Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niedostarczenie dalszej umowy najmu

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-06-29

W umowie, która wygasła już 4 miesiące temu, w jednym z paragrafów widnieje zapis: „W przypadku nie zwrócenia Wynajmującemu przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z lokalu w wysokości podwójnej stawki czynszu (…) za każdy rozpoczęty miesiąc bezumownego korzystania z lokalu”. Właściciel w e-mailach zapewniał mnie o przedłużeniu umowy, jednak dokumentu wciąż nie przysłał. Czy coś mi grozi? Nadal mieszkam w lokalu (i chcę to robić), opłacam wszystko w terminie. Czy mam się czego obawiać?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Odpowiadając na Pana pytanie. wyjaśnię, że jeśli dysponuje Pan wiadomością e-mail, w której wynajmująca potwierdza Panu chęć kontynuowania stosunku najmu, to raczej nie ma powodów do obaw.

Jest tak dlatego, że po pierwsze w grę wchodzi tu regulacja zawarta w treści art. 674 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu najemca używa nadal rzeczy za zgodą wynajmującego, poczytuje się w razie wątpliwości, że najem został przedłużony na czas nieoznaczony. Jest w tym zakresie jedynie jeden wyjątek, a mianowicie wówczas gdy strony umowy najmu przewidziały w jej treści, że ich oświadczenie woli w sprawie przedłużenia umowy musi być dokonane w formie pisemnej. Taka klauzula wiąże strony, a niezachowanie zastrzeżonej formy powoduje nieważność czynności – tak por. orzeczenie SN z dnia 29 września 1952 r., sygn. akt C 2036/52.

Forma elektroniczna nie jest natomiast formą pisemną, chyba że wiadomość została opatrzona podpisem elektronicznym.

Jeśli nie ma takiego zastrzeżenia o formie pisemnej w umowie, to nie ma się czym martwić.

Dodam też, że jeśli ma Pan w treści wiadomości elektronicznej wzmiankę o zgodzie na dalsze zamieszkiwanie – choćby pośrednio w formie zapewnień o kontynuowaniu stosunku najmu, to oznacza to, że korzysta Pan z mieszkania za zgodą właściciela, a zatem nie będzie miał zastosowanie cytowany zapis: „w przypadku niezwrócenia Wynajmującemu przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z lokalu w wysokości podwójnej stawki czynszu (…) za każdy rozpoczęty miesiąc bezumownego korzystania z lokalu” – bo nie korzysta Pan z mieszkania bezumownie.

Dla bezpieczeństwa proszę się jednakże o umowę upomnieć, bo wówczas nie będzie konieczności sięgania do powyższej normy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Rozwiązanie umowy najmu mieszkania po śmierci właściciela

Około dwóch lat temu podpisałam z właścicielem umowę najmu kawalerki. Nie było protokołu zdawczo-odbiorczego. Zgodnie z umową okres wypowiedzenia...

Jak prawidłowo obliczyć podwyżkę czynszu o 3%?

Odzyskałem kamienicę, w której kilka lokali jest zajętych przez lokatorów. Mają oni umowy najmu. Wiem, że mogę podnieść im czynsz do 3% w skali...

Termin rozwiązania umowy najmu

Jestem właścicielką mieszkania. Wynajęłam je lokatorom. Niestety, lokatorzy nie dość, że nie płacą czynszu od 2 miesięcy, to zakłócają porządek...

Rozwiązanie umowy najmu – moc prawna podpisów stron

Umowa najmu mieszkania jest podpisana przez wynajmującego jako jedną stronę i dwie osoby niebędące małżeństwem jako najemca. Czy przy rozwiązaniu...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »