Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie mieszkania komunalnego po osobie ubezwłasnowolnionej

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2017-07-21

Jestem najemcą mieszkania komunalnego. Z tego, co wiem, jeśli odziedziczę mieszkanie w tym samym mieście, urząd miasta wypowie mi umowę najmu. Moja mama jest ubezwłasnowolniona, a jej opiekunem prawnym jest mój ojciec. Co stanie się w przypadku śmierci mojego ojca? Czy automatycznie ja dziedziczę mieszkanie, czy też może przechodzi ono na moją ubezwłasnowolnioną mamę, a ja nie tracę prawa do mieszkania komunalnego?

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Kwestie dotyczące prawa do dziedziczeni majątku po zmarłym uregulowane są w ustawie Kodeks cywilny. Zgodnie z przepisami tejże ustawy spadek nabywają spadkobiercy testamentowi – w momencie, gdy zmarły pozostawił testament lub spadkobiercy ustawowi – gdy nie ma testamentu po zmarłym.

Zgodnie z art. 931 § 1 w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. § 2 Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.      

                      

Kodeks reguluje także kwestie dalszego dziedziczenia przez innych członków rodziny. I tak w braku zstępnych spadkodawcy (tj. dzieci, wnuków i prawnuków) powołani są do spadku z ustawy małżonek zmarłego oraz rodzice zmarłego. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie żyje w chwili śmierci spadkodawcy, udział rodzica przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W braku małżonka spadkodawcy jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

W opisanej przez Pana sytuacji do dziedziczenia po ojcu pozostaje jedynie Pan i mama. Fakt, iż mama jest ubezwłasnowolniona, nie ma wpływu na tą sytuację. Ubezwłasnowolnienie nie pozbawia jej podmiotowości prawnej, powoduje jedynie, iż opiekun prawny podejmuje w jej imieniu i na jej rzecz czynności prawne, które mają jej przynieść korzyść majątkową lub osobistą.

Ponieważ w sytuacji, gdy otrzyma Pan udział w domu (mieszkaniu), utraci Pan prawo do lokalu komunalnego, powinien Pan namówić ojca, by sporządził testament, dzięki któremu będzie mógł zmienić porządek dziedziczenia. Dzięki testamentowi spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną lub kilka osób. W sytuacji gdy ojciec powoła do całości spadku mamę, to ona odziedziczy mieszkanie (o ile jest to jedyny składnik masy spadkowej) ,a Panu będzie przysługiwać prawo do zachowku, z którego nie musi Pan korzystać. Zaś po śmierci mamy w sytuacji dziedziczenia całość mieszkania przejdzie na Pana jako jedynego spadkobiercę. Jeżeli w skład masy spadkowej po ojcu wchodzą inne składniki majątkowe, to może on w testamencie wskazać, iż mieszkanie przypada mamie, a reszta rzeczy Panu, dzięki czemu nie straci Pan mieszkania komunalnego a otrzyma część należnego spadku.

Tak więc testament na pewien czas uchroni Pana od utraty aktualnego mieszkania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak uzyskać mieszkanie z zasobów gminy?

Chciałabym uzyskać mieszkanie z zasobów gminy (Warszawa) i przygotowuję stosowny wniosek. Proszę o podpowiedź, co jeszcze w nim zawrzeć,...

Czy siostra może zbyć prawo najmu mieszkania komunalnego

Siostra jest głównym najemcą w mieszkaniu komunalnym, a ja nie mam gdzie mieszkać. Czy siostra może zbyć prawo na mnie, tj. przepisać na mnie to...

Udostępnienie mieszkania komunalnego członkowi rodziny

Siostrze mojego narzeczonego parę lat temu przyznano mieszkanie z miasta. Obecnie ona wraz z rodziną przebywa za granicą. My pobierzemy się za 2...

Długotrwała nieobecność jednego z najemców mieszkania komunalnego

Moja mama chce wykupić mieszkanie komunalne. Problem w tym, że nie może tego zrobić, gdyż najemców jest dwóch. Pierwszym najemcą jest mama, drugim mój...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »