Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak pozbyć się najemcy z mieszkania?

Autor: Katarzyna Siwiec

Wynajmuję mieszkanie pewnemu panu. Umowa skończyła się. Pan już przed końcem umowy miał zaległości finansowe. Kilka razy mówił, że mi zapłaci, ale do tej pory nie wywiązał się z obietnic. Jak pozbyć się najemcy z mieszkania? Jak odzyskać zaległe pieniądze za najem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak pozbyć się najemcy z mieszkania?

Przedłużenie się umowy na czas nieokreślony

Jeżeli umowa, którą Pani zawarła była zawarta na czas oznaczony i okres ten już upłynął to po prostu umowa już nie obowiązuje i najemca powinien Pani wydać przedmiot najmu, jak stanowi art. 675 Kodeku cywilnego. Przepis ten poniżej cytuję:

„Art. 675. § 1. Po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie niepogorszonym; jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.”

W praktyce często strony umawiają się na dodatkowe 2-3 dni na wyprowadzkę, ale do tego w zasadzie potrzeba obopólnych uzgodnień stron.

Z tym tylko zastrzeżeniem, że jeżeli Pani od dłuższego czasu toleruje ten stan rzeczy, tj. umowa wygasła dawno temu a najemca nadal, bez sprzeciwu z Pani strony korzysta z mieszkania, to może się on bronić w ten sposób, że umowa przekształciła się w umowę zawartą na czas nieoznaczony i Pani jej po prostu nie wypowiedziała. Umowa taka jest wypowiadalna z kolei w określonych przypadkach, nie można jej wypowiedzieć tak po prostu dowolnie.

W tym przypadku także poniżej zacytuję Pani podstawę prawną:

Art. 674 Kodeksu cywilnego: „Jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu najemca używa nadal rzeczy za zgodą wynajmującego, poczytuje się w razie wątpliwości, że najem został przedłużony na czas nieoznaczony”.

Proszę zatem, celem uniknięcia takiego skutku, wezwać najemcę, najlepiej na piśmie do opróżnienia mieszkania z rzeczy najemcy i wydania Pani mieszkania. Zbyt długie tolerowanie takiej sytuacji np. 2-3 miesięczne może powodować, że najemca w ten właśnie sposób będzie się bronił.

Niestety, jeżeli pomimo Pani wezwania najemca nie będzie chciał opuścić mieszkania będzie Pani musiała go przymusowo, czyli w drodze wyroku sądowego, eksmitować.

Natomiast jeśli chodzi o drugą kwestię, czyli możliwość domagania się zapłaty czynszu najmu, to jeżeli najemca nie płaci, niezależnie od tego, czy nadal mieszka, czy nie i czy umowa obowiązuje, czy nie, może go Pani pozwać o zapłatę zaległych czynszów najmu.

W zasadzie jedynym przedprocesowym krokiem, który musi Pani wykonać jest wezwanie go pisemne do zapłaty tych należności. Taki wymóg wprowadza przepis art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że pozew powinien zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. W tym celu właśnie wzywa się przed każdym procesem swojego dłużnika do zapłaty.

Zobacz również: Wezwanie do zapłaty najem okazjonalny

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl