Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Informacja o zajęciu pomieszczenia i zmianie zamków

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-07-27

Kolega wynajmuje pomieszczenie na biuro. Zalega z opłatą czynszu, bo jego kontrahent go oszukał. Właściciel wysłał dziś SMS-a, że zajmuje pomieszczenie i zmienia zamki. Wcześniej kolega nie dostał pisma o wypowiedzeniu umowy najmu lokalu. W biurze znajduje się sporo sprzętu. Co teraz kolega ma zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wynajmujący postępuje nieprawidłowo. Po pierwsze wyjaśniam, że zgodnie z treścią art. 670 § 1 Kodeksu cywilnego dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok, przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu, chyba że rzeczy te nie podlegają zajęciu.

Tak wiec przede wszystkim zastaw przysługuje tylko na rzeczach, które stanowią własność najemcy. Wynajmujący może jednak nie mieć wiedzy, że rzeczy które przetrzymuje nie stanowią własności najemcy. W praktyce zatem zawsze właściciel rzeczy pisze o wynajmujące pismo z żądaniem wydania tych rzeczy i załącza jakiś dokument, z którego wynika, że rzeczywiście są one jego własnością np. fakturę, umowę zakupu itd. Zwykle po takim piśmie wynajmujący zwraca rzecz, jeśli tego nie zrobi osobie tej będzie przysługiwało prawo wytoczenia powództwa o wydanie tej rzeczy na podstawie przepisu, który poniżej cytuję:

„Art. 222. § 1. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą”.

Natomiast co do sytuacji Pani kolegi, to dodam jeszcze, że możliwe jest takie postępowanie wynajmującego co do rzeczy, to niewątpliwie, a to dlatego żeby uniemożliwić najemcy wyniesienie rzeczy i tym samym wygaśnięcie zastawu. Tu także cytuję podstawę prawną:

„Art. 671. § 1. Przysługujące wynajmującemu ustawowe prawo zastawu wygasa, gdy

rzeczy obciążone zastawem zostaną z przedmiotu najmu usunięte.

§ 2. Wynajmujący może się sprzeciwić usunięciu rzeczy obciążonych zastawem i

zatrzymać je na własne niebezpieczeństwo, dopóki zaległy czynsz nie będzie

zapłacony lub zabezpieczony”.

Takie postępowanie się stosuje, ale w inny sposób, bo przepis dotyczy rzeczy, a nie lokalu, z tego, dopóki umowa trwa, najemca może korzystać.

Wynajmujący może co najwyżej przenieść rzeczy w inne miejsce, ale lokal musi udostępnić, o ile oczywiście koledze na tym zależy. Jeśli tego nie zrobi, można wystąpić z tzw. powództwem o ochronę posiadania w oparciu o treść art. 344 Kodeksu cywilnego, ale od razu informuję, że to ma niewielki sens, bo postępowanie trwa wiele miesięcy:

„Art. 344. § 1. Przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem.

§ 2. Roszczenie wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od chwili naruszenia”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Rozwiązanie umowy najmu mieszkania po śmierci właściciela

Około dwóch lat temu podpisałam z właścicielem umowę najmu kawalerki. Nie było protokołu zdawczo-odbiorczego. Zgodnie z umową okres wypowiedzenia...

 

Najem mieszkania dla niepełnoletnich osób

Najem mieszkania dla niepełnoletnich osób

Chciałabym wynająć najemcy moje mieszkanie, w którym przez jakiś czas nie będę mieszkać. Zgłosiła się chętna pani, która chce je wynająć dla...

Prawo do potrącenia z kaucji najemcy za zniszczenia w mieszkaniu

Prawo do potrącenia z kaucji najemcy za zniszczenia w mieszkaniu

Wynajęłam dwóm dziewczynom mieszkanie. Lokatorki bez mojej wiedzy i zgody trzymały w domu kota, który podrapał dwoje nowych drzwi. Również bez...

Z jakim wyprzedzeniem wypowiada się umowę najmu?

W umowie najmu lokalu mam zapisy:   „Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Niniejsza umowa została zawarta na czas...

 

Jak właściciel może rozwiązać ze mną umowę najmu?

Jestem najemcą lokalu. Według umowy właścicielowi przysługuje prawo rozwiązania umowy jedynie w przypadku, jeśli najemca zalega z zapłatą czynszu...

 

Problem z lokatorem w budynku grożącym zawaleniem

Problem dotyczy lokatora, który nie chce dobrowolnie opuścić nieruchomości. Budynek, w którym znajduje się lokal, został zamknięty decyzją PINB ze...

 

Wynajem mieszkania jako pracowni

Chcemy wynająć nasze mieszkanie, ale boimy się nieuczciwego lokatora. Mamy pomysł, żeby mieszkanie wynająć jako amatorską pracownię malarską. Czy to...

 

Wynajem mieszkania otrzymanego w spadku

W 2013 roku zmarła moja mama. W 2014 aktem notarialnym mamy przyznane z bratem po 1/3 prawa do tego majątku. Rok później zmarł drugi mąż naszej...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »