Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Naruszenie miru domowego przez osoby trzecie w wynajmowanym mieszkaniu

Piotr Brożyński • Opublikowane: 2019-04-08

Wynajmuję pokój na czas określony. Niedawno miało miejsce naruszenie miru domowego przez osoby trzecie, które dostały od wynajmującego klucz i weszły do mojego pokoju (o zdarzeniu dowiedziałem się już po fakcie). Czy biorąc pod uwagę to zdarzenie mogę zerwać umowę bez płacenia czynszu za pozostałe okresy?

Piotr Brożyński

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Co do zasady umowę najmu zawartą na czas określony można wcześniej wypowiedzieć wyłącznie w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa lub w przypadku, gdy takie prawo wcześniejszego wypowiedzenia zostało zastrzeżone w umowie najmu. Umowa musi jednak wskazywać przyczyny wypowiedzenia. Mogą to być konkretne sytuacje wskazane w umowie, w których najemca bądź wynajmujący uprawnieni będą do wypowiedzenia umowy. Dopuszczalne jest również zawarcie ogólnej klauzuli, iż każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy „z ważnych przyczyn”.

Przepisy prawa nie przewidują możliwości wypowiedzenia umowy w opisanej przez Pana sytuacji. Wprawdzie zgodnie z art. 690 Kodeksu cywilnego jako najemcy przysługuje Panu taka sama ochrona jak właścicielowi, gdyż do ochrony praw najemcy do używania lokalu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ochrony własności, to jednak wśród takich uprawnień nie znajduje się prawo wypowiedzenia umowy najmu we wskazanej przez Pana sytuacji. Chodzi tu raczej o możliwość żądania przez Pana wydania Panu lokalu w sytuacji, gdyby ktoś pozbawił Pana prawa do korzystania z niego, możliwość żądania zaprzestania naruszeń w korzystaniu z lokalu, roszczenie odszkodowawcze za bezumowne korzystanie z lokalu, itp.

Odpowiedź na Pana pytanie zależy zatem od tego, jak została sformułowana umowa najmu. Jeśli nie znajdują się w niej zapisy o możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy z przyczyn wskazanych w umowie, takie uprawnienie Panu nie przysługuje.

Jeżeli natomiast w umowie znajduje się zapis, zgodnie z którym możliwe jest wcześniejsze wypowiedzenie umowy z „ważnych przyczyn”, należałoby rozważyć, czy opisana przez Pana sytuacja mogłaby zostać uznana za ważną przyczynę. Wydaje się, że w przypadku, gdy opisana przez Pana sytuacja miała miejsce jednorazowo i nie doznał Pan żadnej konkretnej szkody w wyniku takiego zdarzenia, raczej nie będzie mogła ona być zaliczona do „ważnych przyczyn” uzasadniających wypowiedzenie umowy i wynajmujący mógłby zakwestionować skuteczność takiego wypowiedzenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »