Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem służbowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Domaganie się opłat przez Agencję Mienia Wojskowego

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-04-04

Moja siostra została wyrzucona z mieszkania, gdzie mieszkała z mężem. To lokal AMW. Po rozwodzie AMW domaga się od siostry opłat za okres, w którym nie zajmowała mieszkania (mieszkał tam jej mąż i narobił długów). Jak siostra może się bronić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Agencja wzywa do zapłaty Pani siostrę, ponieważ, jak sądzę, w tym czasie w tym mieszkaniu zamieszkiwała albo przynajmniej Agencji wydaje się, że zamieszkiwała.

Wyjaśnię, że w niniejszej sprawie mają zastosowanie przepisy ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 1995 roku, a precyzyjniej art. 29 ust. 2, która stanowi, że „osoba inna niż żołnierz zawodowy, która zajmuje lokal mieszkalny na podstawie umowy najmu, uiszcza opłaty za używanie lokalu mieszkalnego i opłaty pośrednie na zasadach i w wysokości określonych w art. 36 ustawy”.

W myśl tego przepisu „osoba, która zajmuje lokal mieszkalny uiszcza opłaty za używanie lokalu w wysokości nie większej niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali rocznej oraz zaliczki na opłaty pośrednie w terminie do piętnastego dnia każdego miesiąca, od dnia przekazania lokalu mieszkalnego”.

Art. 37 ust. 3 mówi, że „odpowiedzialność innych niż żołnierz osób za opłaty związane z użytkowaniem mieszkania obejmują okres gdy osoby te zamieszkiwały w lokalu, osoby te odpowiadają solidarnie z najemcą tego lokalu”.

Ponieważ w tym przepisie mowa jest od odpowiedzialności solidarnej żołnierza i osób zamieszkujących wierzycielowi, czyli Agencji przysługuje prawo wyboru, od którego z nich będzie dochodził swoich należności. W takiej sytuacji wierzyciel może domagać się zapłaty od każdej z tych osób z osobna i od wszystkich razem.

Niestety opłaty te podlegają przymusowemu ściągnięciu w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji także wobec osób innych niż żołnierz najemca.

Aby nie był gołosłowną, załączam Pani w pliku artykuł naukowy, które precyzyjnie opisuje te kwestie.

Jeśli Pani siostra nie zamieszkiwała w lokalu w czasie, którego dotyczą opłaty, jest szansa się wybronić od obowiązku zapłaty.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Przydział mieszkania z WAM

Przydział mieszkania z WAM

Otrzymałem zawiadomienie o propozycji przyznania mi mieszkania służbowego od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Mieszkanie ma 1 pokój i 22 m 2 ...

Mieszkanie wojskowe po ojcu

Mój ojciec (oficer) zamieszkiwał z drugą żoną w mieszkaniu wojskowym; był emerytem wojskowym. Zmarł 15 lat temu. Jedynymi spadkobiercami była...

 

Zamiana dawnego mieszkania zakładowego

Moi rodzice od ok. 25 lat mieszkają w mieszkaniu, które do niedawna należało do PKP. Chcieli wykupić mieszkanie, ale poinformowano ich, że nie ma takiej...

 

Mieszkanie policyjne

Mój ojciec jest policjantem na emeryturze. Ożenił się po raz drugi i żona posiada własne mieszkanie. Nie może więc wykupić mieszkania policyjnego....

 

Co zrobić z upartym i niepłacącym najemcą?

Wynajmuję mieszkanie pewnej parze z dziećmi. Najemcy podnajęli jeden pokój – wbrew umowie. Kilka miesięcy temu nie zapłacili odstępnego –...

 

Prawo do wykupu mieszkania zakładowego

Posiadam lokal zakładowy, w którym jestem zameldowana od 18 lat. 3 lata temu wybudowaliśmy z mężem w innej miejscowości dom. Czy fakt, że mam...

 

Wystąpienie do AMW o wypłatę odprawy mieszkaniowej lub świadczenia mieszkaniowego po latach

Przed 10 laty, na własną prośbę odszedłem z zawodowej służby wojskowej w stopniu pułkownika. Obecnie, wraz z rodziną, zajmuję mieszkanie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »