Kategoria: Mieszkanie spółdzielcze

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mieszkanie spółdzielcze dziadków a zostanie członkiem spółdzielni

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-01-10

Po śmierci dziadka zamieszkałem z moją babcią w ich mieszkaniu i zostałem tam zameldowany ok. 30 lat temu. Od śmierci babci (28 lat temu) mieszkam dalej w tym mieszkaniu. Jest to mieszkanie spółdzielcze lokatorskie (niewykupione na własność). Niestety nie uregulowałem spraw związanych z przyjęciem mnie w poczet członków spółdzielni. W jaki sposób mogę obecnie, po latach, uregulować tę sprawę, żeby nie stracić prawa do tego mieszkania? Chciałbym również dowiedzieć się czegoś o możliwości wykupienia mieszkania.

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Sprawa jest bardzo problematyczna. Kwestia dziedziczenia wkładu w spółdzielni mieszkaniowej jest regulowana przez ustawę Prawo o spółdzielniach. Artykuł 14 ust. 1 dotyczy takiego stanu rzeczy, w którym spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługiwało obojgu małżonkom (w przeciwnym razie stosuje się art. 15 ust. 2). W razie śmierci jednego z małżonków prawo to nie wygasa, lecz przypada w całości drugiemu małżonkowi.

W razie gdyby pozostały przy życiu małżonek nie złożył deklaracji członkowskiej w terminie zakreślonym przez ustawę, wówczas spółdzielnia wyznacza mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając adresata o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. A po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu spółdzielnia może (z powodu wyżej przytoczonego - powinna) podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Odrębną kwestią jest wkład mieszkaniowy związany z lokalem; dziedziczą go spadkobiercy na zasadach ogólnych (art. 14 ust. 2 ustawy). Spadkobiercy zmarłego małżonka mogą jednak wystąpić przeciwko pozostałemu przy życiu małżonkowi z żądaniem ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym tylko wówczas, gdy ich spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji (art. 43 § 2 zdanie drugie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Już na tym etapie możemy stwierdzić, iż prawo do mieszkania Panu nie przysługuje a może przysługiwać jedynie roszczenie do wkładu mieszkaniowego, przy czym dziedziczenie następuje na zasadach ogólnych. Zgodnie bowiem z treścią art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Dzieci spadkodawcy dziedziczą w pierwszej kolejności. Oznacza to, że w braku małżonka wyłączają one od dziedziczenia wszystkich dalszych krewnych zmarłego. Ich udziały są równe. Jeżeli spadkodawca pozostawił małżonka oraz dzieci, udziały współspadkobierców są w zasadzie równe. Jednak część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku (art. 931 § 1 zd. 2). Oznacza to, że w sytuacji, gdy do dziedziczenia dochodzi wraz z małżonkiem więcej niż troje dzieci spadkodawcy, małżonek znajduje się w sytuacji uprzywilejowanej i jego udział spadkowy przewyższa udziały pozostałych spadkobierców.

Jako spadkobierca ma Pan prawo do nabycia jedynie wkładu mieszkaniowego. Tak wygląda sytuacja od strony formalnej. Praktyka jest bardzo różna. Otóż obsługiwałem kilka lat spółdzielnie mieszkaniowe i zdarzało się, iż w razie zrzeczenia się przez spadkobierców praw do wkładu mieszkaniowego spółdzielnia zezwalała na wstąpienie w prawo spółdzielcze wnukowi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »