Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak nie stracić lokalu komunalnego?

Autor: Joanna Korzeniewska

Rodzice są najemcami mieszkania komunalnego we Wrocławiu od kilkunastu lat. W międzyczasie wybudowali dom jednorodzinny w mieście odległym od Wrocławia o 200 km, ale faktycznie nadal mieszkają w najmowanym lokalu komunalnym we Wrocławiu. Oboje są już na emeryturze. W mieszkaniu komunalnym są zameldowane także ich dorosłe już dzieci. Jedno z nich posiada własną nieruchomość we Wrocławiu, ale nie przemeldowało się i nadal jest zameldowane w mieszkaniu komunalnym rodziców. Obecnie rodzice otrzymali od ZZK pismo informujące, że budynek, w którym mieszkają, z uwagi na zły stan techniczny został przeznaczony do wykwaterowania i mają złożyć wniosek o przydział lokalu zamiennego. Rodzice obawiają się, że przy okazji weryfikacji ich wniosku wyjdzie na jaw informacja o posiadanym przez nich domu jednorodzinnym i gmina wypowie im najem lokalu komunalnego, tym bardziej, że wraz z wnioskiem muszą złożyć oświadczenie, że nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu. Jak nie stracić lokalu komunalnego i nie łamać prawa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak nie stracić lokalu komunalnego?

Mieszkania komunalne i socjalne

Kwestie mieszkaniowe z reguły nie należą do łatwych, zwłaszcza jeśli w grę wchodzą np. mieszkania komunalne. Przepisy nie są do końca jasne, a praktyka w różnych miastach bywa różna, gdyż samorządy mają pewną autonomię co do określania szczegółowych zasad, oczywiście w granicach określonych ustawą. Należy oprzeć się tu głównie na przepisach ustawy o ochronie praw lokatorów, zwanej dalej ustawą.

Jeden z kluczowych przepisów to art. 4 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym gmina zapewnia lokale socjalne i zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. Jedną z głównych metod zaspokajania tych potrzeb jest zapewnianie ludziom tak zwanych mieszkań komunalnych czy też socjalnych. Przede wszystkim liczone jest kryterium dochodowe, ale też oczywiście fakt, czy dana osoba lub osoby mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe.

W art. 22 ustawy można znaleźć regulację, która mogłaby znaleźć zastosowanie w tej sytuacji, mianowicie gmina może wypowiedzieć najem lokalu socjalnego bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeśli najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może używać tego lokalu. Tak więc na jego podstawie nie można wykluczyć, że rzeczywiście mogłoby dojść do wypowiedzenia umowy najmu, jednakże można tu odnaleźć pewną lukę, dzięki której można coś uzyskać. Słowo uzyskał sugeruje, jakby chodziło o ostatni czas, że ktoś wcześniej nie miał tego prawa, a je uzyskał, a nie miał je przez cały czas, ale wątpliwe jest, aby taka argumentacja odniosła pożądany skutek. Jednakże tutaj istotne są słowa „może używać tego lokalu”. Można podnosić, iż Pani rodzice nie mogą korzystać z tego domu, bo jest on tak daleko, a ich centrum życiowe znajduje się we Wrocławiu.

Trudno jest mi powiedzieć, na ile dociekliwi będą urzędnicy, zwłaszcza że przecież to nie jest pierwszy wniosek, kiedy to dokładniej bada się sytuację osób wnoszących o przyznanie lokalu. Nie można jednak tego wykluczyć, że ta sprawa wyjdzie na jaw. Warto tutaj przywołać wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 marca 2012 r., sygn. akt II SA/Go 156/12, w którym to sąd stwierdził, że nie można wykluczyć z kręgu osób uprawnionych do zajmowania lokalu komunalnego osób, które posiadają tytuł prawny do innego lokalu. Fakt posiadania takiego prawa nie powinien z góry wykluczać prawa do pomocy gminy w tej sytuacji, gdyż uprawnione są osoby, których potrzeby mieszkaniowe nie zostały zaspokojone i w ten sposób gmina łamała ustawę. Są to dobre, mocne argumenty, którymi można się posłużyć w razie potrzeby, jednakże niestety nie można gwarantować, iż zostanie to uwzględnione, ale można zawsze powoływać się na istniejącą linię orzeczniczą.

Można ewentualnie spróbować innego sposobu, a mianowicie sporządzić z kimś zaufanym umowę użyczenia tamtego domu. Umowa ta jest umową nieodpłatną i polega na tym, że oddaje się komuś do używania lokal bez płacenia czynszu. Wówczas nie byłby osiągany z tego dochód, a więc nie miałoby to wpływu na dochody, a z drugiej strony dom byłby już jako zajęty i niedostępny, a więc potrzeby mieszkaniowe Pani rodziców nadal można uznać za niezaspokojone, zatem można twierdzić, że prawo do lokalu komunalnego nadal pozostaje aktualne.

Nie wiem, czy ten krok będzie potrzebny, ale trudno tak naprawdę znaleźć coś innego. Nie można jednoznacznie stwierdzić, czy w takiej sytuacji przysługuje to prawo, czy też nie, gdyż dużo tutaj zależy od indywidualnej interpretacji, ale rzeczywiście istnieje takie zagrożenie. Mają Państwo silne argumenty, ale mogą nie zostać uwzględnione. Z drugiej strony może też być tak, że wcale nie będą tak bardzo się to wgłębiać, gdyż chodzi o zamianę lokalu, a więc prawo do lokalu było już weryfikowane.

Zobacz również: Rezygnacja z mieszkania komunalnego

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl