Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy spółdzielnia może podejmować działania za plecami członka?

Marek Gola • Opublikowane: 2016-11-25 • Aktualizacja: 2021-12-14

Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo głównemu najemcy mieszkania ze spółdzielczym przydziałem mieszkania założyć sprawę w sądzie bez jego wiedzy, załatwić eksmisję z tego mieszkania, skreślić z listy członków spółdzielni, nie powiadamiając o niczym? Sprawa była podobno w 2012 r., o jej wynikach dowiedziałam się dziś r. Na mieszkaniu było zadłużenie czynszowe, które zostało spłacone w 2012 r. W 2011 r. spotkałam się z prezesem spółdzielni i złożyłam pisemne oświadczeniem że spłacę dług. O wyżej wymienionych działaniach spółdzielni, tj. sprawa w sądzie, eksmisja, skreślenie z listy członków, nie zostałam nigdy powiadomiona.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy spółdzielnia może podejmować działania za plecami członka?

Pozew o eksmisję

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W pierwszej kolejności zasadne byłoby ustalenie treści porozumienia oraz ustalenia w spółdzielni mieszkaniowej, z której lokalu została Pani eksmitowana, kiedy złożono pozew o eksmisję i co było podstawą takiego pozwu. Następnie powinna Pani udać się do sądu i ustalić, na jaki adres kierowana była korespondencja w sprawie o eksmisję. Następnie jako strona postępowania o eksmisję ma Pani pełne prawo zapoznać się z aktami postępowania i ustalić, kiedy sprawa została założona, na jaki adres próbowano doręczać Pani korespondencję.

Zapoznając się z treścią dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, poweźmie Pani wiadomość, dlaczego nie miała wiedzy o prowadzonej sprawie.

Drugim krokiem winna być wizyta w spółdzielni i ustalenie, dlaczego spółdzielnia wycofała się z porozumienia, jak też dlaczego nie powiadomiono Pani o rozwiązaniu umowy najmu, skierowaniu pozwu o eksmisję do sądu.

Wykluczenie z członkostwa spółdzielni mieszkaniowej

Z treści pytania wynika nadto, że została Pani wykluczona z członkostwa. Spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie albo wykreślenie członka. Wykluczenie członka ze spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielni lub dobrymi obyczajami. Statut określa przyczyny wykluczenia. Wykluczenia albo wykreślenia może dokonać, stosownie do postanowień statutu, rada nadzorcza albo walne zgromadzenie spółdzielni. Organ, do którego kompetencji należy podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia albo wykreślenia, ma obowiązek wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka spółdzielni. Zachodzi zatem pytanie, w jaki sposób została Pani wykluczona ze spółdzielni, jeżeli nawet nie wysłuchano Pani ani też nie umożliwiono Pani wysłuchania.

Organ, który podjął uchwałę w sprawie wykreślenia albo wykluczenia, ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu ze spółdzielni w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierował się organ spółdzielni, uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w statucie. Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

W szczególności złamane zostały zapisy art. 24 Prawa spółdzielczego.

Reasumując, pierwsze kroki winna Pani kierować do spółdzielni, a następnie do sądu. Po uzyskaniu informacji proszę o kontakt, wówczas wskażę na kolejne kroki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »