Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nagłe wypowiedzenie najmu hali

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-12-22

Wynająłem halę o pow. 250 m2 na podstawie zawartej umowy na czas określony z możliwością przedłużenia wynajmu .Ponadto umowa posiada zapis o okresie wypowiedzenia lub jej przedłożenia przez strony na 3 miesiące przed terminem jej zakończenia. Najemca wypowiedział mi umowę pisemnie w dniu wczorajszym (2 tygodnie przed jej końcem), tj. niespodziewanie i niezgodnie z podpisana umową, pozbawiając mnie tym samym oferowania wynajmu hali innym zainteresowanym takim wynajmem, którzy zgłaszali się w ostatnich miesiącach trwania tej umowy. Jakie mam prawa?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem przepisy art. 673 i 688 mają charakter bezwzględnie obowiązujący (por. m.in. wyrok SN z dnia 6 kwietnia 2000 r. sygn. akt II CKN 264/00), oznacza to, że strony nie mogą zmienić w umowie brzmienia tego przepisu.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 lutego 1996 r. (sygn. akt III CZP 5/96, OSNC 1996, nr 5, poz. 69) stwierdził, że najem lokalu – to samo dotyczy nieruchomości budynkowej takiej jaka hala – na czas oznaczony był stosunkiem trwałym, który nie może być wcześniej rozwiązany, poza przypadkami wyraźnie prawem przewidzianymi. Według Sądu Najwyższego umowa na czas oznaczony nie może być wypowiedziana. To samo Sąd Najwyższy powtórzył w uchwale z dnia 3 marca 1997 r. (sygn. akt III CZP 3/97, OSNC 1997, nr 6–7, poz. 71), podkreślając również, że umowa na czas oznaczony nie może być wypowiedziana.

W umowie, aby można ją wypowiedzieć, trzeba stricte skatalogować wypadki, czyli np. umowę można wypowiedzieć w przypadku ogłoszenia upadłości, zniszczenia wyposażenia itd. Nie jest spełnieniem wymogu zapis, że umowa może być wypowiedziana za np. 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia. Wprowadzenie okresu wypowiedzenia nie spełnia definicji wypadku przewidzianego w umowie.

W praktyce oznacza to, że pomimo wypowiedzenia umowy przez najemcę umowa trwa dalej bo przepis kodeksu uniemożliwia jej wypowiedzenie.

Tak więc Pan może dalej naliczać czynsz do końca trwania umowy, a w przypadku odmowy zapłaty pozwać najemcę do sądu, powołując się na argumentację jak wyżej.

Lojalnie jednak uprzedzam, że w swojej praktyce zdarzył mi się wyrok sądu oddalający powództwo wynajmującego, który w umowie na czas określony wprowadził sam zapis o możliwości wypowiedzenia. To była umowa przygotowana stricte przez niego, bo uznał, że skoro obie strony chciały, aby umowa ta była wypowiadalna, to należy dać im do tego prawo.

Więc jeśli to Pan proponował wzór umowy najemcy, powinien Pan się z taką ewentualnością też liczyć.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak zabezpieczyć się przed niesolidnością najemcy?

Jak w umowie wynajmu mieszkania zabezpieczyć się, aby w przypadku niesolidności najemcy można go było go wykwaterować bez obowiązku lokalu...

Nieuczciwy najemca garażu

Mam problem z nieuczciwym najemcą garażu. W styczniu podpisałam umowę wynajmu garażu. Przez 5 miesięcy nie wpłynęły żadne pieniądze,...

Problem ze sprzedażą wynajmowanego mieszkania

Kilka miesięcy temu wynająłem mieszkanie na czas określony. Wynająłem, gdyż miałem trudności z jego sprzedażą. Obecnie trafili się chętni dokonać...

Natychmiastowe wypowiedzenie najmu za niszczenie wyposażenia

Jaki skutek ma wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym? Dodam, że przyczyny takiego wypowiedzenia są zgodne z przepisami i specjalne...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »