Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem służbowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Meldunek w zadłużonym mieszkaniu służbowym

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-10-03

Moi rodzice zrobili zadłużenie za czynsz (mieszkanie PKP). W 2009 roku skończyłam 18 lat. Rok później wyjechałam za granicę. Czy ponoszę odpowiedzialność za zadłużenie zrobione przez rodziców z racji tego, że byłam zameldowana w tym mieszkaniu, ale tam nie przebywałam?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Najpierw postaram się Pani wyjaśnić stan prawny obowiązujący w opisanym przez Panią w pytaniu zakresie. Otóż, problematykę tę reguluje treść art. 6881 Kodeksu cywilnego, który to przepis stanowi, iż:

„§ 1. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

§ 2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.”

Z przepisu tego wynika zatem, że zarówno najemca, jak i wymienione osoby stają się z mocy ustawy dłużnikami solidarnymi względem wynajmującego. Istota odpowiedzialności solidarnej polega natomiast na tym, iż kilku dłużników jest zobowiązanych wobec wierzyciela w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych.

Należy przyjąć, że okres objęty odpowiedzialnością osób stale zamieszkujących z najemcą nie może rozciągać się na zamieszkiwanie w najętym lokalu przed osiągnięciem pełnoletności, a więc w Pani przypadku przed 2009 rokiem.

Proszę jednak mieć na uwadze, że chodzi tu o stałe zamieszkiwanie, a nie zameldowanie. Są to bowiem dwie odrębne rzeczy – zameldowanie oznacza bowiem tylko kategorię administracyjną – wpis w określonej ewidencji. Osoba zameldowana choć powinna nie musi zamieszkiwać pod tym adresem. Zamieszkiwanie oznacza bowiem faktyczne stałe przebywanie w danym miejscu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zameldowanie stwarza jednak domniemanie zamieszkania, wynajmujący nie może bowiem mieć najczęściej wiedzy, czy Pani zamieszkuje w lokalu czy też nie. Dlatego też, jeśli zostanie Pani pozwana o zapłatę czynszu to Pani będzie musiała udowodnić, że nie zamieszkiwała Pani w tym lokalu od 2010 roku (tak bynajmniej zrozumiałam). Myślę, że nie będzie to szczególnie trudne, jeśli dysponuje Pani umową najmu mieszkania za granicą, umową o pracę, czy innymi podobnymi dokumentami. Mogą to potwierdzić także świadkowie.

Jeśli Pani tego nie udowodni przed sądem, sąd – jak należy się spodziewać – zasądzi od Pani solidarnie z rodzicami należny czynsz, bo przyjmie, że Pani w lokalu zamieszkiwała.

Dodam jeszcze na marginesie, że jeśli do tej pory postępowanie sądowe o zapłatę czynszu nie zostało wszczęte to należność z tytułu czynszu się przedawniła, albowiem przedawnia się ona z upływem lat 3.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem służbowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przydział mieszkania z WAM

Otrzymałem zawiadomienie o propozycji przyznania mi mieszkania służbowego od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Mieszkanie ma 1 pokój i 22 m2...

Mieszkanie wojskowe po ojcu

Mój ojciec (oficer) zamieszkiwał z drugą żoną w mieszkaniu wojskowym; był emerytem wojskowym. Zmarł 15 lat temu. Jedynymi spadkobiercami była...

Mieszkanie policyjne

Mój ojciec jest policjantem na emeryturze. Ożenił się po raz drugi i żona posiada własne mieszkanie. Nie może więc wykupić mieszkania policyjnego....

Lokal zastępczy dla byłego lokatora mieszkania wojskowego

Mój brat nie opłacał czynszu za mieszkanie wojskowe po zmarłej mamie. Wojsko wymówiło najem bratu. Brat nie odbierał korespondencji. Wojsko założyło bratu...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »