Kategoria: TBS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy TBS może nie zgodzić się na cesję?

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2016-03-21

Czy TBS może nie zgodzić się na cesję praw na osobę przeze mnie wskazaną? mieszkanie nabyłem w 2002 r. jako najemca, później przepisałem partycypację na siebie.

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Z opisanego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż umowa na lokal w formie TBS zawarta została przez Pana z TBS-em przed rokiem 2004, co oznacza, iż w przypadku gdy umowa ta nie była aneksowana nigdy do tej pory, zastosowanie w opisanej sytuacji mieć będą przepisy w brzmieniu z roku 2004.

W chwili zawierania pierwotnej umowy z TBS-em kwestie działania TBS-ów regulowane były w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Ówczesna ustawa w art. 29 stanowiła, iż „pracodawca, działając w celu uzyskania mieszkań dla swych pracowników, a także inne osoby mające interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez nie osoby trzecie mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań”. Na podstawie tego przepisu partycypanci nabywali lokal w TBS-ie, a następnie w oparciu o zasadę swobody umów cywilnoprawnych, zawartej w art. 3531 Kodeksu cywilnego, zawierali i zawierają do dnia dzisiejszego umowy z osobami trzecimi, którym to przekazują nabyte przez siebie prawo do lokalu w TBS. O fakcie takiej umowy strony jedynie zobowiązane są poinformować TBS, bowiem ustawa w brzmieniu z 2004 r. nie wymagała uzyskania na zmianę partycypanta zgody TBS. Możliwość przeniesienia prawa do mieszkania w TBS nabytego do 2004 r. wynika także z tego, iż sama ustawa o formach popierania budownictwa nie wprowadzała żadnych ograniczeń co do możliwości prowadzenia obrotu lokalami TBS-u na rynku wtórnym.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ponieważ jest Pan pierwszym „właścicielem”, który zawierał umowę, to może Pan przenieść swoje prawo do lokalu na inną osobę. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw „art. 29a w brzmieniu obecnie obowiązującym ma zastosowanie do przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r.” Wyjątkowo może się zdarzyć, iż prawo do przeniesienia praw partycypacji w TBS-ie w stosunku do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2005 r. jest wyłączone w drodze umowy pomiędzy członkiem TBS-u a TBS-em. Wyłączenie takie zawarte jednak musi być w umowie, którą podpisał pierwotny „właściciel” lokalu z TBS-em. O takiej sytuacji Pan jednak nie mówi, więc nie ma się czym martwić.

W sytuacji gdy chce Pan sprzedać lokal wybudowany pod rządami ustawy z 2004 r., to najlepszą i jedyną dopuszczalną formą przeniesienia praw z TBS, tj. praw partycypacji w kosztach budowy, jest zwarcie umowy cesji tychże praw pomiędzy dotychczasowym i nowym członkiem TBS-u. Podstawę do zawarcia takiej umowy stanowi art. 509 Kodeksu cywilnego. Umowa taka winna być zawarta na piśmie, najlepiej w formie aktu notarialnego. W przypadku zawarcia takiej umowy strony ustalają wartość odstępnego. Wartość tę strony ustalają wspólnie i w dowolny sposób.

Tak więc może Pan śmiało „odsprzedać” swoją partycypację. Dla pełnej jasności i oszczędzenia sobie nerwów radzę jednak podejść do TBS-u i poinformować o planach, by potem nie toczył Pan sporów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »