Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Mieszkanie spółdzielcze dziadków a zostanie członkiem spółdzielni

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-01-10 • Aktualizacja: 2022-06-08

Po śmierci dziadka zamieszkałem z moją babcią w ich mieszkaniu i zostałem tam zameldowany ok. 30 lat temu. Od śmierci babci (28 lat temu) mieszkam dalej w tym mieszkaniu. Jest to mieszkanie spółdzielcze lokatorskie (niewykupione na własność). Niestety nie uregulowałem spraw związanych z przyjęciem mnie w poczet członków spółdzielni. W jaki sposób mogę obecnie, po latach, uregulować tę sprawę, żeby nie stracić prawa do tego mieszkania? Chciałbym również dowiedzieć się czegoś o możliwości wykupienia mieszkania.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mieszkanie spółdzielcze dziadków a zostanie członkiem spółdzielni

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Sprawa jest bardzo problematyczna. Kwestia dziedziczenia wkładu w spółdzielni mieszkaniowej jest regulowana przez ustawę Prawo o spółdzielniach. Artykuł 14 ust. 1 dotyczy takiego stanu rzeczy, w którym spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługiwało obojgu małżonkom (w przeciwnym razie stosuje się art. 15 ust. 2). W razie śmierci jednego z małżonków prawo to nie wygasa, lecz przypada w całości drugiemu małżonkowi.

W razie gdyby pozostały przy życiu małżonek nie złożył deklaracji członkowskiej w terminie zakreślonym przez ustawę, wówczas spółdzielnia wyznacza mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając adresata o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. A po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu spółdzielnia może (z powodu wyżej przytoczonego - powinna) podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Odrębną kwestią jest wkład mieszkaniowy związany z lokalem; dziedziczą go spadkobiercy na zasadach ogólnych (art. 14 ust. 2 ustawy). Spadkobiercy zmarłego małżonka mogą jednak wystąpić przeciwko pozostałemu przy życiu małżonkowi z żądaniem ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym tylko wówczas, gdy ich spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji (art. 43 § 2 zdanie drugie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Już na tym etapie możemy stwierdzić, iż prawo do mieszkania Panu nie przysługuje a może przysługiwać jedynie roszczenie do wkładu mieszkaniowego, przy czym dziedziczenie następuje na zasadach ogólnych. Zgodnie bowiem z treścią art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Dzieci spadkodawcy dziedziczą w pierwszej kolejności. Oznacza to, że w braku małżonka wyłączają one od dziedziczenia wszystkich dalszych krewnych zmarłego. Ich udziały są równe. Jeżeli spadkodawca pozostawił małżonka oraz dzieci, udziały współspadkobierców są w zasadzie równe. Jednak część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku (art. 931 § 1 zd. 2). Oznacza to, że w sytuacji, gdy do dziedziczenia dochodzi wraz z małżonkiem więcej niż troje dzieci spadkodawcy, małżonek znajduje się w sytuacji uprzywilejowanej i jego udział spadkowy przewyższa udziały pozostałych spadkobierców.

Jako spadkobierca ma Pan prawo do nabycia jedynie wkładu mieszkaniowego. Tak wygląda sytuacja od strony formalnej. Praktyka jest bardzo różna. Otóż obsługiwałem kilka lat spółdzielnie mieszkaniowe i zdarzało się, iż w razie zrzeczenia się przez spadkobierców praw do wkładu mieszkaniowego spółdzielnia zezwalała na wstąpienie w prawo spółdzielcze wnukowi.

Zobacz również: Dziedziczenie udziałów w spółdzielni

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »