Kategoria: Mieszkanie spółdzielcze

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy stałam się właścicielem mieszkania spółdzielczego?

Michał Kowalski • Opublikowane: 2016-09-30

Byliśmy małżeństwem od 1990 r. Mąż miał mieszkanie spółdzielcze, ja się do niego wprowadziłam. Po 4 latach wykupiliśmy mieszkanie na własność. Nie założyliśmy księgi wieczystej. Później notarialnie zrobiłam rozdzielność majątkową. Za 2 lata wyprowadziłam się i wzięłam rozwód bez orzekania o winie. Nie zrobiliśmy podziału majątku. Niedawno mąż zmarł. Czy należy mi się po nim 1/2 mieszkania? Dodam, że nie mieliśmy dzieci. Mąż nie miał też dzieci z innego związku.

Michał Kowalski

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

W pierwszej kolejności należy rozważyć, czy jest Pani spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wchodziło w skład majątku wspólnego Pani i Pani byłego małżonka.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstało w drodze przydziału lokalu Pani mężowi (zawarcia umowy o ustanowienie tego prawa), jeszcze przed zawarciem małżeństwa, a więc przed powstaniem wspólności majątkowej. Niemniej jednak do przekształcenia prawa lokatorskiego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu doszło już w czasie trwania wspólności.

Wartość spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie odpowiadała wartości prawa własnościowego, ponieważ do przekształcenia konieczne było wniesienie wkładu budowlanego w wysokości równej całości kosztów budowy przypadających na dany lokal, zaś, jak wynika z zapytania, wkład ten był pokryty z majątku wspólnego (art. 219 w zw. z art. 226 Prawa spółdzielczego w brzmieniu z 1993 r.). Dlatego nie działała tu tzw. zasada surogacji, zgodnie z którą przedmioty majątkowe nabyte ze środków uzyskanych w zamian za przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej wchodzą w skład majątku osobistego danego małżonka (uchwała Sądu Najwyższego z 14 sierpnia 1985 r., sygn. akt III CZP 41/85).

W omawianym przypadku zgodnie z art. 32 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w brzmieniu z 1993 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nabyte w trakcie trwania wspólności majątkowej weszło w skład majątku wspólnego. Natomiast po ustanowieniu rozdzielności majątkowej stała się Pani właścicielką udziału 1/2 we współwłasności mieszkania.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 932 § 1 Kodeksu cywilnego spadek po osobie bezdzietnej dziedziczą z mocy ustawy małżonek i rodzice. Dotyczy to jednak wyłącznie tych osób, które żyły w momencie otwarcia spadku (śmierci pracodawcy), a dodatkowo odnośnie małżonka – tylko takiej osoby, która w momencie otwarcia spadku posiadała status małżonka spadkodawcy.

Jak wynika z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, skutkiem orzeczenia rozwodu następuje ustanie małżeństwa. Innymi słowy orzeczenie rozwodu prawomocnym wyrokiem sądu skutkuje utratą statusu małżonka. W momencie śmierci byłego męża w październiku 2015 r. nie była Pani jego małżonką, ponieważ małżeństwo ustało wcześniej wskutek rozwodu. W konsekwencji nie jest Pani uprawniona do spadku po mężu z mocy ustawy i nie może Pani nabyć udziału ½ we współwłasności nieruchomości w drodze dziedziczenia.

Dziedziczenie przez byłego małżonka jest możliwe tylko w przypadku, gdy zostanie on ustanowiony spadkobiercą w testamencie. Jednakże z oczywistych względów ustanawianie byłych małżonków spadkobiercami testamentowymi jest w praktyce niespotykane.

Nabycie udziału 1/2 we współwłasności nieruchomości, który wchodził w skład majątku męża, będzie możliwe przykładowo poprzez zawarcie umowy sprzedaży ze spadkobiercami małżonka.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »