Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Klauzula prolongacyjna

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2019-03-18

Razem z mężem podpisaliśmy w sierpniu 2015 umowę najmu na czas określony 12 miesięcy, w której jest poniższy zapis: „wynajmujący oddaje, a najemca bierze w najem opisany wyżej lokal na czas określony 12 miesięcy z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia. W przypadku braku wypowiedzenia umowa przedłuża się na tych samych warunkach”. W sierpniu bieżącego roku daliśmy właścicielowi znać, że chcemy rozwiązać umowę. Właściciel uważa, ze umowa obowiązuje nas do końca trwania. Wiem, co to klauzula prolongacyjna, lecz czy w tej konkretnej umowie może być ona respektowana, skoro właściciel używa pojęcia „€žwypowiedzenie”€, które nie funkcjonuje w umowach na czas określony?

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Wskazać należy, że ustawa nie zakazuje wprowadzania do umów możliwości wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas określony. Wynika to bezpośrednio z brzmienia art. 673 §3 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym: „Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie”.

Z Pani opisu wynika, że prawo wypowiedzenia umowy zostało zastrzeżone w niej dla obu stron, w zapisie dotyczącym okresu obowiązywania umowy. Co za tym idzie, przyjąć należy, że możliwe jest wypowiedzenie zawartej umowy najmu, zarówno przez najemcę, jak i wynajmującego.

Przechodząc do sedna problemu, należy wskazać, że w umowach pomiędzy osobami fizycznymi (a zakładam, że z taką umową mamy do czynienia) funkcjonuje bardzo szeroka swoboda w kształtowaniu zobowiązań obu stron stosunku prawnego. Co za tym idzie, możliwe było wprowadzenie klauzuli prolongacyjnej w opisanym brzmieniu.

W przypadku, kiedy poinformowali Państwo o chęci zakończenia umowy przed zakończeniem okresu jej trwania, w mojej ocenie istnieją poważne wątpliwości, czy doszło do przedłużenia umowy na kolejny okres dwunastu miesięcy. Logiczne jest bowiem, że w razie wypowiedzenia umowy (w dowolnym momencie) nie dojdzie do automatycznego przedłużenia umowy. Zapis dotyczący przedłużenia umowy nie musiałby zatem odnosić się do kwestii wypowiedzenia umowy. Z drugiej zaś strony logiczne jest takie traktowanie tego zapisu, jakie zastosowali Państwo, tj. poinformowanie wynajmującego o braku chęci kontynuowania najmu.

Ze względu na brak jasności omawianego zapisu ciężko jednoznacznie stwierdzić skutki podjętych przez Państwa działań. W najgorszym dla Państwa wypadku należy przyjąć, że w sierpniu doszło do wypowiedzenia przez Państwa umowy najmu, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, który kończy się w październiku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »