Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Lokal z AMW po rodzicach

Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2017-06-14 • Aktualizacja: 2022-06-13

W roku 2016 zmarł mój tata wynajmujący lokal mieszkalny z Agencji Mienia Wojskowego (wcześniej był pracownikiem). Po śmierci taty umowa najmu na czas nieokreślony została przepisana na mamę według prawa, co zostało potwierdzone decyzją oddziału regionalnego WAM. Mama zmarła miesiąc temu. Czy ja jako córka mam prawo do bycia najemcą po rodzicach i czy AMW ma prawo do eksmisji? Dodam, że mam niepełnoletnie dziecko. Od urodzenia jestem zameldowana w tym lokalu, moje dziecko również.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Lokal z AMW po rodzicach

Przejmowanie stosunku najmu po zmarłym

Przedstawiła Pani zagadnienie związane zarówno z prawe cywilnym i przepisami szczególnymi dotyczącymi agencji mienia wojskowego. Na szczęście w przepisach można znaleźć dość jasną odpowiedź na zagadnienie, jakie Pani opisała. Umowa najmu została opisana w Kodeksie cywilnym, w tytule XVII – najem i dzierżawa, opisują ją art. 659 i następne kodeksu cywilnego. Istotą tej umowy, zgodnie z art. 659 Kodeksu cywilnego jest wydanie najemcy rzeczy do używania, za co najemca płaci umówiony czynsz. Umowa powinna zostać zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. Większość przepisów dotycząca najmu odnosi się również do najmu lokalu, choć istnieją pewne odrębności. Z tego względu przepisy od art. 680 do 692 Kodeksu cywilnego normują wyłącznie najem lokalu.

Można się na chwilę zatrzymać przy art. 691 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują małżonek niebędący współnajemcą, dzieci najemcy i jego współmałżonka oraz osoba, która pozostawała w faktycznym pożyciu z najemcą. Osoby te wstępują w stosunek najmu, gdy stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

Z tego, co Pani pisze, niewątpliwie można uznać, że należy Pani do osób, które stale zamieszkiwały z najemcą, czyli z Pani mamą. Stałe zamieszkiwanie z najemcą trzeba oceniać na podstawie art. 25 i 28. Można o nim mówić tylko wtedy, gdy cała życiowa działalność danej osoby została ześrodkowana w tym właśnie lokalu w ten sposób, że stała się ona jej centrum życiowym, tzn. gdy w mieszkaniu tym koncentrowały się wszystkie jej sprawy osobiste i majątkowe. We orzeczeniu Sąd Najwyższy zaprezentował stanowisko, że „stałe zamieszkiwanie stanowiące przesłankę do nabycia prawa do najmu na podstawie art. 691 k.c. należy rozumieć zamieszkiwanie w konkretnym mieszkaniu, w określonej miejscowości z zamiarem stałego pobytu, wyrażonym przez to, że w mieszkaniu i tej miejscowości skupia się życie osobiste i działalność osoby bliskiej najemcy. Z orzecznictwa sądów rejonowych wynika, że potwierdzeniem uprawnienia jest zamieszkiwanie w określonej miejscowości, pod określonym adresem, a nadto istotne jest podejmowanie w przedmiotowym lokalu takich czynności jak przygotowywanie posiłków, spanie, przyjmowanie gości czy też złożenie rzeczy osobistych lub dysponowanie kluczami”. 

Zobacz również: Mieszkanie od wojska

Przejęcie prawa najmu przez osobę zamieszkującą mieszkanie

W Pani przypadku kwestia ta akurat nie ulega wątpliwości, gdyż Pani rzeczywiście zamieszkiwała w tym lokalu, co mogłoby łatwo zostać wykazane. Z konstrukcji przepisu wynika, że osoby, które spełniają ustawowe przesłanki zawarte w powyższym przepisie, automatycznie, z mocy prawa wstępują w stosunek najmu. Wstąpienie następuje z mocy prawa, czyli niezależnie od woli wynajmującego. Mają oni jednak prawo do wypowiedzenia takiej umowy, z zachowaniem terminów wypowiedzenia (zgodnie z art. 688 przy umowie na czas nieoznaczony, okres wypowiedzenia to trzy miesiące).

Przepisy ustawy o Agencji Mienia Wojskowego nie zawierają odmiennych uregulowań w tej kwestii. Zawarto tam jedynie zapis w art. 77, iż prawo do nabycia lokalu mieszkalnego przysługuje osobom zajmującym lokal na podstawie decyzji administracyjnej lub umowy najmu na czas nieoznaczony.

Jest to co prawda ustawa szczególna, jednak skoro nie uregulowano tej kwestii inaczej, obowiązują przepisy prawa cywilnego. Dla uregulowania tej kwestii bez żadnych wątpliwości może się Pani zwrócić o wydanie zaświadczenia, w którym potwierdzony zostanie fakt, iż wstąpiła Pani w prawa najemcy (ewentualnie decyzji, jeśli to będzie wymagane). Agencja może chcieć prowadzić postępowanie sprawdzające, czy naprawdę przysługuje Pani to prawo, specjalnie, czy zamieszkiwała Pani w chwili śmierci.

Jak już napisałam, z mocy prawa wstępuje Pani w stosunek najmu. W związku z tym dopóki będzie Pani opłacać czynsz, nie mają oni prawa do wystąpienia o eksmisję, chyba że Pani przestanie płacić lub też w sposób rażący będzie Pani naruszać regulamin, zasady współżycia społecznego, utrudniać życie innym mieszkańcom.

Tak więc tak przedstawia się Pani sytuacja – wstępuje Pani w stosunek najmu po matce i póki co nie można dokonać eksmisji, dopóki będzie Pani wypełniać swoje zobowiązania, choć nigdy nie można wykluczyć wypowiedzenia, jednakże z zachowaniem odpowiednich terminów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem służbowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »