Kategoria: Mieszkania służbowe

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem służbowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Licytacja mieszkania wykupionego przez leśniczego

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2017-01-27

Emerytowany leśniczy wykpił z 95% bonifikatą służbowe mieszkanie z wpisem do księgi wieczystej o 5-letnim okresie zakazu sprzedaży lokalu. Z powodu długów mieszkanie będzie licytowane przez komornika przed upływem 5 lat od daty wykupu. Czy leśniczy będzie musiał zwrócić uzyskaną 95% bonifikatę lasom państwowym?

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Niestety, obawiam się, że będzie Pan zmuszony zwrócić bonifikatę, z jaką nabył Pan mieszkanie. Przepisy w tej kwestii są jasne, a wyroki, jakie pojawiają się w kontekście zwrotu bonifikaty w przypadku mieszkań nabywanych na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami, zmierzają w kierunku uznania, że każda sprzedaż (poza wskazanymi w tej tylko ustawie wyjątkami) stanowi podstawę do zwrotu bonifikaty.

Zgodnie z art. 40a ust. 4 ustawy o lasach pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych mający co najmniej trzyletni okres zatrudnienia w Lasach Państwowych, z wyjątkiem osób, z którymi stosunek pracy rozwiązany został bez wypowiedzenia z winy pracownika, posiadają pierwszeństwo nabycia lokali, których są najemcami i w których mieszkają. Cena sprzedaży lokalu podlega łącznemu obniżeniu o 6% za każdy rok zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych i o 3% za każdy rok najmu tego lokalu, nie więcej jednak niż o 95%, a spłata należności może zostać rozłożona na 60 rat miesięcznych, przy czym oprocentowanie nie może przekraczać w stosunku rocznym stopy referencyjnej, określającej minimalne oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, powiększonej o 2 punkty procentowe. Jeżeli osobą uprawnioną jest emeryt lub rencista, cena nabycia lokalu ustalona jest na 5% jego wartości. W ustępie 5b postanowiono, że Lasy Państwowe żądają zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli nabywca lokalu, o którym mowa w ust. 4, 5 i 5a, przed upływem 5 lat od dnia jego nabycia zbył ten lokal lub wykorzystał na inne cele niż mieszkalne. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jak Pan widzi, w przepisie mowa o każdym zbyciu. Sprzedaż w drodze licytacji komorniczej jest zbyciem. Przepis nie stosuje wyjątków poza tym, że zbycie może nastąpić na rzecz osoby bliskiej.

Powyższe wynika z tego, że bonifikata ma na celu ułatwienie nabycia własnego lokalu. Nie ma żadnego uzasadnienia dla wykorzystaniu tej bonifikaty na inny cel. Jeśli w drodze zbycia komorniczego nieruchomości spłacone zostaną długi nabywcy, to w ten sposób uzyska on pewną korzyść majątkową w postaci zmniejszenia pasywów. Co więcej pozostała po zaspokojeniu wierzycieli kwota wraca do dłużnika, zatem ma on też korzyść bezpośrednio majątkową. Oczywiście sprzedaż w drodze licytacji następuje niejako poza wolą właściciela, jednak sam fakt uzyskania korzyści w wyniku tego zbycia powoduje, że na zbyciu nabywca z bonifikatą „korzysta”.

Szukałam wyroku, który pozwoliłby na odmienną interpretację zapisów ustawy, niestety nie ma orzeczeń, które dotyczyłyby tego właśnie problemu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem służbowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »