Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mam prawo do ulgi na wykup mieszkania komunalnego

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-10-10

Jestem właścicielem w 1/4 mieszkania zapisanego mi w darowiźnie przez mamę, obecnie chcę wykupić swoje mieszkanie komunalne, w którym zamieszkuję powyżej 20 lat. Czy mam prawo do ulgi w wysokości 95% i czy akt własności z tytułu darowizny nie wpływa na wysokość tej ulgi?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Regulacje w tym zakresie zawiera ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Ustawa przewiduje warunek, aby stać się właścicielem mieszkania komunalnego, trzeba być najemcą lokalu oraz nie można posiadać żadnych zaległości w opłacie czynszu.

Ponadto mieszkanie powinno mieć uregulowaną sytuację prawną poprzez dokonanie wpisu w księdze wieczystej, a także powinno odpowiadać wymogom technicznym, a więc musi być zadbane.

Z wnioskiem o wykup mieszkania należy zgłosić się do urzędu miasta lub gminy – wydział gospodarki mieszkaniowej.

Do wniosku należy złożyć następujące dokumenty: decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu na czas nieokreślony, zaświadczenie o zameldowaniu oraz skrócony akt małżeństwa lub akt zgonu (jeśli o wykup starają się wdowa lub wdowiec, dzieci, konkubent lub konkubina zmarłego najemcy). Powyższe dokumenty podlegać będą weryfikacji przez urzędników. Informacja o wykupie mieszkania zostanie nadana pocztą, od momentu jej doręczenia urząd miasta lub gminy przez 21 dni publikuje chęć wykupu w swej jednostce poprzez wywieszenie ogłoszenia. Proszę pamiętać, iż pierwszeństwo w wykupie posiadają byli właściciele lub spadkobiercy nieruchomości (mają na to 21 dni, które liczone są po upływie 21 dni od dnia wywieszenia ogłoszenia w urzędzie).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ostateczną zgodę na wykup wydaje rada gminy bądź prezydent, następnie podpisywana jest umowa notarialna z urzędem oraz dokonywany jest wpis w księdze wieczystej. Wykup mieszkania komunalnego na korzystniejszych warunkach możliwy jest dzięki specjalnym bonifikatom, które ustala poszczególna jednostka urzędu gminy.

Wysokość bonifikaty uzależniona jest od miejscowości. Ustalone więc wartości mogą się różnić między sobą. Co do zasady jednostki samorządowe uzależniają wysokość poszczególnych bonifikat np. od długości zajmowania lokalu, wniesienia jednorazowej opłaty za lokal. Ulgę posiadają także kombatanci. W przedstawionej przez Panią sytuacji trudno określić, czy przysługuje Pani bonifikata przy wykupie lokalu komunalnego, a także w jakiej wysokości byłaby ona przyznana, bowiem to sam samorząd decyduje o tym, czy przyznaje ulgi oraz w jakiej wysokości w odrębnej uchwale w sprawie zasad udzielania bonifikat z tytułu wykupu lokali komunalnych.

Proszę więc sprawdzić postanowienia takiej uchwały dla Pani gminy. Obecnie kilka miejscowości wycofało się już z przyznawania ww. ulg. Proszę także pamiętać, iż samorządy często określają datę końcową, do której możliwy jest wykup lokalu komunalnego z obowiązującą zniżką. Po upływie tego terminu zniżka nie obowiązuje, natomiast wykup jest możliwy, ale za cenę rynkową. W przedstawionej przez Panią sytuacji umowa darowizny, którą otrzymała Pani od mamy i która dotyczy odrębnego lokalu, nie powinna wpłynąć na wysokość przyznanej ulgi. Samo posiadanie zaś prawo do innego lokalu może być podstawą do wypowiedzenia tego prawa przez gminę. Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów „właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, może wypowiedzieć stosunek najmu z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego”.

Moim zdaniem współwłasność lokalu nie przesądza o możliwości w nim zamieszkania, bowiem takie same prawo zamieszkania w nim mają też inni współwłaściciele, więc istnieją podstawy do ewentualnego negowania stanowiska gminy.

Sam więc fakt posiadania udziału we współwłasności lokalu nie powinien mieć wpływu na kwotę bonifikaty od wykupu lokalu. Wiążąca w tym zakresie będzie decyzja gminy podjęta w oparciu o obowiązującą uchwałę w tym zakresie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »