Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem służbowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mieszkanie wojskowe po ojcu

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2016-03-07

Mój ojciec (oficer) zamieszkiwał z drugą żoną w mieszkaniu wojskowym; był emerytem wojskowym. Zmarł 15 lat temu. Jedynymi spadkobiercami była żona i ja (po 50%). Jego małżonka (nie była moją matką) wykupiła to mieszkanie z zasobów wojskowych 10 lat temu. Pytanie: czy po śmierci mojego ojca dziedziczyła prawo do wykupienia mieszkania tylko ona, czy to prawo przysługiwało również mnie? Nie mieszkałem nigdy w tym mieszkaniu. Ona niedawno zmarła, nie pozostawiając testamentu. Czy mogę ubiegać się o część (1/4) wartości mieszkania od jej spadkobierców?

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

W zakresie problematyki poruszonej w Pana pytaniu konieczne jest odniesienie się do treści przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 ze zm.).

Według art. 23 ust. 1 tej ustawy „osoby, którym do dnia wejścia w życie ustawy [1 lipca 2004 r.] przydzielono osobną kwaterę stałą, zachowują nabyte do tego dnia uprawnienia na czas zajmowania tej kwatery”. Z kolei ust. 1a ww. ustawy stanowi, że w razie śmierci osoby, o której mowa w ust. 1, zamieszkałej w lokalu mieszkalnym będącym w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, niebędącym kwaterą, wspólnie z nią zamieszkałe w chwili jej śmierci osoby, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają prawo zamieszkiwać w tym lokalu mieszkalnym. W związku z powyższym Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej OReg, zgodnie z art. 23 ust. 1b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku wydaje tym osobom decyzję o prawie zamieszkiwania. Do osób, o których mowa w art. 16 ust. 2 cytowanej powyżej ustawy należą: małżonek oraz wspólnie zamieszkałe dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego, jak również dzieci małżonka, zwane dalej „dziećmi”, do czasu zawarcia związku małżeńskiego, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia dwudziestu pięciu lat życia, chyba że przed tym dniem stały się niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji i nie zawarły związku małżeńskiego. Niemniej jednak mając tytuł prawny w postaci decyzji można oczywiście ubiegać się o wykup mieszkania.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Natomiast jeżeli mieszkanie nie było kwaterą, prawo do niej mogą nabyć ci członkowie rodziny, którzy w chwili śmierci żołnierza zamieszkiwali wspólnie z nim w wojskowej kwaterze i są uprawnieni do wojskowej renty rodzinnej. Wszystkie przesłanki wymienione w tym przepisie muszą wystąpić łącznie, aby małżonkowi zmarłego emeryta lub rencisty wojskowego przysługiwało prawo do kwatery. Orzecznictwo sądów w tej kwestii jest jednolite (m.in. wyrok SN z 06.06.2002 r., sygn. I CKN 696/00, publ. LEX nr 55558, podobnie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 08.06.2000 r., sygn. I SA 630/99, publ. LEX nr 53757). Zatem w sytuacji śmierci Pana ojca i tego, iż nie zamieszkiwał Pan z nim w chwili jego zgonu w tym mieszkaniu, nie miał Pan prawa do lokalu.

Reasumując, w niniejszej sprawie nie została spełniona przesłanka dotycząca zamieszkiwania w dniu śmierci emeryta lub rencisty przez Pana (jego syna) w kwaterze. Po wtóre mieszkanie to zostało kupione przez wdowę (niebędącą Pana matką) z własnych środków pieniężnych, dlatego też, jeżeli wdowa nie zostawiła testamentu, w którym ustanowiłaby Pana spadkobiercą przedmiotowego mieszkania, to ustawowo nie należy Pan do kręgu jej spadkobierców, ponieważ nie wiąże Pana z wdową żadna nić pokrewieństwa. Tym samym nie ma Pan podstaw do występowania do spadkobierców wdowy po Pana ojcu z jakimikolwiek roszczeniami, tym bardziej iż Pana ojciec zajmował kwaterę jedynie na podstawie umowy najmu, a nie prawa własności. Proszę też pamiętać, że prawo do mieszkania z zasobów Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nie wchodzi w skład spadku po Pana ojcu i nie podlega dziedziczeniu. Prawo do kwatery wojskowej tak jak i prawo najmu określone w Kodeksie cywilnym nie są prawami dziedzicznymi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem służbowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przydział mieszkania z WAM

Otrzymałem zawiadomienie o propozycji przyznania mi mieszkania służbowego od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Mieszkanie ma 1 pokój i 22 m2...

Domaganie się opłat przez Agencję Mienia Wojskowego

Moja siostra została wyrzucona z mieszkania, gdzie mieszkała z mężem. To lokal AMW. Po rozwodzie AMW domaga się od siostry opłat za okres,...

Zamiana dawnego mieszkania zakładowego

Moi rodzice od ok. 25 lat mieszkają w mieszkaniu, które do niedawna należało do PKP. Chcieli wykupić mieszkanie, ale poinformowano ich, że nie ma takiej...

Mieszkanie policyjne

Mój ojciec jest policjantem na emeryturze. Ożenił się po raz drugi i żona posiada własne mieszkanie. Nie może więc wykupić mieszkania policyjnego....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »