Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Klauzula prolongacyjna

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2019-03-18

Razem z mężem podpisaliśmy w sierpniu 2015 umowę najmu na czas określony 12 miesięcy, w której jest poniższy zapis: „wynajmujący oddaje, a najemca bierze w najem opisany wyżej lokal na czas określony 12 miesięcy z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia. W przypadku braku wypowiedzenia umowa przedłuża się na tych samych warunkach”. W sierpniu bieżącego roku daliśmy właścicielowi znać, że chcemy rozwiązać umowę. Właściciel uważa, ze umowa obowiązuje nas do końca trwania. Wiem, co to klauzula prolongacyjna, lecz czy w tej konkretnej umowie może być ona respektowana, skoro właściciel używa pojęcia „€žwypowiedzenie”€, które nie funkcjonuje w umowach na czas określony?

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Wskazać należy, że ustawa nie zakazuje wprowadzania do umów możliwości wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas określony. Wynika to bezpośrednio z brzmienia art. 673 §3 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym: „Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie”.

Z Pani opisu wynika, że prawo wypowiedzenia umowy zostało zastrzeżone w niej dla obu stron, w zapisie dotyczącym okresu obowiązywania umowy. Co za tym idzie, przyjąć należy, że możliwe jest wypowiedzenie zawartej umowy najmu, zarówno przez najemcę, jak i wynajmującego.

Przechodząc do sedna problemu, należy wskazać, że w umowach pomiędzy osobami fizycznymi (a zakładam, że z taką umową mamy do czynienia) funkcjonuje bardzo szeroka swoboda w kształtowaniu zobowiązań obu stron stosunku prawnego. Co za tym idzie, możliwe było wprowadzenie klauzuli prolongacyjnej w opisanym brzmieniu.

W przypadku, kiedy poinformowali Państwo o chęci zakończenia umowy przed zakończeniem okresu jej trwania, w mojej ocenie istnieją poważne wątpliwości, czy doszło do przedłużenia umowy na kolejny okres dwunastu miesięcy. Logiczne jest bowiem, że w razie wypowiedzenia umowy (w dowolnym momencie) nie dojdzie do automatycznego przedłużenia umowy. Zapis dotyczący przedłużenia umowy nie musiałby zatem odnosić się do kwestii wypowiedzenia umowy. Z drugiej zaś strony logiczne jest takie traktowanie tego zapisu, jakie zastosowali Państwo, tj. poinformowanie wynajmującego o braku chęci kontynuowania najmu.

Ze względu na brak jasności omawianego zapisu ciężko jednoznacznie stwierdzić skutki podjętych przez Państwa działań. W najgorszym dla Państwa wypadku należy przyjąć, że w sierpniu doszło do wypowiedzenia przez Państwa umowy najmu, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, który kończy się w październiku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Właściciel mieszkania nie płacił za prąd, najemcy odcięto elektryczność, co robić?

Córka wynajmowała od 8 miesięcy mieszkanie. Dziś odcięto w nim prąd, zostawiono karteczkę, że jest zadłużenie w płatnościach za energię...

Zdanie lokalu bez potwierdzenia zdawczo-odbiorczego

Miałem podpisaną umowę najmu na okres 5 lat. Po dwóch latach wypowiedziałem umowę, wręczając osobiście wypowiedzenie. Niestety nie wziąłem pokwitowania....

Umowa najmu okazjonalnego z właścicielem lokalu zastępczego

Mam problem z najemcą lokalu. Planuję zawrzeć umowę najmu okazjonalnego, a problem polega na tym, że najemca mojego lokalu jest jednocześnie...

Podwyżka czynszu przez nowego właściciela mieszkania - czy mogę nie podpisać aneksu do umowy?

Zmienił się właściciel mieszkania, które wynajmuję. Nowy właściciel zaproponował aneks do umowy najmu i podwyżkę czynszu. W obowiązującej...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »