Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Domaganie się opłat przez Agencję Mienia Wojskowego

• Autor: Katarzyna Siwiec

Moja siostra została wyrzucona z mieszkania, gdzie mieszkała z mężem. To lokal AMW. Po rozwodzie AMW domaga się od siostry opłat za okres, w którym nie zajmowała mieszkania (mieszkał tam jej mąż i narobił długów). Jak siostra może się bronić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Domaganie się opłat przez Agencję Mienia Wojskowego

Wezwanie do zapłaty

Agencja wzywa do zapłaty Pani siostrę, ponieważ, jak sądzę, w tym czasie w tym mieszkaniu zamieszkiwała albo przynajmniej Agencji wydaje się, że zamieszkiwała.

Wyjaśnię, że w niniejszej sprawie mają zastosowanie przepisy ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 1995 roku, a precyzyjniej art. 29 ust. 2, która stanowi, że „osoba inna niż żołnierz zawodowy, która zajmuje lokal mieszkalny na podstawie umowy najmu, uiszcza opłaty za używanie lokalu mieszkalnego i opłaty pośrednie na zasadach i w wysokości określonych w art. 36 ustawy”.

W myśl tego przepisu „osoba, która zajmuje lokal mieszkalny uiszcza opłaty za używanie lokalu w wysokości nie większej niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali rocznej oraz zaliczki na opłaty pośrednie w terminie do piętnastego dnia każdego miesiąca, od dnia przekazania lokalu mieszkalnego”.

Art. 37 ust. 3 mówi, że „odpowiedzialność innych niż żołnierz osób za opłaty związane z użytkowaniem mieszkania obejmują okres gdy osoby te zamieszkiwały w lokalu, osoby te odpowiadają solidarnie z najemcą tego lokalu”.

Odpowiedzialność solidarna żołnierza

Ponieważ w tym przepisie mowa jest od odpowiedzialności solidarnej żołnierza i osób zamieszkujących wierzycielowi, czyli Agencji przysługuje prawo wyboru, od którego z nich będzie dochodził swoich należności. W takiej sytuacji wierzyciel może domagać się zapłaty od każdej z tych osób z osobna i od wszystkich razem.

Niestety opłaty te podlegają przymusowemu ściągnięciu w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji także wobec osób innych niż żołnierz najemca.

Aby nie był gołosłowną, załączam Pani w pliku artykuł naukowy, które precyzyjnie opisuje te kwestie.

Jeśli Pani siostra nie zamieszkiwała w lokalu w czasie, którego dotyczą opłaty, jest szansa się wybronić od obowiązku zapłaty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl