Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy stałam się właścicielem mieszkania spółdzielczego?

Michał Kowalski • Opublikowane: 2016-09-30

Byliśmy małżeństwem od 1990 r. Mąż miał mieszkanie spółdzielcze, ja się do niego wprowadziłam. Po 4 latach wykupiliśmy mieszkanie na własność. Nie założyliśmy księgi wieczystej. Później notarialnie zrobiłam rozdzielność majątkową. Za 2 lata wyprowadziłam się i wzięłam rozwód bez orzekania o winie. Nie zrobiliśmy podziału majątku. Niedawno mąż zmarł. Czy należy mi się po nim 1/2 mieszkania? Dodam, że nie mieliśmy dzieci. Mąż nie miał też dzieci z innego związku.

Michał Kowalski

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

W pierwszej kolejności należy rozważyć, czy jest Pani spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wchodziło w skład majątku wspólnego Pani i Pani byłego małżonka.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstało w drodze przydziału lokalu Pani mężowi (zawarcia umowy o ustanowienie tego prawa), jeszcze przed zawarciem małżeństwa, a więc przed powstaniem wspólności majątkowej. Niemniej jednak do przekształcenia prawa lokatorskiego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu doszło już w czasie trwania wspólności.

Wartość spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie odpowiadała wartości prawa własnościowego, ponieważ do przekształcenia konieczne było wniesienie wkładu budowlanego w wysokości równej całości kosztów budowy przypadających na dany lokal, zaś, jak wynika z zapytania, wkład ten był pokryty z majątku wspólnego (art. 219 w zw. z art. 226 Prawa spółdzielczego w brzmieniu z 1993 r.). Dlatego nie działała tu tzw. zasada surogacji, zgodnie z którą przedmioty majątkowe nabyte ze środków uzyskanych w zamian za przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej wchodzą w skład majątku osobistego danego małżonka (uchwała Sądu Najwyższego z 14 sierpnia 1985 r., sygn. akt III CZP 41/85).

W omawianym przypadku zgodnie z art. 32 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w brzmieniu z 1993 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nabyte w trakcie trwania wspólności majątkowej weszło w skład majątku wspólnego. Natomiast po ustanowieniu rozdzielności majątkowej stała się Pani właścicielką udziału 1/2 we współwłasności mieszkania.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 932 § 1 Kodeksu cywilnego spadek po osobie bezdzietnej dziedziczą z mocy ustawy małżonek i rodzice. Dotyczy to jednak wyłącznie tych osób, które żyły w momencie otwarcia spadku (śmierci pracodawcy), a dodatkowo odnośnie małżonka – tylko takiej osoby, która w momencie otwarcia spadku posiadała status małżonka spadkodawcy.

Jak wynika z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, skutkiem orzeczenia rozwodu następuje ustanie małżeństwa. Innymi słowy orzeczenie rozwodu prawomocnym wyrokiem sądu skutkuje utratą statusu małżonka. W momencie śmierci byłego męża w październiku 2015 r. nie była Pani jego małżonką, ponieważ małżeństwo ustało wcześniej wskutek rozwodu. W konsekwencji nie jest Pani uprawniona do spadku po mężu z mocy ustawy i nie może Pani nabyć udziału ½ we współwłasności nieruchomości w drodze dziedziczenia.

Dziedziczenie przez byłego małżonka jest możliwe tylko w przypadku, gdy zostanie on ustanowiony spadkobiercą w testamencie. Jednakże z oczywistych względów ustanawianie byłych małżonków spadkobiercami testamentowymi jest w praktyce niespotykane.

Nabycie udziału 1/2 we współwłasności nieruchomości, który wchodził w skład majątku męża, będzie możliwe przykładowo poprzez zawarcie umowy sprzedaży ze spadkobiercami małżonka.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Uczestnictwo w walnym zgromadzeniu spółdzielni

Mąż i żona są członkami spółdzielni mieszkaniowej, mieszkają za granicą. Żona jest obłożnie chora i nie może uczestniczyć w walnym...

Zwolnienie z opłat za fundusz remontowy

W 2009 roku wykupiłam wraz z mężem mieszkanie spółdzielcze, w którym mieszkaliśmy od 1981 roku za kwotę 12 tysięcy złotych. W związku...

Darowizna mieszkania spółdzielczego mniej niż 5 lat przed nabyciem

Moja mama jest posiadaczką 1/2 mieszkania spółdzielczego, które otrzymała w spadku. Udokumentowane jest to aktem notarialnym. Ja jestem już posiadaczem...

Czy nie stracę praw do mieszkania spółdzielczego po przyjęciu obcego obywatelstwa?

Zastanawiam się nad obywatelstwem norweskim. Mam mieszkanie spółdzielcze w Polsce. Czy nie stracę praw do mieszkania, członkostwa w spółdzielni po...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »