Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana głównego najemcy mieszkania komunalnego

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-12-09

Od 30 lat mieszkam i jestem zameldowany w mieszkaniu komunalnym, którego głównym najemcą jest moja mama (ojciec zmarł kilka lat temu). Natomiast mama 6 lat temu wyjechała za granicę i nie mam z nią żadnego kontaktu, nie wiem, gdzie przebywa. Mieszkam razem z dzieckiem. Czy jest jakiś sposób, aby doprowadzić do zmiany głównego najemcy tego mieszkania komunalnego, abym to ja nim został?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Teoretycznie jest możliwość wstąpienia obecnie w stosunek najmu, za zgodą gminy w drodze przelewu praw i przejęcia długu, ale musiałby Pan nawiązać kontakt z mamą.

Wyjaśnię precyzyjniej, że zgodnie z art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) – wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Umowy najmu są umowami wzajemnymi, w których skorelowane są nie tylko prawa, ale i obowiązki każdej ze stron, a strony są jednocześnie względem siebie wierzycielami i dłużnikami.

Odwołując się w tym miejscu do poglądów orzecznictwa, wyjaśnię, że mimo iż preferowana zmiana stron umowy wzajemnej o charakterze ciągłym powinna następować przez rozwiązanie dotychczasowej umowy i zawarcie nowej między innymi stronami, nie wyklucza się także możliwości zmiany strony umowy zobowiązania wzajemnego poprzez przelew wierzytelności i przejęcie długu (tak np. wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyrokach z dnia: 23.11.2005 r. (II CK 232/05), 6.11.1972 r. (III CRN 266/72), 17.7.1999 r. (I CKN 44/98) oraz z 15.10.2004 r. (II CK 62/04).

Każdorazowo jednak, aby mogło dojść do zmiany strony umowy, konieczne jest dokonanie cesji wierzytelności przysługujących tej stronie z tytułu wiążącej ją umowy na nowy podmiot i jednoczesne przejęcie długu dotychczasowej strony przez ten podmiot. Instytucja przejęcia długu uregulowana została w art. 519 i nast. K.c. Według przywołanego przepisu osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje zwolniony z długu. Umowa ta wymaga zgody drugiej ze stron umowy, co wyraźnie wynika z art. 519 § 2 K.c.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wspomniałam o tym bardziej teoretycznie, bo po pierwsze musiałby Pan odnaleźć mamę, ona musiałaby się na to zgodzić i gmina również. Proces zatem wydaje się za trudny do zrealizowanie. Ale jest inne, w pewnym sensie prostsze wyjście, po prostu powinien Pan dalej tam mieszkać i niestety – wiem, jak to brzmi – ale z chwilą śmierci mamy załatwić już tylko formalności w gminie. Wyjaśnię bowiem, że w oparciu o treść art. 691 Kodeksu cywilnego Pan jako dziecko najemczyni, która stale zamieszkuje w tym lokalu, w chwili jej śmierci wstąpi z mocy samego prawa w stosunek najmu tego lokalu. Nie będzie Pan musiał podejmować żadnych innych czynności.

Dodam też, że żądanie ustalenia wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego nie ulega przedawnieniu (tak stanowi wyrok Sądu Najwyższego z 12.2.2002 r., I CKN 527/00). Tak więc proszę się nie martwić, że po śmierci mamy utraci Pan to mieszkanie, bo przywołany przepis zapewnia Panu ochronę. Poniżej, z uwagi na jego istotność, zacytuję Panu pełną treść art. 691 K.c.:

„§ 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

§ 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

§ 3. W razie braku osób wymienionych w § 1 stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.

§ 4. Osoby, które wstąpiły w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie § 1, mogą go wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych, chociażby umowa najmu była zawarta na czas oznaczony. W razie wypowiedzenia stosunku najmu przez niektóre z tych osób stosunek ten wygasa względem osób, które go wypowiedziały.

§ 5. Przepisów § 1-4 nie stosuje się w razie śmierci jednego ze współnajemców lokalu mieszkalnego.”

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy jest obowiązek wyłącznego zameldowania w mieszkaniu komunalnym?

Posiadam mieszkanie komunalne od miasta. Jestem w nim zameldowany na pobyt stały. Staram się o obywatelstwo w Niemczech i pomagają mi...

Czy muszę wpuścić ekipę remontową do mojego mieszkania komunalnego?

Mieszkam w lokalu komunalnym. ZGM prosi o udostępnienie lokalu w celu wybudowania na środku kuchni przewodów kominowych dla innych lokatorów ze...

Czy mogę przejąć mieszkanie komunalne po sąsiadce?

Posiadam mieszkanie własnościowe, jestem sąsiadką osoby zajmującej lokal socjalny, wobec której toczy się postępowanie eksmisyjne. Chciałabym to mieszkanie...

Zasady zbywania lokali komunalnych na rzecz ich najemców

Byłam najemcą mieszkania komunalnego, po ślubie, za namową męża, zamieniłam moje mieszkanie na mieszkanie jego rodziców. Rozwiedliśmy się i życie we...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »