Kategoria: Mieszkania służbowe

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem służbowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Domaganie się opłat przez Agencję Mienia Wojskowego

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-04-04

Moja siostra została wyrzucona z mieszkania, gdzie mieszkała z mężem. To lokal AMW. Po rozwodzie AMW domaga się od siostry opłat za okres, w którym nie zajmowała mieszkania (mieszkał tam jej mąż i narobił długów). Jak siostra może się bronić?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Agencja wzywa do zapłaty Pani siostrę, ponieważ, jak sądzę, w tym czasie w tym mieszkaniu zamieszkiwała albo przynajmniej Agencji wydaje się, że zamieszkiwała.

Wyjaśnię, że w niniejszej sprawie mają zastosowanie przepisy ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 1995 roku, a precyzyjniej art. 29 ust. 2, która stanowi, że „osoba inna niż żołnierz zawodowy, która zajmuje lokal mieszkalny na podstawie umowy najmu, uiszcza opłaty za używanie lokalu mieszkalnego i opłaty pośrednie na zasadach i w wysokości określonych w art. 36 ustawy”.

W myśl tego przepisu „osoba, która zajmuje lokal mieszkalny uiszcza opłaty za używanie lokalu w wysokości nie większej niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali rocznej oraz zaliczki na opłaty pośrednie w terminie do piętnastego dnia każdego miesiąca, od dnia przekazania lokalu mieszkalnego”.

Art. 37 ust. 3 mówi, że „odpowiedzialność innych niż żołnierz osób za opłaty związane z użytkowaniem mieszkania obejmują okres gdy osoby te zamieszkiwały w lokalu, osoby te odpowiadają solidarnie z najemcą tego lokalu”.

Ponieważ w tym przepisie mowa jest od odpowiedzialności solidarnej żołnierza i osób zamieszkujących wierzycielowi, czyli Agencji przysługuje prawo wyboru, od którego z nich będzie dochodził swoich należności. W takiej sytuacji wierzyciel może domagać się zapłaty od każdej z tych osób z osobna i od wszystkich razem.

Niestety opłaty te podlegają przymusowemu ściągnięciu w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji także wobec osób innych niż żołnierz najemca.

Aby nie był gołosłowną, załączam Pani w pliku artykuł naukowy, które precyzyjnie opisuje te kwestie.

Jeśli Pani siostra nie zamieszkiwała w lokalu w czasie, którego dotyczą opłaty, jest szansa się wybronić od obowiązku zapłaty.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem służbowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »