Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak pozbyć się najemcy z mieszkania?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-03-22

Wynajmuję mieszkanie pewnemu panu. Umowa skończyła się. Pan już przed końcem umowy miał zaległości finansowe. Kilka razy mówił, że mi zapłaci, ale do tej pory nie wywiązał się z obietnic. Jak pozbyć się najemcy z mieszkania? Jak odzyskać zaległe pieniądze za najem?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Jeżeli umowa, którą Pani zawarła była zawarta na czas oznaczony i okres ten już upłynął to po prostu umowa już nie obowiązuje i najemca powinien Pani wydać przedmiot najmu, jak stanowi art. 675 Kodeku cywilnego. Przepis ten poniżej cytuję:

„Art. 675. § 1. Po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie niepogorszonym; jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.”

W praktyce często strony umawiają się na dodatkowe 2-3 dni na wyprowadzkę, ale do tego w zasadzie potrzeba obopólnych uzgodnień stron.

Z tym tylko zastrzeżeniem, że jeżeli Pani od dłuższego czasu toleruje ten stan rzeczy, tj. umowa wygasła dawno temu a najemca nadal, bez sprzeciwu z Pani strony korzysta z mieszkania, to może się on bronić w ten sposób, że umowa przekształciła się w umowę zawartą na czas nieoznaczony i Pani jej po prostu nie wypowiedziała. Umowa taka jest wypowiadalna z kolei w określonych przypadkach, nie można jej wypowiedzieć tak po prostu dowolnie.

W tym przypadku także poniżej zacytuję Pani podstawę prawną:

Art. 674 Kodeksu cywilnego: „Jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu najemca używa nadal rzeczy za zgodą wynajmującego, poczytuje się w razie wątpliwości, że najem został przedłużony na czas nieoznaczony”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Proszę zatem, celem uniknięcia takiego skutku, wezwać najemcę, najlepiej na piśmie do opróżnienia mieszkania z rzeczy najemcy i wydania Pani mieszkania. Zbyt długie tolerowanie takiej sytuacji np. 2-3 miesięczne może powodować, że najemca w ten właśnie sposób będzie się bronił.

Niestety, jeżeli pomimo Pani wezwania najemca nie będzie chciał opuścić mieszkania będzie Pani musiała go przymusowo, czyli w drodze wyroku sądowego, eksmitować.

Natomiast jeśli chodzi o drugą kwestię, czyli możliwość domagania się zapłaty czynszu najmu, to jeżeli najemca nie płaci, niezależnie od tego, czy nadal mieszka, czy nie i czy umowa obowiązuje, czy nie, może go Pani pozwać o zapłatę zaległych czynszów najmu.

W zasadzie jedynym przedprocesowym krokiem, który musi Pani wykonać jest wezwanie go pisemne do zapłaty tych należności. Taki wymóg wprowadza przepis art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że pozew powinien zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. W tym celu właśnie wzywa się przed każdym procesem swojego dłużnika do zapłaty.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wynajem mieszkania otrzymanego w spadku

W 2013 roku zmarła moja mama. W 2014 aktem notarialnym mamy przyznane z bratem po 1/3 prawa do tego majątku. Rok później zmarł drugi mąż naszej...

Jak domagać się zwrotu kaucji za wynajem mieszkania?

Jestem najemcą. Przez 2 lata wynajmowałem lokal mieszkalny. Nigdy nie zalegałem z czynszem i innymi płatnościami. W ostatnim miesiącu, gdy...

Umowa najmu z klauzulą prolongacyjną

Od prawie 10 lat wynajmuję spółce jako osoba fizyczna mieszkanie. Mamy stosowną umowę najmu, która jest na 10 lat i właśnie ten termin mija....

Brak zapłaty za wynajem działki pod garaż

Mam problem z osobą, której wynajmuję działkę pod garaż „blaszak”. Sam garaż jest własnością wynajmującego. Moją własnością jest...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »