Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak pozbyć się nieuczciwego lokatora?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-08-18 • Aktualizacja: 2022-07-01

Zawarłem umowę najmu mieszkania na czas określony od 1 czerwca do 31 sierpnia br. roku. Po upływie tego okresu umowa przestawała obowiązywać bez uprzedniego wypowiedzenia. W tym terminie najemca był zobowiązany opuścić mieszkanie i rozliczyć się z wynajmującym, czyli ze mną. W umowie zastrzegłem, że wypadku jeżeli najemca nie opuści mieszkanie i się ze mną nie rozliczy oraz będzie nadal korzystał z lokalu wbrew mojej woli, zapłaci karę w wysokości 3 tys. zł za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z lokalu. Niestety minęło już dwa tygodnie od wygaśnięcia umowy, a lokator nie opuścił mieszkania i nie ma zamiaru się wyprowadzić. A do tego zalega z czynszem za trzy miesiące. Jak pozbyć się takiego lokatora? Czy można mu odłączyć media bez żadnych konsekwencji prawnych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak pozbyć się nieuczciwego lokatora?

Jak pozbyć się lokatora który nie opuścił mieszkania po wygaśnięciu umowy?

Umowa wygasła z dniem 31 sierpnia, więc począwszy od 1 września lokator zamieszkuje w mieszkaniu bez tytułu prawnego. Jedynym tak naprawdę zgodnym z prawem działaniem jest w takiej sytuacji powództwo eksmisyjne z lokalu.

Podstawę tego powództwa stanowi art. 222 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Pana lokatorowi uprawnienie do władania rzeczą już nie przysługuje wobec wygaśnięcia umowy.

Od razu wyjaśniam, że nie wolno wymieniać kluczy w zamku, wyrzucać rzeczy lokatora itd., bo z pewnością powiadomi policję i może potem zarzucić Panu, że zaginęły jego rzeczy. Często takie sytuacje mają bowiem miejsce.

Niezależnie od powyższego, skoro lokator zalega z zapłatą za 3 miesiące, to ma Pan prawo pozwać go o zapłatę czynszu najmu, a następnie – za okres począwszy od dnia 1 września o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, które, jak rozumiem, wynosi zgodnie z zawartą umową 3000 zł miesięcznie.

Zobacz również: Jak wyrzucić lokatora z wynajmowanego mieszkania?

Czy lokatorowi odłączyć media bez żadnych konsekwencji prawnych?

W zasadzie nie powinien Pan tego robić, bo może się to wiązać z odpowiedzialnością karną.

Podwójne konsekwencje prawne mogłyby Pana spotkać w sytuacji, gdyby umowa jeszcze trwała. Zdarzają się przypadki, kiedy lokator nie płaci, a właściciel chce go zdopingować do zapłaty, odcinając dostęp do mediów.

Wówczas lokator mógłby zarzucić Panu, że lokal ma wady albo w ogóle że brak jest tzw. ekwiwalentności świadczeń i odmówić zapłaty czynszu.

Ponieważ jednak umowa już nie obowiązuje, a Panu zależy na „wyproszeniu” lokatora z mieszkania, to kwestia finansowa nie ma znaczenia, ale nadal może się to wiązać z odpowiedzialnością karną.

Art. 191 § 1a Kodeksu karnego, który obowiązuje od 2016 r., stanowi, że tej samej karze (mowa o karze pozbawienia wolności do lat 3) podlega, kto w celu określonym w § 1 (w nim mowa, że kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia), stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego. Proszę zwrócić uwagę, że w przepisie nie ma mowy, czy ktoś zajmuje lokal, posiadając tytuł prawny, czy nie, więc niestety nie można wykluczyć Pana odpowiedzialność na tej podstawie.

Zobacz również: Remont wynajmowanego mieszkania

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »