Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dziedziczenie mieszkania lokatorskiego

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2022-04-01 • Aktualizacja: 2022-06-17

Mieszkanie lokatorskie należało do rodziców. Po śmierci taty była sprawa o dziedziczenie i sąd przyznał każdemu po 1/4 mieszkania. Mama darowała całość siostrze, jakby zapomniała o podziale. Dokumenty w spółdzielni zaginęły. Siostra sprzedała to mieszkanie, mnie nie spłaciła. Co mogę zrobić, jak naprostować sytuację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dziedziczenie mieszkania lokatorskiego

Dziedziczenie wkładu mieszkaniowego

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu nie podlega dziedziczeniu. Do masy spadkowej po zmarłym może wejść jedynie wkład mieszkaniowy. Przepis art. 15 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przyznaje na wypadek ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, osobom bliskim, o których mowa w ust. 2, które miały wspólnie z członkiem zamieszkać w tym lokalu.

Zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa

Do zachowania roszczenia o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W związku z obowiązywaniem zasady jednopodmiotowości lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego (zob. art. 9 ust. 5) w wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje spółdzielnia.

W postępowaniu nieprocesowym z art. 221 § 3 Prawa spółdzielczego (obecnie art. 15 ust. 4 ustawy o spółdzielniach) sąd rejonowy dokonuje spośród osób uprawnionych z art. 221 § 1 lub 2 (obecnie art. 15 ust. 1–3) wyboru osoby, której przysługuje roszczenie o przyjęcie do spółdzielni i przydział lokalu. W postępowaniu tym stosownie do okoliczności sąd rozstrzyga także o tym, czy określona osoba należy do kręgu osób uprawnionych w rozumieniu art. 221 § 1 i 2 (obecnie art. 15 ust. 1–3) – uchwała SN(7), mająca moc zasady prawnej, z 21.10.1985 r., sygn. akt III CZP 2/85.

Zobacz również: Dziedziczenie wkładu mieszkaniowego

Postanowienie spadkowe

W Państwa sprawie w postanowieniu spadkowym nie wskazano, że nabywacie prawo do mieszkania, a jedynie, że nabywacie spadek. W skład masy spadkowej wchodził wkład mieszkaniowy (po 1/4 dla każdego spadkobiercy). Dla realizacji prawa do uzyskania lokatorskiego prawa do lokalu należało zgłosić swoje roszczenie w spółdzielni, co zapewne zrealizowała siostra.

Nie przekreśla jednak to Pani praw do części wkładu mieszkaniowego. W dalszym ciągu ma Pani prawo do 1/4 wartości wkładu mieszkaniowego.

Zobacz również: Mieszkanie TBS po śmierci najemcy

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »