Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak podarować lokal dziecku aby nie utracić bonifikaty

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2018-05-28

Mam pytanie związane z utratą bonifikaty. W 2013 r. wykupiliśmy z mężem lokal od gminy z bonifikatą i w ubiegłym roku sprzedaliśmy go, by w 2018 r. nabyć nowy. Czy aby podarować ten lokal dziecku musimy zachować okres 5 lat, by nie stracić bonifikaty i nie musieć jej zawracać? Czy lokal zakupiony w 2018 r. musi być na nas oboje, tak jak stanowił zapis w akcie notarialnym wykupu od gminy, czy może być tylko na męża?

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

W sytuacji, którą Pani opisała zastosowanie ma art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym znaczeniu, że to właściwy organ, tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta na podstawie uchwały rady gminy udziela bonifikaty, o ile sprzedaje lokal między innymi jako lokal mieszkalny (precyzuje art. 68 ust. 1 pkt 7).

Od nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, która weszła w życie 7 stycznia 2010 roku, uchwała rady gminy może mieć charakter generalny, a nie tylko indywidualny. W związku z tym rada gminy ma kompetencje do wydania ogólnych przepisów, na podstawie których wójt może udzielić bonifikaty. Rada gminy może podjąć uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali stanowiących własność gminy, w której w sposób zróżnicowany określi wysokość bonifikat, uzależniając je od szczegółowych warunków dotyczących zbywanych nieruchomości, jak np. powierzchnia lokalu, jego stan techniczny, data budowy, liczba lokali w budynku, itp.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami wymienia w art. 68 ust. 1 cele uzasadniające udzielenie bonifikaty w związku ze sprzedażą nieruchomości należących do gminy lub Skarbu Państwa. Celem uzasadniającym udzielenie bonifikaty według ustawy to sprzedaż nieruchomości m.in.:

– na cele mieszkaniowe,

– na realizację urządzeń infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych,

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

– na rzecz podmiotów, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową, turystyczną lub pożytku publicznego,

– spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali lub przeniesieniem własności lokali lub domów jednorodzinnych;

– poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została od niego przejęta przed dniem 5 grudnia 1990 r.;

– na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego;

– kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;

jako lokal mieszkalny.

Zgodnie z ww. ustawą, jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w wypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrotu dokonuje się na żądanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Z dniem 22 września 2004 r., weszła w życie zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami, która wprowadziła obowiązek żądania zwrotu tej bonifikaty. Nie jest to od tej chwili uzależnione od woli organów sprzedającego, ale stanowi konieczność. Obowiązek zwrotu bonifikaty wynika bezpośrednio z art. 68 ust. 2 ustawy.

Obowiązujące przepisy w zakresie obowiązku zwrotu uzyskanej bonifikaty przy niedotrzymaniu warunków jej otrzymania dotyczą jedynie pierwotnych nabywców. Przekazanie nowo nabytego lokalu za mieszkanie z bonifikatą dziecku jako osobie najbliższej nie powoduje obowiązku zwrotu bonifikaty.

Na marginesie zaś, według art. 68 ust. 2a pkt 5 u.g.n. obowiązek zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty nie powstaje, jeśli środki uzyskane ze sprzedaży nabytego od gminy lokalu mieszkalnego zostaną przeznaczone w ciągu dwunastu miesięcy od daty zbycia, na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Zgodnie z przeważającym do niedawna poglądem orzecznictwa i doktryny, środki uzyskane ze sprzedaży lokalu, winny być w całości przeznaczone za zakup innego lokalu mieszkalnego, bądź nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Nie można zatem uzyskanych środków podzielić, np. 80% na nabycie nowego lokalu a 20% na inny cel, nawet bezpośrednio związany z nabytym lokalem, bowiem spowoduje to obowiązek zwrotu całości udzielonej bonifikaty. Mam nadzieję, że Państwo o tym pamiętali, nabywając nowy lokal.

Proszę pamiętać, że lokal nabyty z bonifikatą wchodzi do Państwa majątku wspólnego. Zatem środki uzyskane ze sprzedaży także stanowią majątek wspólny. Państwo mogą jako właściciela nowego lokalu ustanowić Pani męża, ale nie zmienia to faktu, że środki przeznaczone na ten lokal skoro pochodzą z majątku wspólnego, to mieszkanie nabyte w 2018 roku stanowi również majątek wspólny, ponieważ nabyty został w trakcie trwania małżeństwa. Zatem wskazanie tylko Pani męża nie ma w mojej opinii znaczenia dla bonifikaty. Oczywiście przy założeniu wspólności majątkowej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »