Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie mieszkania komunalnego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-12-26

Mama wykupuje swoje mieszkanie komunalne na własność, środki na wykup daję ja – syn. Mama chce, aby po jej śmierci mieszkanie należało do mnie. Mój tata zmarł 4 lata temu. Mam jeszcze dwóch braci, którzy na dzień dzisiejszy obiecują, że nie będą rościć sobie żadnych praw do mieszkania. Nie wiemy, w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami braci oraz w jaki sposób mama ma mi zapisać mieszkanie. Jak zabezpieczyć przyszłość w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawa z zabezpieczeniem takiej transakcji nie jest prosta. Musi Pan wiedzieć, że jakiekolwiek darmowe przeniesienie na Pana rzecz tego mieszkania – zarówno darowizna, jak i testament – skutkuje powstaniem roszczenia o zachowek i rodzeństwo, choć obecnie twierdzi, że nie będzie dochodziło niczego, po kilku latach czy zaraz po śmierci mamy może mieć inne zadanie, a tam gdzie zaczynają się rozliczenia, kończy się rodzina. Nie zawsze, ale jest ryzyko.

Zgodnie z art. 993 Kodeksu cywilnego „przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów i poleceń, natomiast dolicza się do spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny uczynione przez spadkodawcę”.

Zgodnie z art. 1000:

„§ 1. Jeżeli uprawniony nie może otrzymać od spadkobiercy należnego mu zachowku, może on żądać od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Jednakże obdarowany jest obowiązany do zapłaty powyższej sumy tylko w granicach wzbogacenia będącego skutkiem darowizny.

§ 2. Jeżeli obdarowany sam jest uprawniony do zachowku, ponosi on odpowiedzialność względem innych uprawnionych do zachowku tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jego własny zachowek.

§ 3. Obdarowany może zwolnić się od obowiązku zapłaty sumy potrzebnej do uzupełnienia zachowku przez wydanie przedmiotu darowizny”.

Proponuję więc spisać między Panem a mamą przedwstępną umowę kupna–sprzedaży lokalu, z zaznaczeniem, że przeniesienie własności na Pana rzecz nastąpi np. za 5 lat, a mama oświadcza, iż otrzymała już należność z tytułu tej transakcji. Umowa powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego.

Do tego można podpisać niegasnące i nieodwołalne pełnomocnictwo, aby sam Pan mógł na siebie przenieść własność tego lokalu np. za 5 lat. Zasadą jest, że pełnomocnictwo automatycznie wygasa wskutek śmierci mocodawcy lub pełnomocnika albo utraty osobowości prawnej mocodawcy lub pełnomocnika. Jednakże te same przesłanki, które pozwalają mocodawcy zrzec się odwołania pełnomocnictwa, umożliwiają mu udzielenie pełnomocnictwa nie wygasającego w razie śmierci mocodawcy lub pełnomocnika. Zastrzeżenie niewygasalności powinno nastąpić w pełnomocnictwie. Oznacza to, że zastrzeżenie dokonane poza treścią pełnomocnictwa jest nieważne, ustawa bowiem wymaga w tym wypadku formy szczególnej (art. 73 § 2).

Pełnomocnictwo także wymaga formy aktu notarialnego.

Rodzeństwo, jeśli skutecznie chce rzec się prawa do zachowku, powinno z mamą zawrzeć umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia. Nie będą oni uprawnieni ani do spadku, ani zachowku. Choć to zapewne wyda im się kontrowersyjne.

Stąd pierwsze wyjście – choć może wydawać się skomplikowane, w rzeczywistości jest mniej konfliktogenne.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Jak załatwić zmianę lokatora głównego mieszkania komunalnego?

Jak załatwić zmianę lokatora głównego mieszkania komunalnego?

Moja siostra (lat 65) jest głównym lokatorem mieszkania komunalnego, w którym zameldowana jest od 3 lat moja córka, a jej siostrzenica. Siostra jest...

Zmiana głównego najemcy mieszkania komunalnego

Od 30 lat mieszkam i jestem zameldowany w mieszkaniu komunalnym, którego głównym najemcą jest moja mama (ojciec zmarł kilka lat temu). Natomiast mama...

 

Żona wyrzuciła mnie z naszego mieszkania komunalnego, co robić?

Kilka lat temu razem z żoną dostaliśmy mieszkanie komunalne. Niestety od pewnego czasu nasze stosunki były tragiczne. Przed dwoma miesiącami żona razem...

 

Odmowa miasta na zamieszkiwanie w mieszkaniu komunalnym cioci

Moja ciocia po śmierci mojej mamy zameldowała mnie u siebie i przyjęła na wychowanie. Zameldowała mnie u siebie, gdy miałam 18 lat i od...

 

Spłata zadłużenia mieszkania komunalnego

Przed kilku lat otrzymaliśmy z mężem przydział na mieszkanie komunalne, którego głównym najemcą był mąż. Ja od przydziału nigdy tam nie...

 

Jak uzyskać mieszkanie z zasobów gminy?

Chciałabym uzyskać mieszkanie z zasobów gminy (Warszawa) i przygotowuję stosowny wniosek. Proszę o podpowiedź, co jeszcze w nim zawrzeć,...

 

Anulowanie nakazu eksmisji z mieszkania komunalnego

Anulowanie nakazu eksmisji z mieszkania komunalnego

Dostałam nakaz eksmisji z mieszkania komunalnego razem z ojcem i matką, mam również 5-miesięczne dziecko. Chciałam napisać pismo do...

Prawo najmu lokalu komunalnego

Od 8 lat mój mąż opiekował się swoją chorobą na Alzheimera matką – mieszkał z nią w jej mieszkaniu komunalnym (ona była głównym...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »