Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak pozbyć się bratowej z domu?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2019-02-20 • Aktualizacja: 2021-07-03

Jestem właścicielem domu jednorodzinnego od roku. Wcześniej właścicielem była moja mama. W domu mieszkał mój brat z żoną na zasadzie umowy użyczenia (umowa była ustna). Po śmierci mojego brata mama wezwała pisemnie byłą synową, że ma płacić 1000 zł za bezumowne korzystanie z lokalu i 200 zł za media. Płaciła tylko 2 miesiące. Potem dodatkowo sprowadziła do mojego domu swoje dziecko z pierwszego małżeństwa z rodziną. Złożyłem pozew o jej eksmisję, ale sąd wezwał mnie do rozwiązania umowy użyczenia. Co robić? Jak pozbyć się bratowej z domu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak pozbyć się bratowej z domu?

Umowa zawarta na czas określony lub nieokreślony

Zgodnie z Kodeksem cywilnym (art. 710) umowa użyczenia może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. Z tego co Pan napisał sąd ustalił, że była zawarta na czas nieoznaczony i dlatego pouczył żeby ją wypowiedzieć. Natomiast zgodnie z definicją przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy, dlatego też do czasu rozwiązania umowy użyczenia (upływu okresu wypowiedzenia) nie ma Pan niestety prawa żądać zapłaty bezumownego korzystania od bratowej albowiem korzysta ona z lokalu na podstawie właśnie umowy użyczenia.

Zgodnie z art. 715 Kodeksu cywilnego jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić.

Jak wyjaśniono w wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 22 maja 2014 r., wydanym w sprawie III CA 1423/13, w braku oznaczenia w sposób wyraźny lub dorozumiany czasu trwania umowy użyczenia uznać należy, że umowa ta, z uwagi na ciągły charakter zobowiązania, wygasa, ilekroć stosunek ten zostanie wypowiedziany przez użyczającego. Tak więc sąd miał niestety rację ,wydając taki wyrok, jak wydał, skoro stosunek użyczenie nie został wypowiedziany.

Wypowiedzenie umowy najmu

Przepis nie mówi przy tym, jaki powinien być okres wypowiedzenia. Zgodzić się należy jednak z poglądem, że terminy wypowiedzenia powinny uwzględniać interesy i sytuację obu stron. Gdy przedmiotem użyczenia jest lokal mieszkalny, wskazówką do oceny okresu wypowiedzenia może być per analogiam art. 688 [tak J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Zobowiązania. Część szczegółowa, wyd. II].

Wspomniany art. 688 Kodeksu cywilnego mówi, że jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Tak wiec jeżeli wypowie Pan umowę w listopadzie, okres wypowiedzenia skończy się z ostatnim dniem miesiąca lutego 2019 roku i dopiero po tej dacie będzie można wystąpić o eksmisję.

Już tylko teoretycznie dodam, że podstawa wypowiedzenia umowy użyczenia przez może wynikać również z przepisu art. 3651, który stanowi, iż zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu.

Reasumując, wypowiedzenie umowy użyczenia z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia umowy będzie działaniem, które otworzy Panu drogę do eksmisji bratowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »