Pytania dodatkowe bez opłat

Obawiasz się, że porada może być zbyt zawiła lub niepełna? Niepotrzebnie.


Po otrzymaniu porady masz możliwość zadania nieodpłatnych pytań dodatkowych.


Pytania dodatkowe można zadawać w nieograniczonej ilości i w nieograniczonym czasie. Pytania te służą uszczegółowieniu odpowiedzi prawnika, dlatego powinny dotyczyć stanu faktycznego opisanego w pierwotnym pytaniu, nie powinny zaś rozszerzać zakresu odpowiedzi o nowe zagadnienia prawne, nieuwzględnione wcześniej w wycenie.