Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nagłe wypowiedzenie najmu hali

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-12-22

Wynająłem halę o pow. 250 m2 na podstawie zawartej umowy na czas określony z możliwością przedłużenia wynajmu .Ponadto umowa posiada zapis o okresie wypowiedzenia lub jej przedłożenia przez strony na 3 miesiące przed terminem jej zakończenia. Najemca wypowiedział mi umowę pisemnie w dniu wczorajszym (2 tygodnie przed jej końcem), tj. niespodziewanie i niezgodnie z podpisana umową, pozbawiając mnie tym samym oferowania wynajmu hali innym zainteresowanym takim wynajmem, którzy zgłaszali się w ostatnich miesiącach trwania tej umowy. Jakie mam prawa?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem przepisy art. 673 i 688 mają charakter bezwzględnie obowiązujący (por. m.in. wyrok SN z dnia 6 kwietnia 2000 r. sygn. akt II CKN 264/00), oznacza to, że strony nie mogą zmienić w umowie brzmienia tego przepisu.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 lutego 1996 r. (sygn. akt III CZP 5/96, OSNC 1996, nr 5, poz. 69) stwierdził, że najem lokalu – to samo dotyczy nieruchomości budynkowej takiej jaka hala – na czas oznaczony był stosunkiem trwałym, który nie może być wcześniej rozwiązany, poza przypadkami wyraźnie prawem przewidzianymi. Według Sądu Najwyższego umowa na czas oznaczony nie może być wypowiedziana. To samo Sąd Najwyższy powtórzył w uchwale z dnia 3 marca 1997 r. (sygn. akt III CZP 3/97, OSNC 1997, nr 6–7, poz. 71), podkreślając również, że umowa na czas oznaczony nie może być wypowiedziana.

W umowie, aby można ją wypowiedzieć, trzeba stricte skatalogować wypadki, czyli np. umowę można wypowiedzieć w przypadku ogłoszenia upadłości, zniszczenia wyposażenia itd. Nie jest spełnieniem wymogu zapis, że umowa może być wypowiedziana za np. 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia. Wprowadzenie okresu wypowiedzenia nie spełnia definicji wypadku przewidzianego w umowie.

W praktyce oznacza to, że pomimo wypowiedzenia umowy przez najemcę umowa trwa dalej bo przepis kodeksu uniemożliwia jej wypowiedzenie.

Tak więc Pan może dalej naliczać czynsz do końca trwania umowy, a w przypadku odmowy zapłaty pozwać najemcę do sądu, powołując się na argumentację jak wyżej.

Lojalnie jednak uprzedzam, że w swojej praktyce zdarzył mi się wyrok sądu oddalający powództwo wynajmującego, który w umowie na czas określony wprowadził sam zapis o możliwości wypowiedzenia. To była umowa przygotowana stricte przez niego, bo uznał, że skoro obie strony chciały, aby umowa ta była wypowiadalna, to należy dać im do tego prawo.

Więc jeśli to Pan proponował wzór umowy najemcy, powinien Pan się z taką ewentualnością też liczyć.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »