Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kto ponosi koszty naprawy wycieku z rury we wspólnocie mieszkaniowej?

• Opublikowane: 2023-03-06 • Autor: Katarzyna Bereda

Wspólnota mieszkaniowa poinformowała mnie, że w rurze pionowej idącej od mojego mieszkania, jest na łączeniu jakaś wada i do sąsiadów ścieka woda. Podobno to ja mam pokryć koszty naprawy tego wycieku z rury. Czy to prawda?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kto ponosi koszty naprawy wycieku z rury we wspólnocie mieszkaniowej?

Wyciek z rur należących do nieruchomości wspólnej

Proponuję udać się do specjalisty w dziedzinie hydrauliki, aby sprawdził Państwa urządzenia i rury oraz wydał opinię w tym zakresie, iż u Państwa wszystko jest w porządku. Taką opinię należy załączyć do spółdzielni ze wskazaniem, iż ewentualny wyciek nastąpił nie z Pana nieruchomości, ale z rur, które należą do nieruchomości wspólnej, za które Pan odpowiedzialności nie ponosi. Aby jednak powyższe było wiarygodne, konieczna jest opinia hydraulika, który sprawdzi faktycznie, skąd nastąpił wyciek. Odpowiedzialność za powstałą szkodę należy uznać na zasadach ogólnych.

Zgodnie z treścią art. 415 Kodeksu cywilnego „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Przesłankami odpowiedzialności odszkodowawczej są:

1) zaistnienie szkody;

2) wystąpienie faktu, za który ustawa czyni odpowiedzialnym określony podmiot, czyli czynu niedozwolonego;

3) związek przyczynowy między czynem niedozwolonym a szkodą w tej postaci, iż szkoda jest jego zwykłym następstwem”.

Naprawienie szkody

Zgodnie natomiast z treścią art. 363 § 1 „naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu”.

Wartość świadczenia polegającego na naprawieniu szkody jest pochodną rozmiarów szkody wynikłej z normalnych następstw określonego działania lub zaniechania. Szkoda zawsze wyznacza górną granicę wysokości świadczenia polegającego na jej naprawieniu [tak: W. Czachórski, Ustalenie wysokości odszkodowania (I), s. 57]. Stąd rozmiar szkody ma zawsze duże znaczenie dla ustalenia zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, a świadczenie polegające na naprawieniu szkody powinno wpisywać się w podstawową funkcję odpowiedzialności odszkodowawczej, jaką jest funkcja kompensacyjna.

Z uwagi na fakt, że główną funkcją, jaką pełni odpowiedzialność odszkodowawcza, jest funkcja kompensacyjna, wielkość świadczenia polegającego na naprawieniu szkody, co do zasady, nie zależy od okoliczności o charakterze podmiotowym [por. W. Czachórski, Ustalenie wysokości odszkodowania (II), s. 26–27].

Z uwagi na powyższe, aby nie doszło do dochodzenia szkody od Pana, konieczne jest wykazanie przez Pana, iż szkoda nie nastąpiła na skutek Pana działania lub zaniechania, a problem znajduje się w rurach należących do części wspólnej. Dlatego też proszę wskazać materiał dowodowy wskazujący na brak Pana zawinienia. Proszę powołać swojego hydraulika, który wyda opinię na temat urządzeń i instalacji w Pana mieszkaniu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl