Kategoria: Eksmisja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak pozbyć się bratowej z domu?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2019-02-20

Jestem właścicielem domu jednorodzinnego od roku. Wcześniej właścicielem była moja mama. W domu mieszkał mój brat z żoną na zasadzie umowy użyczenia (umowa była ustna). Po śmierci mojego brata mama wezwała pisemnie byłą synową, że ma płacić 1000 zł za bezumowne korzystanie z lokalu i 200 zł za media. Płaciła tylko 2 miesiące. Potem dodatkowo sprowadziła do mojego domu swoje dziecko z pierwszego małżeństwa z rodziną. Złożyłem pozew o jej eksmisję, ale sąd wezwał mnie do rozwiązania umowy użyczenia. Co robić? Jak pozbyć się bratowej z domu?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Szczegolowa i szybka odpowiedz, w tym wszystkie dodatkowe pytania. Polecam
Irena, lekarka
Odpowiedź na pytanie wraz z dopytaniem była wyczerpująca i trafiająca w sedno sprawy.Znakomity serwis , szybka odpowiedź która zmieniłamój pogląd na sprawę. Bardzo polecam.
Robert, rzemieslnik
Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat

Zgodnie z Kodeksem cywilnym (art. 710) umowa użyczenia może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. Z tego co Pan napisał sąd ustalił, że była zawarta na czas nieoznaczony i dlatego pouczył żeby ją wypowiedzieć. Natomiast zgodnie z definicją przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy, dlatego też do czasu rozwiązania umowy użyczenia (upływu okresu wypowiedzenia) nie ma Pan niestety prawa żądać zapłaty bezumownego korzystania od bratowej albowiem korzysta ona z lokalu na podstawie właśnie umowy użyczenia.

Zgodnie z art. 715 Kodeksu cywilnego jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić.

Jak wyjaśniono w wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 22 maja 2014 r., wydanym w sprawie III CA 1423/13, w braku oznaczenia w sposób wyraźny lub dorozumiany czasu trwania umowy użyczenia uznać należy, że umowa ta, z uwagi na ciągły charakter zobowiązania, wygasa, ilekroć stosunek ten zostanie wypowiedziany przez użyczającego. Tak więc sąd miał niestety rację ,wydając taki wyrok, jak wydał, skoro stosunek użyczenie nie został wypowiedziany.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Przepis nie mówi przy tym, jaki powinien być okres wypowiedzenia. Zgodzić się należy jednak z poglądem, że terminy wypowiedzenia powinny uwzględniać interesy i sytuację obu stron. Gdy przedmiotem użyczenia jest lokal mieszkalny, wskazówką do oceny okresu wypowiedzenia może być per analogiam art. 688 [tak J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Zobowiązania. Część szczegółowa, wyd. II].

Wspomniany art. 688 Kodeksu cywilnego mówi, że jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Tak wiec jeżeli wypowie Pan umowę w listopadzie, okres wypowiedzenia skończy się z ostatnim dniem miesiąca lutego 2019 roku i dopiero po tej dacie będzie można wystąpić o eksmisję.

Już tylko teoretycznie dodam, że podstawa wypowiedzenia umowy użyczenia przez może wynikać również z przepisu art. 3651, który stanowi, iż zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu.

Reasumując, wypowiedzenie umowy użyczenia z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia umowy będzie działaniem, które otworzy Panu drogę do eksmisji bratowej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »