Kto ponosi koszty ocieplenia mieszkania we wspólnocie?

Czy koszt ocieplenia części mieszkalnych podczas wymiany dachu ponosi cała wspólnota? Nadmiernie, iż w przedmiarze oraz w zleceniu prac nie było to ujęte. Po wykonanej inwestycji wspólnota dowiedziała się o „pracach dodatkowych”, czyli o ociepleniu jednego z mieszkań, a koszt zostanie rozłożony na całą wspólnotę mieszkaniową. Dodatkowo w uchwałach nie było wzmianki o ociepleniu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Kto ponosi koszty ocieplenia mieszkania we wspólnocie?

Większy zakres remontu we wspólnocie

Należałoby przeanalizować uchwałę i umowę o roboty budowlane. Fakt, iż nie było ujętych robót w uchwale, nie oznacza, że nie okazały się one konieczne albo były ujęte w umowie czy nie były ujęte w umowie. Odpowiedź twierdząca lub przecząca zależy od ww. czynników.

Z Pani opisu wynika, że zarząd przeprowadził szerszy zakres remontu, niż dopuszczała uchwała, zrobił to więc bez upoważnienia. Sądy w takich sprawach orzekają niestety różnie. W sprawie VI Aca 1814/13 sąd uznał, że członek WM, który w remont nieruchomości wspólnej zainwestował ponad 520 000 zł, nie może skutecznie domagać się od właścicieli lokali zwrotu poniesionych nakładów proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów ze względu na popełnione błędy formalne.

Partycypacja w kosztach remontów i utrzymania

Zgodnie z ustawą o własności lokali, art. 12 § 2, „pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach”.

Co do zasady więc, członkowie wspólnoty są zobowiązani partycypować w kosztach. Ściany stanowią część wspólną, bez znaczenia, czyj lokal jest za tą ścianą.

„Art. 22. 1. Czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie.

Art. 22. 2. Do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej.

Art. 27. Każdy właściciel lokalu ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną”.

Każdy właściciel lokalu ma więc obowiązek partycypacji w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej. Ocieplenie nie jest remontem, podnosi bowiem wartość nieruchomości wspólnej.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uchwała dotycząca remontu i jej zapisy

Co do zasady błędy popełnione w związku z uchwałą o remoncie zwalniają właścicieli z obowiązku pokrycia jego kosztów. Decyzja o przeprowadzeniu remontu przekracza zakres zwykłego zarządu i zawsze wymaga podjęcia uchwały.

Jeśli jednak uchwała zostawiła furtkę na ewentualne roboty dodatkowe albo wymagane to było ze względu na proces budowlany i taka umowa została zawarta – członkowie wspólnoty będą partycypować w kosztach.

W innym wypadku - w zależności od treści umowy, może okazać się, że żądanie wynagrodzenia dodatkowego przez wykonawcę nie ma racji bytu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »