Kategoria: Mieszkania służbowe

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem służbowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mieszkanie wojskowe po ojcu

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2016-03-07

Mój ojciec (oficer) zamieszkiwał z drugą żoną w mieszkaniu wojskowym; był emerytem wojskowym. Zmarł 15 lat temu. Jedynymi spadkobiercami była żona i ja (po 50%). Jego małżonka (nie była moją matką) wykupiła to mieszkanie z zasobów wojskowych 10 lat temu. Pytanie: czy po śmierci mojego ojca dziedziczyła prawo do wykupienia mieszkania tylko ona, czy to prawo przysługiwało również mnie? Nie mieszkałem nigdy w tym mieszkaniu. Ona niedawno zmarła, nie pozostawiając testamentu. Czy mogę ubiegać się o część (1/4) wartości mieszkania od jej spadkobierców?

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

W zakresie problematyki poruszonej w Pana pytaniu konieczne jest odniesienie się do treści przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 ze zm.).

Według art. 23 ust. 1 tej ustawy „osoby, którym do dnia wejścia w życie ustawy [1 lipca 2004 r.] przydzielono osobną kwaterę stałą, zachowują nabyte do tego dnia uprawnienia na czas zajmowania tej kwatery”. Z kolei ust. 1a ww. ustawy stanowi, że w razie śmierci osoby, o której mowa w ust. 1, zamieszkałej w lokalu mieszkalnym będącym w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, niebędącym kwaterą, wspólnie z nią zamieszkałe w chwili jej śmierci osoby, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają prawo zamieszkiwać w tym lokalu mieszkalnym. W związku z powyższym Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej OReg, zgodnie z art. 23 ust. 1b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku wydaje tym osobom decyzję o prawie zamieszkiwania. Do osób, o których mowa w art. 16 ust. 2 cytowanej powyżej ustawy należą: małżonek oraz wspólnie zamieszkałe dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego, jak również dzieci małżonka, zwane dalej „dziećmi”, do czasu zawarcia związku małżeńskiego, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia dwudziestu pięciu lat życia, chyba że przed tym dniem stały się niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji i nie zawarły związku małżeńskiego. Niemniej jednak mając tytuł prawny w postaci decyzji można oczywiście ubiegać się o wykup mieszkania.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Natomiast jeżeli mieszkanie nie było kwaterą, prawo do niej mogą nabyć ci członkowie rodziny, którzy w chwili śmierci żołnierza zamieszkiwali wspólnie z nim w wojskowej kwaterze i są uprawnieni do wojskowej renty rodzinnej. Wszystkie przesłanki wymienione w tym przepisie muszą wystąpić łącznie, aby małżonkowi zmarłego emeryta lub rencisty wojskowego przysługiwało prawo do kwatery. Orzecznictwo sądów w tej kwestii jest jednolite (m.in. wyrok SN z 06.06.2002 r., sygn. I CKN 696/00, publ. LEX nr 55558, podobnie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 08.06.2000 r., sygn. I SA 630/99, publ. LEX nr 53757). Zatem w sytuacji śmierci Pana ojca i tego, iż nie zamieszkiwał Pan z nim w chwili jego zgonu w tym mieszkaniu, nie miał Pan prawa do lokalu.

Reasumując, w niniejszej sprawie nie została spełniona przesłanka dotycząca zamieszkiwania w dniu śmierci emeryta lub rencisty przez Pana (jego syna) w kwaterze. Po wtóre mieszkanie to zostało kupione przez wdowę (niebędącą Pana matką) z własnych środków pieniężnych, dlatego też, jeżeli wdowa nie zostawiła testamentu, w którym ustanowiłaby Pana spadkobiercą przedmiotowego mieszkania, to ustawowo nie należy Pan do kręgu jej spadkobierców, ponieważ nie wiąże Pana z wdową żadna nić pokrewieństwa. Tym samym nie ma Pan podstaw do występowania do spadkobierców wdowy po Pana ojcu z jakimikolwiek roszczeniami, tym bardziej iż Pana ojciec zajmował kwaterę jedynie na podstawie umowy najmu, a nie prawa własności. Proszę też pamiętać, że prawo do mieszkania z zasobów Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nie wchodzi w skład spadku po Pana ojcu i nie podlega dziedziczeniu. Prawo do kwatery wojskowej tak jak i prawo najmu określone w Kodeksie cywilnym nie są prawami dziedzicznymi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem służbowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »