Eksmisja lokatora po zakupie mieszkania

• Data: 2023-09-08 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Chcę kupić mieszkanie w kamienicy, ale tam mieszka zameldowany lokator, który ma wypowiedzianą umowę najmu i nie chce opuścić mieszkania. Czy po zakupie tego mieszkania będę mogła eksmitować tego człowieka, jak tak, to jakie jest dalsze postępowanie? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Eksmisja lokatora po zakupie mieszkania

Wyrok eksmisyjny

Oczywiście, że jako właściciel będzie Pani miała prawo do eksmisji lokatora. Będzie Pani musiała uzyskać tytuł wykonawczy – wyrok eksmisyjny. Potem przejść przez procedurę fizycznej eksmisji lokatora przez komornika.

Podstawę żądania pozwu stanowi art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą”. Po uzyskaniu wyroku należy skierować sprawę do komornika. Komornik usunie lokatora z mieszkania. Ale trzeba będzie zapewnić mu lokal zastępczy.

Lokal zastępczy dla lokatora

W zależności od okoliczności sprawy i sytuacji życiowej, miejscem zamieszkania po eksmisji może być lokal socjalny, lokal zamienny lub pomieszczenie tymczasowe. Zgodnie z art. 1046 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego „komornik wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie lub gdy dłużnik znajdzie takie pomieszczenie”.


Według § 5 art. 1046 Kodeksu postępowania cywilnego komornik nie może wstrzymać się z dokonaniem czynności, jeżeli wierzyciel wskaże tymczasowe pomieszczenie.


Pomieszczenie tymczasowe, do którego może być eksmitowana osoba bez ustalonego prawa do lokalu socjalnego, powinno być wskazane przez gminę, dłużnika (osobę eksmitowaną) lub wierzyciela (właściciela lokalu). Tymczasowe pomieszczenie, stosownie do przepisu art. 1046 § 6 powinno:

  1. nadawać się do zamieszkania,

  2. zapewniać co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę,

  3. znajdować się w tej samej miejscowości lub pobliskiej, jeżeli zamieszkanie w tej miejscowości nie pogorszy nadmiernie warunków życia osób przekwaterowywanych.

Warunki, jakim powinno odpowiadać pomieszczenie tymczasowe, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie (Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 155). Stosownie do § 3 tego rozporządzenia, tymczasowe pomieszczenie powinno:

  1. posiadać dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem,

  2. posiadać oświetlenie naturalne i elektryczne,

  3. posiadać możliwość ogrzewania,

  4. posiadać niezawilgocone przegrody budowlane,

  5. zapewniać możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »