Kategoria: Mieszkanie spółdzielcze

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kupno na kredyt mieszkania spółdzielczego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-02-25

Zamierzam kupić mieszkanie w bloku spółdzielczym. Obecny właściciel posiada spółdzielczo-własnościowe prawo do lokalu. Mieszkanie kupuję na kredyt i w związku z tym będę musiał założyć KW. W tej sytuacji (o ile się nie mylę) spółdzielczo-własnościowe prawo zostałoby przekształcone w odrębną własność (z udziałem w gruncie). Ponieważ w KW gruntu istnieje zapis o ostrzeżeniu w sprawie zwrotu bonifikaty od gminy (spółdzielnia przekształciła użytkowanie wieczyste w prawo własności) chciałbym się dowiedzieć, czy w przypadku sprzedaży mieszkania byłbym zmuszony zwrócić część bonifikaty tytułem swojego udziału w gruncie?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Jeśli sprzedającemu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to nie może on na Pana przenieść prawa własności odrębnego lokalu. Tylko prawo, które posiada.

Zakładanie ksiąg wieczystych dla spółdzielczych własnościowych praw do lokali zostało prawnie dopuszczone od 15 marca 1992 r. W tym dniu do ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece dodano przepis art. 241, zgodnie z którym księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Do ksiąg wieczystych dla spółdzielczych własnościowych praw do lokalu odpowiednie zastosowanie mają przepisy o księgach wieczystych dla nieruchomości. Od tej daty spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może być także przedmiotem hipoteki (art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece).

Problemy z kupowaniem oraz zaciąganiem kredytów hipotecznych na mieszkania spółdzielcze własnościowe rozpoczęły się od wydania 24 maja 2013 r. przez Sąd Najwyższy uchwały (sygn. akt III CZP 104/12), w której sąd ten orzekł, że w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ustanowionego w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste niedopuszczalne jest założenie księgi wieczystej w celu jego ujawnienia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jednak tu mamy do czynienia – jak Pan opisał – z uregulowanym stanem prawnym gruntu.

Aby lokal był odrębnym przedmiotem własności jako nieruchomość, a nie prawo, członkowi spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, przysługuje prawo do żądania przeniesienia na jego rzecz własności tego lokalu. Realizacja tego żądania następuje na wniosek członka, jednak aby była możliwa, działka pod budynkiem musi mieć uregulowaną sytuację prawną. Przeniesienie własności następuje w drodze umowy ze spółdzielnią. Umowa musi mieć formę aktu notarialnego.

Koszty związane z przeniesieniem własności określone zostały w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych w art. 38 ust. 1 pkt 3: „ustala się opłatę w wysokości 1/3 najniższego wynagrodzenia ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie kodeksu pracy jako koszt zawarcia umowy notarialnej oraz opłatę w wysokości 1/3 najniższego wynagrodzenia jako koszt założenia i wpisu do księgi wieczystej”.

Pan w żadnym wypadku nie będzie musiał odpowiadać za zwrot bonifikaty. Takie roszczenie wpisane do KW nieruchomości dotyczy wyłącznie spółdzielni.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »