Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nakaz zapłaty za niezapłacony czynsz w lokalu komunalnym

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-04-30

Za niezapłacony czynsz w lokalu komunalnym został wydany nakaz zapłaty dla 6 osób tam zamieszkujących. Byłam jedną z tych osób. Jednak w czasie, gdy wydano nakaz zapłaty, już tam nie mieszkałam, a nawet nie byłam zameldowana. Rodzina odebrała dla mnie pismo i doręczyła mi je z dużym opóźnieniem, nie mogłam już odwołać się w terminie. W sprawie nic nie robiłam przez kilka lat. Gdy otrzymałam rentę, z zawiadomienia komornika o zajęciu renty dowiedziałam się o prowadzonym już postępowaniu egzekucyjnym. Co mam teraz robić? Czy mogę jakoś wpłynąć na zmianę (umorzenie) starego nakazu zapłaty?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Zasada oficjalności doręczeń uregulowana w art. 131 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, że obowiązek doręczenia pisma spoczywa na sądzie będącym organem postępowania. Doręczenie w inny sposób niż w zgodzie z tą zasadą nie jest prawidłowe i nie może być skuteczne. Jednocześnie na podstawie art. 135 § 1 doręczenia dokonuje się w mieszkaniu, miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata zastanie. W razie nieobecności adresata zawiadomienie o pozostawieniu pisma we właściwej placówce umieszcza się na drzwiach jego mieszkania lub w oddawczej skrzynce pocztowej (art. 139 § 1).

Nie ulega jednak żadnej wątpliwości, że skuteczność doręczenia na podstawie art. 139 § 1 jest możliwa tylko w miejscu zamieszkania adresata, a nie gdziekolwiek indziej. Doręczenie pozwanemu pierwszego pisma procesowego w sposób przewidziany w art. 139 § 1, pod wadliwym adresem, pozbawia go możliwości obrony. Dodać należy, że obowiązek wynikający z art. 136 § informowania o zmianie swojego miejsca zamieszkania nie rozciąga się na czas przed wytoczeniem powództwa. Nawet więc, gdy pozwany nie podał powodowi informacji o zmianie swojego adresu zamieszkania, to pierwsze doręczenie na podstawie art. 139 § 1 poprzez złożenie pisma w placówce pocztowej nie mogło być skuteczne, gdyż pod wskazanym adresem już wówczas nie zamieszkiwał. Brak adnotacji poczty o tym, że adresat już tam nie mieszka lub że się wyprowadził, nie sankcjonuje wadliwego doręczenia, bowiem doręczyciel nie musi wiedzieć, kto mieszka pod wskazanym na przesyłce pocztowej adresem. Dlatego też zastępcze doręczenie na podstawie art. 139 § 1 nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wraz z odpisem pozwu na nieaktualny adres zamieszkania pozwanego podany przez powódkę nie mogło skutkować rozpoczęciem biegu terminu do wniesienia sprzeciwu, a co za tym idzie, nie można było tego sprzeciwu odrzucić jako spóźnionego, bowiem termin do zaskarżenia nakazu zapłaty jeszcze nie rozpoczął biegu.

W mojej ocenie nie doszło do skutecznego doręczenia nakazu zapłaty. W tej sytuacji konieczne jest złożenie wniosku o doręczenie nakazu zapłaty i złożenie sprzeciwu od teg nakazu. We wniosku należy wskazać, iż w tym czasie mieszkała Pani już pod innym adresem i nie miała Pani możliwości odebrania nakazu zapłaty. Nadto okoliczność tę należy udowodnić.

Oczywiście odpowiada jedynie Pani za czas faktycznego zamieszkiwania w lokalu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wykup mieszkania komunalnego a prawa osoby zamieszkującej

Moi rodzice są w trakcie wykupu mieszkania komunalnego. W mieszkaniu tym od 30 lat zameldowana jestem ja – córka, mieszkam tu z mężem...

Przepisanie mieszkania z zasobów miasta

Mam mieszkanie z zasobów miasta. Czy mogę je przepisać na matkę?

Obowiązek informowania mieszkańców o wizycie kominiarza

Czy administrator budynku komunalnego ma obowiązek uprzedzenia mieszkańców o planowanej wizycie kominiarza? Podczas ostatniej wizyty serwisanta niestety nie...

Mieszkanie w innej gminie a ubieganie się o wykup z bonifikatą i obniżkę czynszu

Pytanie dotyczy mieszkania komunalnego, które do swej śmierci zamieszkiwała moja mama, a ja jestem w nim od dziecka zameldowana. Mieszkałam też...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »