Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy straciłam prawo najmu mieszkania komunalnego?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-06-03

Po śmierci rodziców wraz z bratem wstąpiłam w stosunek najmu lokalu komunalnego. W aneksie do umowy moje imię jest na pierwszym miejscu. Czy oznacza to, że jestem głównym najemcą? Problem polega na tym, że obecnie tymczasowo przebywam za granicą, a brat uważa, że straciłam prawo najmu, bo opuściłam mieszkanie i że należy się ono tylko jemu. Wymienił nawet zamki i gdy dwa lata temu przyjechałam do Polski, zmuszona byłam zatrzymać się u siostry. Dowiedziałam się ostatnio, że brat rzekomo „wypisał” mnie z umowy najmu. Czy mógł to zrobić bez mojej zgody? Jeśli tak, to czy mam prawo do odwołania? Podobno również mnie wymeldował, czy to również mógł zrobić bez mojego pozwolenia? Co powinnam zrobić, żeby dowiedzieć się, jaka jest sytuacja?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Najlepiej aby zasięgnęła Pani informacji w administracji lub gminie, czy nadal jest Pani najemcą lokalu lub czy jest tam zameldowana.

Niestety brak obecności Pani, stałe zamieszkiwanie za granicą stanowi problem w przypadku mieszkania komunalnego.

Jak wynika z orzecznictwa sądowego i doktryny, umowa najmu lokalu może być rozwiązana per facta concludentia (przez czynności faktyczne). Tak też mogło zostać potraktowane opuszczenie lokalu przez Panią.

Nie bez znaczenie jest to, że nie wykonywała Pani od chwili opuszczenia lokalu obowiązków, jakie wynikają z umowy najmu, a także nie korzystała z przysługujących Pani jako najemcy praw.

Z wyroku z dnia 06.10.1998 r. Sądu Najwyższego wydanego w sprawie o sygn. akt. II CKU 46/98 (LexPolonica nr 335304) wynika, że można wypowiedzieć najem także w sposób dorozumiany np. przez dobrowolne opuszczenie lokalu (art. 65 § 1 K.c.). Następstwem definitywnego opuszczenia mieszkania przez rozwiedzionego małżonka jest utrata przymiotu współnajemcy. Istnieją podstawy do przyjęcia, że były małżonek, który definitywnie opuścił lokal i się nim nie interesuje, wypowiedział najem per facta concludentia. Podstawą wytoczenia powództwa o ustalenie nieistnienia stosunku najmu będzie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Co więcej – jeśli opuściła Pani lokal i kraj, i centrum Pani życiowych interesów znajduje się poza lokalem komunalnym – stanowi to dla gminy podstawę do wypowiedzenia umowy najmu.

Szczególne zasady odnoszące się do uprawnienia wynajmującego w zakresie wypowiadania umów najmu dotyczą lokali, w których czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu. Wówczas wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu w razie, gdy najemca nie zamieszkuje w lokalu przez 12 miesięcy (termin wypowiedzenia określony został na 6 miesięcy) oraz gdy najemcy przysługuje tytuł prawny do innego lokalu w warunkach określonych w art. 11 ust. 3 pkt. 2 u.o.l.

To, że Pani jest na pierwszym miejscu w umowie, nie ma znaczenia. Jesteście współnajemcami na równych prawach. Jeśli nadal figuruje Pani w umowie najmu, może żądać dopuszczenia do użytkowania lokalu, pozywając brata.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »