Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Fałszywe zgłoszenie w celu zmniejszenia opłat za mieszkanie komunalne

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-02-26

Półtora roku temu zmarła moja mama, która była najemcą mieszkania komunalnego. Od początku jestem w nim zameldowany. Po jej śmierci okazało się, że kilka lat temu złożyła fałszywe zgłoszenie w celu zmniejszenia opłat za mieszkanie. Określiła, że nie mieszkam z nią. Złożyłem wniosek o najem lokalu, a gmina kazała mi go opuścić. Zrobiono wywiad środowiskowy. Gmina podtrzymuje zdanie o opuszczeniu mieszkania. Jakie mam szanse na wstąpienie w stosunek najmu?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Zgodnie z treścią art. 691 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego „w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Osoby te wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci”.

Na początek wyjaśnię, co oznacza stałe zamieszkiwanie z najemcą. Otóż istotny jest stan faktyczny, który rzeczywiście miał miejsce. Zgodnie z poglądem ukształtowanym w orzecznictwie Sądu Najwyższego stałe zamieszkiwanie w lokalu mieszkalnym oznacza, że lokal ten stanowi centrum życiowe określonej osoby, tj. miejsce, w którym koncentruje się na przykład życie dzieci obok rodziców (zob. m.in. wyrok SN z dnia 8 stycznia 1976 r., sygn. akt I CR 926/75, wyrok SN z dnia 13 lutego 1976 r., sygn. akt I CR 930/75, wyrok SN z dnia 6 maja 1980 r., sygn. akt III CRN 61/80 i inne).

Wymogiem jest, aby osoby, które mogą wstąpić w najem, stale zamieszkiwały z najemcą w wynajmowanym przez niego lokalu aż do chwili jego śmierci. Odnosząc się do tej przesłanki, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 stycznia 1981 r., sygn. akt III CRN 314/80, uznał, że przesłanka stałego zamieszkiwania wymaga, aby dana osoba nie miała innego mieszkania, a lokal mieszkalny zajmowany przez tę osobę z najemcą stanowił centrum jej spraw życiowych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Stan stałego zamieszkiwania z najemcą ma trwać do chwili jego śmierci, nie ma za to znaczenia stan po jego śmierci, który nie wpływa na wstąpienie w najem – por. wyrok SN z dnia 28 października 1980 r., sygn. akt III CRN 230/80.

Jeśli zatem zamieszkiwał Pan rzeczywiście w lokalu w chwili śmierci mamy i będzie potrafił Pan to udowodnić przed sądem, będzie Pan mógł skutecznie wystąpić z powództwem do sądu o ustalenie, że wstąpił Pan w stosunek najmu albo ewentualnie bronić się takim zarzutem w powództwie o eksmisję – o ile gmina takie postępowanie wytoczy.

Przepis ten nie dotyczy lokali socjalnych, tu wstąpić w stosunek najmu nie można, ale z tego, co zrozumiałam, Pana pytanie nie dotyczy lokalu socjalnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wykup lokalu komunalnego wchodzącego w skład zasobów gminnych

Złożyłem wniosek o wykup lokalu komunalnego w 2012 r. Otrzymałem odpowiedź, że w związku z zaległościami z zapłatą czynszu mogę...

Czy kilkudniowe nieobecności mogą być powodem utraty prawa do mieszkania komunalnego?

Jestem najemcą mieszkania komunalnego po śmierci mamy; mieszkam w nim nieprzerwanie do chwili obecnej, płacę regularnie czynsz. Syn kupił sobie...

Zrzeczenie należności mieszkania komunalnego

Siedem lat temu zmarł mój ojciec. Wraz z bratem zostałem najemcą mieszkania komunalnego, w którym w ogóle nie mieszkałem (przebywam za...

Wykupienie mieszkania komunalnego przez siostrę

Moja żyjąca matka była głównym najemcą mieszkania komunalnego, w którym wychowałem się razem z siostrą. Ja po ślubie wyprowadziłem się 20 lat...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »