Kategoria: Eksmisja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak się pozbyć nieuczciwego lokatora?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-08-18

Zawarłem umowę najmu mieszkania na czas określony od 1 czerwca do 31 sierpnia br. roku. Po upływie tego okresu umowa przestawała obowiązywać bez uprzedniego wypowiedzenia. W tym terminie najemca był zobowiązany opuścić mieszkanie i rozliczyć się z wynajmującym, czyli ze mną. W umowie zastrzegłem, że wypadku jeżeli najemca nie opuści mieszkanie i się ze mną nie rozliczy oraz będzie nadal korzystał z lokalu wbrew mojej woli, zapłaci karę w wysokości 3 tys. zł za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z lokalu. Niestety minęło już dwa tygodnie od wygaśnięcia umowy, a lokator nie opuścił mieszkania i nie ma zamiaru się wyprowadzić. A do tego zalega z czynszem za trzy miesiące. Jak pozbyć się takiego lokatora? Czy można mu odłączyć media bez żadnych konsekwencji prawnych?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Jak pozbyć się takiego lokatora?

Umowa wygasła z dniem 31 sierpnia, więc począwszy od 1 września lokator zamieszkuje w mieszkaniu bez tytułu prawnego. Jedynym tak naprawdę zgodnym z prawem działaniem jest w takiej sytuacji powództwo eksmisyjne z lokalu.

Podstawę tego powództwa stanowi art. 222 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Pana lokatorowi uprawnienie do władania rzeczą już nie przysługuje wobec wygaśnięcia umowy.

Od razu wyjaśniam, że nie wolno wymieniać kluczy w zamku, wyrzucać rzeczy lokatora itd., bo z pewnością powiadomi policję i może potem zarzucić Panu, że zaginęły jego rzeczy. Często takie sytuacje mają bowiem miejsce.

Niezależnie od powyższego, skoro lokator zalega z zapłatą za 3 miesiące, to ma Pan prawo pozwać go o zapłatę czynszu najmu, a następnie – za okres począwszy od dnia 1 września o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, które, jak rozumiem, wynosi zgodnie z zawartą umową 3000 zł miesięcznie.

Czy można takiemu lokatorowi odłączyć media bez żadnych konsekwencji prawnych?

W zasadzie nie powinien Pan tego robić, bo może się to wiązać z odpowiedzialnością karną.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Podwójne konsekwencje prawne mogłyby Pana spotkać w sytuacji, gdyby umowa jeszcze trwała. Zdarzają się przypadki, kiedy lokator nie płaci, a właściciel chce go zdopingować do zapłaty, odcinając dostęp do mediów.

Wówczas lokator mógłby zarzucić Panu, że lokal ma wady albo w ogóle że brak jest tzw. ekwiwalentności świadczeń i odmówić zapłaty czynszu.

Ponieważ jednak umowa już nie obowiązuje, a Panu zależy na „wyproszeniu” lokatora z mieszkania, to kwestia finansowa nie ma znaczenia, ale nadal może się to wiązać z odpowiedzialnością karną.

Art. 191 § 1a Kodeksu karnego, który obowiązuje od 2016 r., stanowi, że tej samej karze (mowa o karze pozbawienia wolności do lat 3) podlega, kto w celu określonym w § 1 (w nim mowa, że kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia), stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego. Proszę zwrócić uwagę, że w przepisie nie ma mowy, czy ktoś zajmuje lokal, posiadając tytuł prawny, czy nie, więc niestety nie można wykluczyć Pana odpowiedzialność na tej podstawie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »