Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak podarować lokal dziecku aby nie utracić bonifikaty

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2018-05-28

Mam pytanie związane z utratą bonifikaty. W 2013 r. wykupiliśmy z mężem lokal od gminy z bonifikatą i w ubiegłym roku sprzedaliśmy go, by w 2018 r. nabyć nowy. Czy aby podarować ten lokal dziecku musimy zachować okres 5 lat, by nie stracić bonifikaty i nie musieć jej zawracać? Czy lokal zakupiony w 2018 r. musi być na nas oboje, tak jak stanowił zapis w akcie notarialnym wykupu od gminy, czy może być tylko na męża?

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

W sytuacji, którą Pani opisała zastosowanie ma art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym znaczeniu, że to właściwy organ, tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta na podstawie uchwały rady gminy udziela bonifikaty, o ile sprzedaje lokal między innymi jako lokal mieszkalny (precyzuje art. 68 ust. 1 pkt 7).

Od nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, która weszła w życie 7 stycznia 2010 roku, uchwała rady gminy może mieć charakter generalny, a nie tylko indywidualny. W związku z tym rada gminy ma kompetencje do wydania ogólnych przepisów, na podstawie których wójt może udzielić bonifikaty. Rada gminy może podjąć uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali stanowiących własność gminy, w której w sposób zróżnicowany określi wysokość bonifikat, uzależniając je od szczegółowych warunków dotyczących zbywanych nieruchomości, jak np. powierzchnia lokalu, jego stan techniczny, data budowy, liczba lokali w budynku, itp.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami wymienia w art. 68 ust. 1 cele uzasadniające udzielenie bonifikaty w związku ze sprzedażą nieruchomości należących do gminy lub Skarbu Państwa. Celem uzasadniającym udzielenie bonifikaty według ustawy to sprzedaż nieruchomości m.in.:

– na cele mieszkaniowe,

– na realizację urządzeń infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych,

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

– na rzecz podmiotów, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową, turystyczną lub pożytku publicznego,

– spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali lub przeniesieniem własności lokali lub domów jednorodzinnych;

– poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została od niego przejęta przed dniem 5 grudnia 1990 r.;

– na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego;

– kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;

jako lokal mieszkalny.

Zgodnie z ww. ustawą, jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w wypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrotu dokonuje się na żądanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Z dniem 22 września 2004 r., weszła w życie zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami, która wprowadziła obowiązek żądania zwrotu tej bonifikaty. Nie jest to od tej chwili uzależnione od woli organów sprzedającego, ale stanowi konieczność. Obowiązek zwrotu bonifikaty wynika bezpośrednio z art. 68 ust. 2 ustawy.

Obowiązujące przepisy w zakresie obowiązku zwrotu uzyskanej bonifikaty przy niedotrzymaniu warunków jej otrzymania dotyczą jedynie pierwotnych nabywców. Przekazanie nowo nabytego lokalu za mieszkanie z bonifikatą dziecku jako osobie najbliższej nie powoduje obowiązku zwrotu bonifikaty.

Na marginesie zaś, według art. 68 ust. 2a pkt 5 u.g.n. obowiązek zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty nie powstaje, jeśli środki uzyskane ze sprzedaży nabytego od gminy lokalu mieszkalnego zostaną przeznaczone w ciągu dwunastu miesięcy od daty zbycia, na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Zgodnie z przeważającym do niedawna poglądem orzecznictwa i doktryny, środki uzyskane ze sprzedaży lokalu, winny być w całości przeznaczone za zakup innego lokalu mieszkalnego, bądź nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Nie można zatem uzyskanych środków podzielić, np. 80% na nabycie nowego lokalu a 20% na inny cel, nawet bezpośrednio związany z nabytym lokalem, bowiem spowoduje to obowiązek zwrotu całości udzielonej bonifikaty. Mam nadzieję, że Państwo o tym pamiętali, nabywając nowy lokal.

Proszę pamiętać, że lokal nabyty z bonifikatą wchodzi do Państwa majątku wspólnego. Zatem środki uzyskane ze sprzedaży także stanowią majątek wspólny. Państwo mogą jako właściciela nowego lokalu ustanowić Pani męża, ale nie zmienia to faktu, że środki przeznaczone na ten lokal skoro pochodzą z majątku wspólnego, to mieszkanie nabyte w 2018 roku stanowi również majątek wspólny, ponieważ nabyty został w trakcie trwania małżeństwa. Zatem wskazanie tylko Pani męża nie ma w mojej opinii znaczenia dla bonifikaty. Oczywiście przy założeniu wspólności majątkowej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Powrót do zajmowanego mieszkania komunalnego

Mama ma lat 84, posiada mieszkanie komunalne w Krakowie na podstawie umowy najmu. Jest schorowana. Od kilkunastu miesięcy mieszkała u mnie ze względu...

Wymiana drzwi w budynku komunalnym

Mieszkam w budynku komunalnym. Ze względu na małe pomieszczenie (przedpokój) w 1998 r. zostały zamontowane drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz (na...

Wykupu mieszkania komunalnego po zrzeczeniu się najmu przez męża

Oboje z mężem jesteśmy najemcami mieszkania komunalnego. Chodzi mi o wykup tego mieszkania (spełniam wszystkie warunki). Mąż chce dobrowolnie zrzec...

Nakaz opuszczenia mieszkania komunalnego w trybie 30 dni

Mieszkałem z babcią i mamą w mieszkaniu komunalnym, w którym głównym najemcą była babcia. Po jej śmierci dowiedzieliśmy się, że...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »