Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Naruszenie miru domowego przez osoby trzecie w wynajmowanym mieszkaniu

Piotr Brożyński • Opublikowane: 2019-04-08

Wynajmuję pokój na czas określony. Niedawno miało miejsce naruszenie miru domowego przez osoby trzecie, które dostały od wynajmującego klucz i weszły do mojego pokoju (o zdarzeniu dowiedziałem się już po fakcie). Czy biorąc pod uwagę to zdarzenie mogę zerwać umowę bez płacenia czynszu za pozostałe okresy?

Piotr Brożyński

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Co do zasady umowę najmu zawartą na czas określony można wcześniej wypowiedzieć wyłącznie w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa lub w przypadku, gdy takie prawo wcześniejszego wypowiedzenia zostało zastrzeżone w umowie najmu. Umowa musi jednak wskazywać przyczyny wypowiedzenia. Mogą to być konkretne sytuacje wskazane w umowie, w których najemca bądź wynajmujący uprawnieni będą do wypowiedzenia umowy. Dopuszczalne jest również zawarcie ogólnej klauzuli, iż każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy „z ważnych przyczyn”.

Przepisy prawa nie przewidują możliwości wypowiedzenia umowy w opisanej przez Pana sytuacji. Wprawdzie zgodnie z art. 690 Kodeksu cywilnego jako najemcy przysługuje Panu taka sama ochrona jak właścicielowi, gdyż do ochrony praw najemcy do używania lokalu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ochrony własności, to jednak wśród takich uprawnień nie znajduje się prawo wypowiedzenia umowy najmu we wskazanej przez Pana sytuacji. Chodzi tu raczej o możliwość żądania przez Pana wydania Panu lokalu w sytuacji, gdyby ktoś pozbawił Pana prawa do korzystania z niego, możliwość żądania zaprzestania naruszeń w korzystaniu z lokalu, roszczenie odszkodowawcze za bezumowne korzystanie z lokalu, itp.

Odpowiedź na Pana pytanie zależy zatem od tego, jak została sformułowana umowa najmu. Jeśli nie znajdują się w niej zapisy o możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy z przyczyn wskazanych w umowie, takie uprawnienie Panu nie przysługuje.

Jeżeli natomiast w umowie znajduje się zapis, zgodnie z którym możliwe jest wcześniejsze wypowiedzenie umowy z „ważnych przyczyn”, należałoby rozważyć, czy opisana przez Pana sytuacja mogłaby zostać uznana za ważną przyczynę. Wydaje się, że w przypadku, gdy opisana przez Pana sytuacja miała miejsce jednorazowo i nie doznał Pan żadnej konkretnej szkody w wyniku takiego zdarzenia, raczej nie będzie mogła ona być zaliczona do „ważnych przyczyn” uzasadniających wypowiedzenie umowy i wynajmujący mógłby zakwestionować skuteczność takiego wypowiedzenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wynajmowanie garażu na terenie wspólnoty

Mieszkam w budynku wspólnoty mieszkaniowej (8 mieszkań, w tym tylko 3 są własnością prywatną). Podlegamy pod gospodarkę komunalną. Na terenie...

Podwyżka czynszu przez nowego właściciela mieszkania - czy mogę nie podpisać aneksu do umowy?

Zmienił się właściciel mieszkania, które wynajmuję. Nowy właściciel zaproponował aneks do umowy najmu i podwyżkę czynszu. W obowiązującej...

Klauzula prolongacyjna

Razem z mężem podpisaliśmy w sierpniu 2015 umowę najmu na czas określony 12 miesięcy, w której jest poniższy zapis: „wynajmujący...

Czy kurator spadku ma obowiązek poinformować najemców o sprzedaży nieruchomości?

Wynajmuję lokal w kamienicy, której właściciel zmarł i obecnie spadkiem po nim (a więc także kamienicą) zarządza kurator spadku wyznaczony...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »