Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Meldunek w zadłużonym mieszkaniu służbowym

Autor: Katarzyna Siwiec

Moi rodzice zrobili zadłużenie za czynsz (mieszkanie PKP). W 2009 roku skończyłam 18 lat. Rok później wyjechałam za granicę. Czy ponoszę odpowiedzialność za zadłużenie zrobione przez rodziców z racji tego, że byłam zameldowana w tym mieszkaniu, ale tam nie przebywałam?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Meldunek w zadłużonym mieszkaniu służbowym

Kto odpowiada za powstanie długu czynszowego w mieszkaniu?

Najpierw postaram się Pani wyjaśnić stan prawny obowiązujący w opisanym przez Panią w pytaniu zakresie. Otóż, problematykę tę reguluje treść art. 6881 Kodeksu cywilnego, który to przepis stanowi, iż:

„§ 1. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

§ 2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.”

Z przepisu tego wynika zatem, że zarówno najemca, jak i wymienione osoby stają się z mocy ustawy dłużnikami solidarnymi względem wynajmującego. Istota odpowiedzialności solidarnej polega natomiast na tym, iż kilku dłużników jest zobowiązanych wobec wierzyciela w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych.

Należy przyjąć, że okres objęty odpowiedzialnością osób stale zamieszkujących z najemcą nie może rozciągać się na zamieszkiwanie w najętym lokalu przed osiągnięciem pełnoletności, a więc w Pani przypadku przed 2009 rokiem.

Czy osoba zameldowana w mieszkaniu odpowiada za zadłużenie w opłacie czynszu?

Proszę jednak mieć na uwadze, że chodzi tu o stałe zamieszkiwanie, a nie zameldowanie. Są to bowiem dwie odrębne rzeczy – zameldowanie oznacza bowiem tylko kategorię administracyjną – wpis w określonej ewidencji. Osoba zameldowana choć powinna nie musi zamieszkiwać pod tym adresem. Zamieszkiwanie oznacza bowiem faktyczne stałe przebywanie w danym miejscu.

Zameldowanie stwarza jednak domniemanie zamieszkania, wynajmujący nie może bowiem mieć najczęściej wiedzy, czy Pani zamieszkuje w lokalu czy też nie. Dlatego też, jeśli zostanie Pani pozwana o zapłatę czynszu to Pani będzie musiała udowodnić, że nie zamieszkiwała Pani w tym lokalu od 2010 roku (tak bynajmniej zrozumiałam). Myślę, że nie będzie to szczególnie trudne, jeśli dysponuje Pani umową najmu mieszkania za granicą, umową o pracę, czy innymi podobnymi dokumentami. Mogą to potwierdzić także świadkowie.

Jeśli Pani tego nie udowodni przed sądem, sąd – jak należy się spodziewać – zasądzi od Pani solidarnie z rodzicami należny czynsz, bo przyjmie, że Pani w lokalu zamieszkiwała.

Dodam jeszcze na marginesie, że jeśli do tej pory postępowanie sądowe o zapłatę czynszu nie zostało wszczęte to należność z tytułu czynszu się przedawniła, albowiem przedawnia się ona z upływem lat 3.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl