Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto ponosi koszty udrożnienia przewodu kominowego w spółdzielni?

Marek Gola • Opublikowane: 2021-05-17

Kupiłem mieszkanie własnościowe w spółdzielni mieszkaniowej w 2010 r. W 2020 r. okazało się, że przewód kominowy w kuchni został zamurowany (kontrola ze strony spółdzielni). Spółdzielnia twierdzi, że to na mnie ciąży obowiązek dokonania udrożnienia przewodu wentylacyjnego w kuchni. Dysponuję dokumentami, z których wynika, że jeszcze przed zakupem mieszkania, czyli na początku 2010 r. i 2009 r., kontrole coroczne wykazały brak przewodu wentylacyjnego w kuchni. Dopiero o 10 latach spółdzielnia poinformowała mnie o fakcie niedrożności przewodu kominowego. Kto ma zapłacić za udrożnienie zamurowanego przewodu kominowego? Spółdzielnia mieszkaniowa, ja czy poprzedni właściciel mieszkania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kto ponosi koszty udrożnienia przewodu kominowego w spółdzielni?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c., przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

Zamurowanie przewodu kominowego

W pierwszej kolejności należałoby ustalić, kto, kiedy zamurował przewód kominowy. Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, że o ile nastąpiło to przed zakupem prawa do lokalu, o tyle konieczne będzie ustalenia, czy powyższe nastąpiło za zgodą spółdzielni, czy też bez jej zgody. Dla każdego lokalu spółdzielnia prowadzi teczkę lokalu, w którym przechowywane są wszelkie dokumenty związane z lokalem, w tym także zgody, wnioski itp. Na Pana miejscu pierwsze kroki skierowałbym zatem do spółdzielni z żądaniem umożliwiania wglądu do teczki lokalu. Zapoznanie się z teczką ma na celu ustalenie, czy spółdzielnia w ogóle wiedziała o zamurowaniu przewodu wentylacyjnego, czy też nie. Wiele zależy od okoliczności, w jakich doszło do zamurowania przewodu wentylacyjnego. Jeżeli przewód zamurował poprzedni właściciel bez zgody i wiedzy spółdzielni, wówczas spółdzielnia nie ma obowiązku partycypowania w kosztach utrzymania lokalu. Jeżeli jednak zamurowanie przewodu nastąpiło na skutek prac lub zaleceń spółdzielni, to przywrócenie do stanu pierwotnego obciąża właściciela prawa. Jako osoba na co dzień obsługująca spółdzielnię spotykam się z różnymi sytuacjami, a w szczególności kiedy spółdzielnia wyraża zgodę, względnie sama przez swoich pracowników zamurowuje część przewodów wentylacyjnych, co w następnych latach kwestionuje. 

Udrożnienie zamurowanego przewodu kominowego przez właściciela mieszkania

Jeżeli jednak przewody wentylacyjne zostały zamurowane przez poprzedniego właściciela prawa, to Pan jako jego następca jest zobowiązany do przywrócenia stanu zgodnego z przepisami na własny koszt. Niemniej może Pan domagać się zwrotu podniesionych z tego powodu kosztów od poprzedniego właściciela. Musi mieć Pan jednak świadomość, że na Panu ciąży obowiązek wykazania, że przewód był zamurowany jeszcze za czasów poprzedniego właściciela i przez niego. Powyższe wynika z treści art. 6 K.c., zgodnie z którym ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Samo twierdzenie, że poprzedni właściciel zamurował przewód, w mojej ocenie będzie niewystarczające. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »