Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niedostarczenie dalszej umowy najmu

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-06-29

W umowie, która wygasła już 4 miesiące temu, w jednym z paragrafów widnieje zapis: „W przypadku nie zwrócenia Wynajmującemu przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z lokalu w wysokości podwójnej stawki czynszu (…) za każdy rozpoczęty miesiąc bezumownego korzystania z lokalu”. Właściciel w e-mailach zapewniał mnie o przedłużeniu umowy, jednak dokumentu wciąż nie przysłał. Czy coś mi grozi? Nadal mieszkam w lokalu (i chcę to robić), opłacam wszystko w terminie. Czy mam się czego obawiać?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Odpowiadając na Pana pytanie. wyjaśnię, że jeśli dysponuje Pan wiadomością e-mail, w której wynajmująca potwierdza Panu chęć kontynuowania stosunku najmu, to raczej nie ma powodów do obaw.

Jest tak dlatego, że po pierwsze w grę wchodzi tu regulacja zawarta w treści art. 674 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu najemca używa nadal rzeczy za zgodą wynajmującego, poczytuje się w razie wątpliwości, że najem został przedłużony na czas nieoznaczony. Jest w tym zakresie jedynie jeden wyjątek, a mianowicie wówczas gdy strony umowy najmu przewidziały w jej treści, że ich oświadczenie woli w sprawie przedłużenia umowy musi być dokonane w formie pisemnej. Taka klauzula wiąże strony, a niezachowanie zastrzeżonej formy powoduje nieważność czynności – tak por. orzeczenie SN z dnia 29 września 1952 r., sygn. akt C 2036/52.

Forma elektroniczna nie jest natomiast formą pisemną, chyba że wiadomość została opatrzona podpisem elektronicznym.

Jeśli nie ma takiego zastrzeżenia o formie pisemnej w umowie, to nie ma się czym martwić.

Dodam też, że jeśli ma Pan w treści wiadomości elektronicznej wzmiankę o zgodzie na dalsze zamieszkiwanie – choćby pośrednio w formie zapewnień o kontynuowaniu stosunku najmu, to oznacza to, że korzysta Pan z mieszkania za zgodą właściciela, a zatem nie będzie miał zastosowanie cytowany zapis: „w przypadku niezwrócenia Wynajmującemu przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z lokalu w wysokości podwójnej stawki czynszu (…) za każdy rozpoczęty miesiąc bezumownego korzystania z lokalu” – bo nie korzysta Pan z mieszkania bezumownie.

Dla bezpieczeństwa proszę się jednakże o umowę upomnieć, bo wówczas nie będzie konieczności sięgania do powyższej normy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »