Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kupno na kredyt mieszkania spółdzielczego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-02-25

Zamierzam kupić mieszkanie w bloku spółdzielczym. Obecny właściciel posiada spółdzielczo-własnościowe prawo do lokalu. Mieszkanie kupuję na kredyt i w związku z tym będę musiał założyć KW. W tej sytuacji (o ile się nie mylę) spółdzielczo-własnościowe prawo zostałoby przekształcone w odrębną własność (z udziałem w gruncie). Ponieważ w KW gruntu istnieje zapis o ostrzeżeniu w sprawie zwrotu bonifikaty od gminy (spółdzielnia przekształciła użytkowanie wieczyste w prawo własności) chciałbym się dowiedzieć, czy w przypadku sprzedaży mieszkania byłbym zmuszony zwrócić część bonifikaty tytułem swojego udziału w gruncie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kupno na kredyt mieszkania spółdzielczego

Prawo własności lokalu oraz księgi wieczyste

Jeśli sprzedającemu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to nie może on na Pana przenieść prawa własności odrębnego lokalu. Tylko prawo, które posiada.

Zakładanie ksiąg wieczystych dla spółdzielczych własnościowych praw do lokali zostało prawnie dopuszczone od 15 marca 1992 r. W tym dniu do ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece dodano przepis art. 241, zgodnie z którym księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Do ksiąg wieczystych dla spółdzielczych własnościowych praw do lokalu odpowiednie zastosowanie mają przepisy o księgach wieczystych dla nieruchomości. Od tej daty spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może być także przedmiotem hipoteki (art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece).

Problemy z kupowaniem oraz zaciąganiem kredytów hipotecznych na mieszkania spółdzielcze własnościowe rozpoczęły się od wydania 24 maja 2013 r. przez Sąd Najwyższy uchwały (sygn. akt III CZP 104/12), w której sąd ten orzekł, że w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ustanowionego w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste niedopuszczalne jest założenie księgi wieczystej w celu jego ujawnienia.

Jednak tu mamy do czynienia – jak Pan opisał – z uregulowanym stanem prawnym gruntu.

Prawo własności lokalu

Aby lokal był odrębnym przedmiotem własności jako nieruchomość, a nie prawo, członkowi spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, przysługuje prawo do żądania przeniesienia na jego rzecz własności tego lokalu. Realizacja tego żądania następuje na wniosek członka, jednak aby była możliwa, działka pod budynkiem musi mieć uregulowaną sytuację prawną. Przeniesienie własności następuje w drodze umowy ze spółdzielnią. Umowa musi mieć formę aktu notarialnego.

Koszty związane z przeniesieniem własności określone zostały w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych w art. 38 ust. 1 pkt 3: „ustala się opłatę w wysokości 1/3 najniższego wynagrodzenia ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie kodeksu pracy jako koszt zawarcia umowy notarialnej oraz opłatę w wysokości 1/3 najniższego wynagrodzenia jako koszt założenia i wpisu do księgi wieczystej”.

Pan w żadnym wypadku nie będzie musiał odpowiadać za zwrot bonifikaty. Takie roszczenie wpisane do KW nieruchomości dotyczy wyłącznie spółdzielni.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »