Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak przenieść udział w mieszkaniu ze spłatą?

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-04-29 • Aktualizacja: 2021-07-02

Sześć lat temu wykupiliśmy z bratem mieszkanie komunalne po rodzicach (po 50%). Teraz ustaliliśmy, że brat mnie spłaci. Czy w związku z tym musimy po prostu spisać u notariusza umowę kupna-sprzedaży, czy jest może jakiś korzystniejszy sposób załatwienia formalności? Z jakimi opłatami musimy się liczyć? Ponieważ spłata nie będzie rozłożona na raty, w jaki sposób mogę się zabezpieczyć przed wydłużaniem się okresu spłat? Czy muszę się wymeldować z mieszkania w momencie podpisania umowy, czy po zakończeniu spłaty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak przenieść udział w mieszkaniu ze spłatą?

Powikłania związane ze zniesieniem współwłasności

Państwa zamiarem jest, aby brat stał się właścicielem całego mieszkania, a Pani uzyskała pieniądze za swój udział. Oznacza to konieczność zawarcia umowy, w wyniku której Pani udział przejdzie na brata.

Ponieważ jest to formalnie nieruchomość, to zbycie udziału w mieszkaniu wymaga formy aktu notarialnego. Niestety nie da się tego załatwić inaczej (za wyjątkiem sądowego zniesienia współwłasności).

Muszą Państwo liczyć się z:

 • podatkiem od czynności cywilnoprawnych – 2% od ceny pobierane od razu przez notariusza (formalnie płaci go brat jako kupujący);
 • opłatami notarialnymi – w zależności od ceny (maksymalna stawka wynosi od wartości:
  4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
  5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
  6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
  7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł).

Alternatywy dla zniesienia współwłasności

Zamiast sprzedaży możliwe jest zawarcie umowy darowizny: od Pani dla brata, ale wtedy nie będzie miała Pani dowodu na legalne uzyskanie pieniędzy za swój udział. Można byłoby dokonać darowizny pieniędzy od brata dla Pani, jednak może to zostać uznane za obejście prawa. US potraktuje to jako sprzedaż i naliczy podatki oraz ewentualnie kary za próbę oszukania fiskusa.

Opłaty notarialne tak jak przy sprzedaży. Podatek od czynności cywilnoprawnych tylko od wartości przejętych razem z darowizną Pani zobowiązań.

Nadto można dokonać umownego zniesienia współwłasności: mieszkanie staje się własnością brata w całości, a Pani uzyskuje spłatę od brata swego udziału. Opłaty notarialne są takie same jak przy sprzedaży.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – w części dotyczącej kwoty spłat lub dopłat. Przy umowie o zniesienie współwłasności lub o dział spadku podstawą ustalenia podatku jest wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności lub spadku – podatek formalnie płaciłby brat od wartości Pani udziału. Także pobierany jest od razu przez notariusza.

Przy sądowym zniesieniu współwłasności koszty to:

 • opłata sądowa za zgodny wniosek – 500 zł,
 • opłata za odpis orzeczenia – 6 zł za stronę,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych – brat musiałby złożyć deklarację w ciągu 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o zniesieniu współwłasności i zapłacić podatek.

Opłaty za wpis do ksiąg wieczystych – 200 zł (po stronie brata).

Jak rozumiem, brat ma Panią spłacić jednorazowo, ale później niż zawarta będzie umowa.

Nie można zabezpieczyć się przed brakiem spłaty lub zapłaty, ale można zabezpieczyć sobie prostą drogę do przymusowego ściągnięcia pieniędzy od brata.

Proponuję, aby brat:

 1. poddał się dobrowolnie egzekucji z tego aktu notarialnego co do kwoty, jaką miałby Pani zapłacić oraz
 2. ustanowił na mieszkaniu hipotekę na Pani rzecz w kwocie nieco wyższej niż miałby Pani zapłaci, a hipoteka byłaby wykreślona po dokonaniu zapłaty.

Nie musi Pani wymeldowywać się z mieszkania w dniu zawarcia umowy (zameldowanie lub wymeldowanie nie jest związane z posiadaniem prawa własności do mieszkania). Ale mogą Państwo ustalić termin na dokonanie wymeldowania, np.: następnego dnia po uzyskaniu całkowitej zapłaty (spłaty).

Od końca roku, w którym nastąpiło nabycie mieszkania, minęło ponad 5 lat. Oznacza to, że sprzedaż udziału przez Panią nie będzie podlegać podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »