Kategoria: Eksmisja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak się pozbyć nieuczciwego lokatora?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-08-18

Zawarłem umowę najmu mieszkania na czas określony od 1 czerwca do 31 sierpnia br. roku. Po upływie tego okresu umowa przestawała obowiązywać bez uprzedniego wypowiedzenia. W tym terminie najemca był zobowiązany opuścić mieszkanie i rozliczyć się z wynajmującym, czyli ze mną. W umowie zastrzegłem, że wypadku jeżeli najemca nie opuści mieszkanie i się ze mną nie rozliczy oraz będzie nadal korzystał z lokalu wbrew mojej woli, zapłaci karę w wysokości 3 tys. zł za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z lokalu. Niestety minęło już dwa tygodnie od wygaśnięcia umowy, a lokator nie opuścił mieszkania i nie ma zamiaru się wyprowadzić. A do tego zalega z czynszem za trzy miesiące. Jak pozbyć się takiego lokatora? Czy można mu odłączyć media bez żadnych konsekwencji prawnych?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Jak pozbyć się takiego lokatora?

Umowa wygasła z dniem 31 sierpnia, więc począwszy od 1 września lokator zamieszkuje w mieszkaniu bez tytułu prawnego. Jedynym tak naprawdę zgodnym z prawem działaniem jest w takiej sytuacji powództwo eksmisyjne z lokalu.

Podstawę tego powództwa stanowi art. 222 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Pana lokatorowi uprawnienie do władania rzeczą już nie przysługuje wobec wygaśnięcia umowy.

Od razu wyjaśniam, że nie wolno wymieniać kluczy w zamku, wyrzucać rzeczy lokatora itd., bo z pewnością powiadomi policję i może potem zarzucić Panu, że zaginęły jego rzeczy. Często takie sytuacje mają bowiem miejsce.

Niezależnie od powyższego, skoro lokator zalega z zapłatą za 3 miesiące, to ma Pan prawo pozwać go o zapłatę czynszu najmu, a następnie – za okres począwszy od dnia 1 września o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, które, jak rozumiem, wynosi zgodnie z zawartą umową 3000 zł miesięcznie.

Czy można takiemu lokatorowi odłączyć media bez żadnych konsekwencji prawnych?

W zasadzie nie powinien Pan tego robić, bo może się to wiązać z odpowiedzialnością karną.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Podwójne konsekwencje prawne mogłyby Pana spotkać w sytuacji, gdyby umowa jeszcze trwała. Zdarzają się przypadki, kiedy lokator nie płaci, a właściciel chce go zdopingować do zapłaty, odcinając dostęp do mediów.

Wówczas lokator mógłby zarzucić Panu, że lokal ma wady albo w ogóle że brak jest tzw. ekwiwalentności świadczeń i odmówić zapłaty czynszu.

Ponieważ jednak umowa już nie obowiązuje, a Panu zależy na „wyproszeniu” lokatora z mieszkania, to kwestia finansowa nie ma znaczenia, ale nadal może się to wiązać z odpowiedzialnością karną.

Art. 191 § 1a Kodeksu karnego, który obowiązuje od 2016 r., stanowi, że tej samej karze (mowa o karze pozbawienia wolności do lat 3) podlega, kto w celu określonym w § 1 (w nim mowa, że kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia), stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego. Proszę zwrócić uwagę, że w przepisie nie ma mowy, czy ktoś zajmuje lokal, posiadając tytuł prawny, czy nie, więc niestety nie można wykluczyć Pana odpowiedzialność na tej podstawie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »