc rodzice zaproponowali mi darowiznę w tej wysokości, z czego bardzo się ucieszyłem. Rodzice wybrali pieniądze ze swojej lokaty terminowej i w tym samym dniu wpłacili tę kwotę w kasie TBS. W tym też dniu mój ojciec podpisał w TBS umowę partycypacji, ale stroną tej umowy jestem ja, gdyż w TBS stwierdzono, że nie jest ważne, kto podpisuje umowę, tylko kto jest stroną tej umowy. Ja osobiście nie mogłam w tym dniu przyjechać do rodziców, pobrać od nich pieniędzy i wpłacić do TBS, ponieważ pracuję w dość dużej odległości. Czy kwota wpłaconych przez moich rodziców środków pieniężnych w takich okolicznościach, jak opisałam, jest darowizną na moją rzecz, czy też nie?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

W mojej ocenie kwota, którą przekazali Pani rodzice jest darowizną. Poniżej opiszę Pani, dlaczego mam takie zdanie na ten temat. Otóż, zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego „przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”.

Istotą tej umowy jest to, że jedna strona dokonuje określonego przysporzenia na rzecz drugiej np. zapłaty określonej sumy pieniężnej, zaś druga strona nie oferuje nic w zamian. Z tego co Pani napisała w pytaniu rodzice zlikwidowali lokatę bankową i przeznaczyli ją na poczet kosztów partycypacji w TBS. Pani natomiast nie miała w zamian wykonać na rzecz rodziców.

Została zatem wypełniona najważniejsza cecha wyróżniająca umowę darowizny, a więc bezpłatność świadczenia darczyńcy.

Powołam się tu dodatkowo na wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 lutego 2013 r., sygn. akt I ACa 39/13, zgodnie z którym „zasadniczą cechą darowizny jest jej nieodpłatność; należy przez nią rozumieć brak ekwiwalentu ekonomicznego jako odpowiednika świadczenia darczyńcy. Nie ma znaczenia dla oceny charakteru prawnego umowy darowizny konkretny, zindywidualizowany motyw dokonanego nieodpłatnie przysporzenia”.

Nie przekreśla umowy darowizny to, że jest określony konkretny cel, na jaki mają być przeznaczone np. środki pieniężne z niej pochodzące. Określenie w umowie darowizny konkretnego celu, na który ma być przeznaczony przedmiot darowany, może być poczytywane za zobowiązanie obdarowanego do określonego użycia tego przedmiotu zagrożone sankcją odszkodowawczą, nic więcej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Pośrednio potwierdza to stanowisko wyrażane w orzecznictwie, w myśl którego gdy darczyńca wskazuje konkretne cele, na jakie ma zostać przeznaczona darowizna, inne wykorzystanie jej przez obdarowanego uprawnia darczyńcę do żądania zwrotu darowizny, na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, jako świadczenia nienależnego (wyrok Sądu Najwyższego z 17 czerwca 2009 r., sygn. akt IV CSK 48/2009).

Dodatkowo powołam jeszcze wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lipca 2011 r., sygn. akt II FSK 205/10, zgodnie z którym przekazanie darowizny pieniężnej na indywidualne konto obdarowanego w funduszu inwestycyjnym, ustanowionej zgodnie z art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, nie zmienia jej pieniężnego charakteru (art. 353 § 1 i art. 3581 § 1 K.c.).

Tak więc okoliczność, że Pani tata przekazał pieniądze od razu na poczet kosztów partycypacji, nie przekreśla, że była to darowizna, jeśli celem Pani rodziców było nieodpłatne przekazanie Pani tych środków pieniężnych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »