Kategoria: Mieszkania służbowe

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem służbowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Meldunek w zadłużonym mieszkaniu służbowym

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-10-03

Moi rodzice zrobili zadłużenie za czynsz (mieszkanie PKP). W 2009 roku skończyłam 18 lat. Rok później wyjechałam za granicę. Czy ponoszę odpowiedzialność za zadłużenie zrobione przez rodziców z racji tego, że byłam zameldowana w tym mieszkaniu, ale tam nie przebywałam?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Najpierw postaram się Pani wyjaśnić stan prawny obowiązujący w opisanym przez Panią w pytaniu zakresie. Otóż, problematykę tę reguluje treść art. 6881 Kodeksu cywilnego, który to przepis stanowi, iż:

„§ 1. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

§ 2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.”

Z przepisu tego wynika zatem, że zarówno najemca, jak i wymienione osoby stają się z mocy ustawy dłużnikami solidarnymi względem wynajmującego. Istota odpowiedzialności solidarnej polega natomiast na tym, iż kilku dłużników jest zobowiązanych wobec wierzyciela w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych.

Należy przyjąć, że okres objęty odpowiedzialnością osób stale zamieszkujących z najemcą nie może rozciągać się na zamieszkiwanie w najętym lokalu przed osiągnięciem pełnoletności, a więc w Pani przypadku przed 2009 rokiem.

Proszę jednak mieć na uwadze, że chodzi tu o stałe zamieszkiwanie, a nie zameldowanie. Są to bowiem dwie odrębne rzeczy – zameldowanie oznacza bowiem tylko kategorię administracyjną – wpis w określonej ewidencji. Osoba zameldowana choć powinna nie musi zamieszkiwać pod tym adresem. Zamieszkiwanie oznacza bowiem faktyczne stałe przebywanie w danym miejscu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zameldowanie stwarza jednak domniemanie zamieszkania, wynajmujący nie może bowiem mieć najczęściej wiedzy, czy Pani zamieszkuje w lokalu czy też nie. Dlatego też, jeśli zostanie Pani pozwana o zapłatę czynszu to Pani będzie musiała udowodnić, że nie zamieszkiwała Pani w tym lokalu od 2010 roku (tak bynajmniej zrozumiałam). Myślę, że nie będzie to szczególnie trudne, jeśli dysponuje Pani umową najmu mieszkania za granicą, umową o pracę, czy innymi podobnymi dokumentami. Mogą to potwierdzić także świadkowie.

Jeśli Pani tego nie udowodni przed sądem, sąd – jak należy się spodziewać – zasądzi od Pani solidarnie z rodzicami należny czynsz, bo przyjmie, że Pani w lokalu zamieszkiwała.

Dodam jeszcze na marginesie, że jeśli do tej pory postępowanie sądowe o zapłatę czynszu nie zostało wszczęte to należność z tytułu czynszu się przedawniła, albowiem przedawnia się ona z upływem lat 3.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem służbowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »