Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Informacja o zajęciu pomieszczenia i zmianie zamków

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-07-27

Kolega wynajmuje pomieszczenie na biuro. Zalega z opłatą czynszu, bo jego kontrahent go oszukał. Właściciel wysłał dziś SMS-a, że zajmuje pomieszczenie i zmienia zamki. Wcześniej kolega nie dostał pisma o wypowiedzeniu umowy najmu lokalu. W biurze znajduje się sporo sprzętu. Co teraz kolega ma zrobić?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Wynajmujący postępuje nieprawidłowo. Po pierwsze wyjaśniam, że zgodnie z treścią art. 670 § 1 Kodeksu cywilnego dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok, przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu, chyba że rzeczy te nie podlegają zajęciu.

Tak wiec przede wszystkim zastaw przysługuje tylko na rzeczach, które stanowią własność najemcy. Wynajmujący może jednak nie mieć wiedzy, że rzeczy które przetrzymuje nie stanowią własności najemcy. W praktyce zatem zawsze właściciel rzeczy pisze o wynajmujące pismo z żądaniem wydania tych rzeczy i załącza jakiś dokument, z którego wynika, że rzeczywiście są one jego własnością np. fakturę, umowę zakupu itd. Zwykle po takim piśmie wynajmujący zwraca rzecz, jeśli tego nie zrobi osobie tej będzie przysługiwało prawo wytoczenia powództwa o wydanie tej rzeczy na podstawie przepisu, który poniżej cytuję:

„Art. 222. § 1. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą”.

Natomiast co do sytuacji Pani kolegi, to dodam jeszcze, że możliwe jest takie postępowanie wynajmującego co do rzeczy, to niewątpliwie, a to dlatego żeby uniemożliwić najemcy wyniesienie rzeczy i tym samym wygaśnięcie zastawu. Tu także cytuję podstawę prawną:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„Art. 671. § 1. Przysługujące wynajmującemu ustawowe prawo zastawu wygasa, gdy

rzeczy obciążone zastawem zostaną z przedmiotu najmu usunięte.

§ 2. Wynajmujący może się sprzeciwić usunięciu rzeczy obciążonych zastawem i

zatrzymać je na własne niebezpieczeństwo, dopóki zaległy czynsz nie będzie

zapłacony lub zabezpieczony”.

Takie postępowanie się stosuje, ale w inny sposób, bo przepis dotyczy rzeczy, a nie lokalu, z tego, dopóki umowa trwa, najemca może korzystać.

Wynajmujący może co najwyżej przenieść rzeczy w inne miejsce, ale lokal musi udostępnić, o ile oczywiście koledze na tym zależy. Jeśli tego nie zrobi, można wystąpić z tzw. powództwem o ochronę posiadania w oparciu o treść art. 344 Kodeksu cywilnego, ale od razu informuję, że to ma niewielki sens, bo postępowanie trwa wiele miesięcy:

„Art. 344. § 1. Przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem.

§ 2. Roszczenie wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od chwili naruszenia”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »