Kategoria: Mieszkania służbowe

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem służbowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Licytacja mieszkania wykupionego przez leśniczego

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2017-01-27

Emerytowany leśniczy wykpił z 95% bonifikatą służbowe mieszkanie z wpisem do księgi wieczystej o 5-letnim okresie zakazu sprzedaży lokalu. Z powodu długów mieszkanie będzie licytowane przez komornika przed upływem 5 lat od daty wykupu. Czy leśniczy będzie musiał zwrócić uzyskaną 95% bonifikatę lasom państwowym?

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Niestety, obawiam się, że będzie Pan zmuszony zwrócić bonifikatę, z jaką nabył Pan mieszkanie. Przepisy w tej kwestii są jasne, a wyroki, jakie pojawiają się w kontekście zwrotu bonifikaty w przypadku mieszkań nabywanych na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami, zmierzają w kierunku uznania, że każda sprzedaż (poza wskazanymi w tej tylko ustawie wyjątkami) stanowi podstawę do zwrotu bonifikaty.

Zgodnie z art. 40a ust. 4 ustawy o lasach pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych mający co najmniej trzyletni okres zatrudnienia w Lasach Państwowych, z wyjątkiem osób, z którymi stosunek pracy rozwiązany został bez wypowiedzenia z winy pracownika, posiadają pierwszeństwo nabycia lokali, których są najemcami i w których mieszkają. Cena sprzedaży lokalu podlega łącznemu obniżeniu o 6% za każdy rok zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych i o 3% za każdy rok najmu tego lokalu, nie więcej jednak niż o 95%, a spłata należności może zostać rozłożona na 60 rat miesięcznych, przy czym oprocentowanie nie może przekraczać w stosunku rocznym stopy referencyjnej, określającej minimalne oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, powiększonej o 2 punkty procentowe. Jeżeli osobą uprawnioną jest emeryt lub rencista, cena nabycia lokalu ustalona jest na 5% jego wartości. W ustępie 5b postanowiono, że Lasy Państwowe żądają zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli nabywca lokalu, o którym mowa w ust. 4, 5 i 5a, przed upływem 5 lat od dnia jego nabycia zbył ten lokal lub wykorzystał na inne cele niż mieszkalne. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jak Pan widzi, w przepisie mowa o każdym zbyciu. Sprzedaż w drodze licytacji komorniczej jest zbyciem. Przepis nie stosuje wyjątków poza tym, że zbycie może nastąpić na rzecz osoby bliskiej.

Powyższe wynika z tego, że bonifikata ma na celu ułatwienie nabycia własnego lokalu. Nie ma żadnego uzasadnienia dla wykorzystaniu tej bonifikaty na inny cel. Jeśli w drodze zbycia komorniczego nieruchomości spłacone zostaną długi nabywcy, to w ten sposób uzyska on pewną korzyść majątkową w postaci zmniejszenia pasywów. Co więcej pozostała po zaspokojeniu wierzycieli kwota wraca do dłużnika, zatem ma on też korzyść bezpośrednio majątkową. Oczywiście sprzedaż w drodze licytacji następuje niejako poza wolą właściciela, jednak sam fakt uzyskania korzyści w wyniku tego zbycia powoduje, że na zbyciu nabywca z bonifikatą „korzysta”.

Szukałam wyroku, który pozwoliłby na odmienną interpretację zapisów ustawy, niestety nie ma orzeczeń, które dotyczyłyby tego właśnie problemu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem służbowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »