Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Natychmiastowe wypowiedzenie umowy najmu problematycznemu lokatorowi

• Autor: Marek Gola

Jestem właścicielką mieszkania, które zostało wynajęte na czas nieokreślony (do celów mieszkalnych). W umowie jest 3-miesięczny okres wypowiedzenia oraz informacje dotyczące powodów do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia (między innymi, gdy najemca wykracza w sposób uporczywy przeciwko porządkowi domowemu lub społecznemu). Podczas mojego pobytu za granicą (praca) otrzymałam informacje o zakłócaniu ciszy nocnej przez jednego najemcę. Została wezwana policja. Później ponawiały się problemu – hałasy z mieszkania, awanturym kłótnie, wulgaryzmy i obrażanie sąsiadów. Niestety najemca mieszkania (jeden z trzech) okazuje się niezrównoważony psychicznie, ciągle się awanturuje z sąsiadami i pozostałymi lokatorami. Umówiłam się z nim na spotkanie, ale nie wiem, czy przyjdzie. Czy mogę wypowiedzieć lokatorowi umowę w trybie natychmiastowym z powodu awanturowania się i zakłócania ciszy nocnej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Natychmiastowe wypowiedzenie umowy najmu problematycznemu lokatorowi

Pisemne upomnienie niezrównoważonego psychicznie najemcy mieszkania

Z tego, co Pani napisała, ani razu najemca nie został w sposób pisemny wezwany do zaprzestania swoich zachowań. Zgodnie z art. 11 ustawy, o której mowa powyżej, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali.

Zobacz również: Wspólnota mieszkaniowa wietrzenie klatki schodowej

Upomnienie przed wypowiedzeniem umowy

Proszę zatem zwrócić uwagę, że zanim Pani wypowie umowę najmu musi Pani skierować do niego pisemne upomnienie. Nie ma bowiem do niego zastosowanie art. 685 K.c., zgodnie z którym jeżeli najemca lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym, wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia. Przepis art. 685 K.c. nie znajduje zastosowania do lokali mieszkalnych, a tylko do lokali o innym przeznaczeniu, co wynika z wykładni art. 11 ustawy o prawach lokatorów (określającego warunki wypowiedzenia odpłatnej umowy najmu) i reguły lex specialis derogat legi generali [z łac. prawo o większym stopniu szczegółowości (pochodzące z aktów prawnych o tej samej mocy, np. z dwóch ustaw, obowiązujące w tym samym czasie) należy stosować przed prawem ogólniejszym].

Zobacz również: Zerwanie umowy najmu mieszkania przez wynajmującego

Zaplanowanie działań związanych z najemcą mieszkania

Reasumując, w chwili obecnej powinna Pani pisemnie upomnieć, a następnie w razie braku poprawy wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca, pod warunkiem, że wypowiedzenie wysłane zostanie do końca miesiąca bieżącego. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl