Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Naruszenie miru domowego przez osoby trzecie w wynajmowanym mieszkaniu

Autor: Piotr Brożyński

Wynajmuję pokój na czas określony. Niedawno miało miejsce naruszenie miru domowego przez osoby trzecie, które dostały od wynajmującego klucz i weszły do mojego pokoju (o zdarzeniu dowiedziałem się już po fakcie). Czy biorąc pod uwagę to zdarzenie mogę zerwać umowę bez płacenia czynszu za pozostałe okresy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Naruszenie miru domowego przez osoby trzecie w wynajmowanym mieszkaniu

Umowa na czas określony

Co do zasady umowę najmu zawartą na czas określony można wcześniej wypowiedzieć wyłącznie w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa lub w przypadku, gdy takie prawo wcześniejszego wypowiedzenia zostało zastrzeżone w umowie najmu. Umowa musi jednak wskazywać przyczyny wypowiedzenia. Mogą to być konkretne sytuacje wskazane w umowie, w których najemca bądź wynajmujący uprawnieni będą do wypowiedzenia umowy. Dopuszczalne jest również zawarcie ogólnej klauzuli, iż każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy „z ważnych przyczyn”.

Przepisy prawa nie przewidują możliwości wypowiedzenia umowy w opisanej przez Pana sytuacji. Wprawdzie zgodnie z art. 690 Kodeksu cywilnego jako najemcy przysługuje Panu taka sama ochrona jak właścicielowi, gdyż do ochrony praw najemcy do używania lokalu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ochrony własności, to jednak wśród takich uprawnień nie znajduje się prawo wypowiedzenia umowy najmu we wskazanej przez Pana sytuacji. Chodzi tu raczej o możliwość żądania przez Pana wydania Panu lokalu w sytuacji, gdyby ktoś pozbawił Pana prawa do korzystania z niego, możliwość żądania zaprzestania naruszeń w korzystaniu z lokalu, roszczenie odszkodowawcze za bezumowne korzystanie z lokalu, itp.

Zobacz również: Prawa lokatora w wynajmowanym mieszkaniu

Wypowiedzenie umowy najmu z powodu ważnych przyczyn

Odpowiedź na Pana pytanie zależy zatem od tego, jak została sformułowana umowa najmu. Jeśli nie znajdują się w niej zapisy o możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy z przyczyn wskazanych w umowie, takie uprawnienie Panu nie przysługuje.

Jeżeli natomiast w umowie znajduje się zapis, zgodnie z którym możliwe jest wcześniejsze wypowiedzenie umowy z „ważnych przyczyn”, należałoby rozważyć, czy opisana przez Pana sytuacja mogłaby zostać uznana za ważną przyczynę. Wydaje się, że w przypadku, gdy opisana przez Pana sytuacja miała miejsce jednorazowo i nie doznał Pan żadnej konkretnej szkody w wyniku takiego zdarzenia, raczej nie będzie mogła ona być zaliczona do „ważnych przyczyn” uzasadniających wypowiedzenie umowy i wynajmujący mógłby zakwestionować skuteczność takiego wypowiedzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl