Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykup mieszkania komunalnego z bonifikatą a posiadanie udziałów w mieszkaniu

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-10-10

Jestem właścicielem w 1/4 mieszkania zapisanego mi w darowiźnie przez mamę, obecnie chcę wykupić swoje mieszkanie komunalne, w którym zamieszkuję powyżej 20 lat. Czy mam prawo do bonifikaty w wysokości 95% i czy akt własności z tytułu darowizny nie wpływa na wysokość tej ulgi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Regulacje w tym zakresie zawiera ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Ustawa przewiduje warunek, aby stać się właścicielem mieszkania komunalnego, trzeba być najemcą lokalu oraz nie można posiadać żadnych zaległości w opłacie czynszu.

Ponadto mieszkanie powinno mieć uregulowaną sytuację prawną poprzez dokonanie wpisu w księdze wieczystej, a także powinno odpowiadać wymogom technicznym, a więc musi być zadbane.

Z wnioskiem o wykup mieszkania należy zgłosić się do urzędu miasta lub gminy – wydział gospodarki mieszkaniowej.

Do wniosku należy złożyć następujące dokumenty: decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu na czas nieokreślony, zaświadczenie o zameldowaniu oraz skrócony akt małżeństwa lub akt zgonu (jeśli o wykup starają się wdowa lub wdowiec, dzieci, konkubent lub konkubina zmarłego najemcy). Powyższe dokumenty podlegać będą weryfikacji przez urzędników. Informacja o wykupie mieszkania zostanie nadana pocztą, od momentu jej doręczenia urząd miasta lub gminy przez 21 dni publikuje chęć wykupu w swej jednostce poprzez wywieszenie ogłoszenia. Proszę pamiętać, iż pierwszeństwo w wykupie posiadają byli właściciele lub spadkobiercy nieruchomości (mają na to 21 dni, które liczone są po upływie 21 dni od dnia wywieszenia ogłoszenia w urzędzie).

Ostateczną zgodę na wykup wydaje rada gminy bądź prezydent, następnie podpisywana jest umowa notarialna z urzędem oraz dokonywany jest wpis w księdze wieczystej. Wykup mieszkania komunalnego na korzystniejszych warunkach możliwy jest dzięki specjalnym bonifikatom, które ustala poszczególna jednostka urzędu gminy.

Wysokość bonifikaty uzależniona jest od miejscowości. Ustalone więc wartości mogą się różnić między sobą. Co do zasady jednostki samorządowe uzależniają wysokość poszczególnych bonifikat np. od długości zajmowania lokalu, wniesienia jednorazowej opłaty za lokal. Ulgę posiadają także kombatanci. W przedstawionej przez Panią sytuacji trudno określić, czy przysługuje Pani bonifikata przy wykupie lokalu komunalnego, a także w jakiej wysokości byłaby ona przyznana, bowiem to sam samorząd decyduje o tym, czy przyznaje ulgi oraz w jakiej wysokości w odrębnej uchwale w sprawie zasad udzielania bonifikat z tytułu wykupu lokali komunalnych.

Proszę więc sprawdzić postanowienia takiej uchwały dla Pani gminy. Obecnie kilka miejscowości wycofało się już z przyznawania ww. ulg. Proszę także pamiętać, iż samorządy często określają datę końcową, do której możliwy jest wykup lokalu komunalnego z obowiązującą zniżką. Po upływie tego terminu zniżka nie obowiązuje, natomiast wykup jest możliwy, ale za cenę rynkową. W przedstawionej przez Panią sytuacji umowa darowizny, którą otrzymała Pani od mamy i która dotyczy odrębnego lokalu, nie powinna wpłynąć na wysokość przyznanej ulgi. Samo posiadanie zaś prawo do innego lokalu może być podstawą do wypowiedzenia tego prawa przez gminę. Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów „właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, może wypowiedzieć stosunek najmu z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego”.

Moim zdaniem współwłasność lokalu nie przesądza o możliwości w nim zamieszkania, bowiem takie same prawo zamieszkania w nim mają też inni współwłaściciele, więc istnieją podstawy do ewentualnego negowania stanowiska gminy.

Sam więc fakt posiadania udziału we współwłasności lokalu nie powinien mieć wpływu na kwotę bonifikaty od wykupu lokalu. Wiążąca w tym zakresie będzie decyzja gminy podjęta w oparciu o obowiązującą uchwałę w tym zakresie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Dług za mieszkanie komunalne i nakaz komorniczy a ugoda

Mam dług za mieszkanie komunalne i nakaz komorniczy. Czy mam napisać o ugodę? To jest ponad 20 tys. zł. Na dzień dzisiejszy mieszkam z synem....

 

Odzyskanie mieszkania komunalnego po wykonanej eksmisji

Czy jest jakakolwiek szansa na odzyskanie mieszkania komunalnego po wykonanej eksmisji? Eksmisję orzekł sąd z powodu zadłużenia. Prawie cały dług jest...

 

Nabycie prawa do mieszkania komunalnego przez wnuka

Moje pytanie dotyczy nabycia prawa do mieszkania komunalnego. Jestem wnukiem, który wspólnie zamieszkiwał wraz z dziadkiem w mieszkaniu komunalnym....

 

Czy możliwe jest rozkwaterowanie na mniejsze mieszkania komunalne?

W moim mieszkaniu komunalnym jest zameldowanych 5 osób. Metrów mieszkalnych mamy 38. Tata ma orzeczenie z ZUS-u o niepełnosprawności, ale nie ma...

 

Zasady zbywania lokali komunalnych na rzecz ich najemców

Byłam najemcą mieszkania komunalnego, po ślubie, za namową męża, zamieniłam moje mieszkanie na mieszkanie jego rodziców. Rozwiedliśmy się i życie we...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »